PAPA ― Ne može se biti blaženim bez obraćenja, bez sposobnosti da cijenimo i živimo Božje darove

Oni koji su prihvatili ponašanje siromaha, otvoreni su Božjoj milosti.

"Liturgija ove nedjelje pred nas stavlja blaženstva koja uvode u veliki govor, poznat i kao Govor na gori; veliku kartu Novoga zavjeta" – rekao je papa Franjo na početku podnevnog nagovora, na trgu svetoga Petra, u Vatikanu.

Isus započinje Govor s riječju 'blaženi', što znači 'sretni'; nastavlja zatim s uvjetom za ostvarenje istog te završava s obećanjem. Motiv blaženstva, odnosno sreće, nije u ispunjenosti postavljenog uvjeta: 'biti siromah duhom' ili 'biti ponižen' ili 'progonjen' – nego u susljednom obećanju, koje treba prihvatiti u vjeri, kao Božji dar – kazao je Sveti Otac.

Riječ je o nasljedovanju Gospodina, pri čemu se stvarnosti 'poniženosti' otvara novi vidik te se doživljava obraćenje. Ne može se biti blaženim bez obraćenja, bez sposobnosti da cijenimo i živimo Božje darove – kazao je Papa. Zadržavši se zatim posebno na prvome blaženstvu: Blago siromasima duhom, Papa je objasnio da je riječ o onima koji su prihvatili osjećaje i ponašanje siromaha, koji se u svojim uvjetima ne bune, nego su ponizni, poučljivi, otvoreni su Božjoj milosti – rekao je Sveti Otac.

Sreća siromašnih duhom je dvojaka: s obzirom na dobra i s obzirom na Boga. Siromaštvo duha nije nužno 'odricanje' nego sposobnost uživanja u onome esencijalnom (sržnom), u međusobnoj razdiobi; to je sposobnost da se svaki dan obnovi čuđenje zbog dobra koje se vidi u stvarima, bez nezasitne konzumacije - što više imam, još više hoću; to je 'nezasitna konzumacija'. To je ono što ubija dušu i takvi ljudi nisu sretni niti postižu sreću – objasnio je Sveti Otac.

U odnosu na Boga siromah duhom je zahvalan te priznanje da je sav svijet 'blagoslov' koji svoje porijeklo vuče od Oca Stvoritelja. No, siromaštvo duhom je i otvorenost i pouočljivost Njemu, Njegovu gospodstvu – jer on je Gospodin i Velik, a ne ja, koji posjedujem mnoge stvari! – kazao je Sveti Otac.

'Siromašan duhom' je onaj kršćanin koji se ne pouzdaje u sebe, u svoja materijalna dobra; ne oslanja se na vlastito mišljenje, nego s poštovanjem sluša i rado se priklanja odlukama drugih. Djevica Marija, kao model i prvina siromahâ duhom – jer je potpuno poučljiva i otvorena Gospodinovoj volji – neka nam pomogne da se okrenemo Bogu, bogatom milosrđem, kako bi nas ispunio svojim darovima, a posebno obiljem svog oproštenja.

- Anđeoski pozdrav -

Papa je zatim podsjetio kako se danas obilježava Svjetski dan bolesnika oboljelih od Hansenove bolesti odnosno gube te je rekao da ta bolest, premda suzbijena, još uvijek pogađa ljude – posebno one najsiromašnije i marginalizirane. Potrebno je stoga boriti se protiv te bolesti kao i protiv diskriminacije koju proizvodi.

Ohrabrivši potom osobe pogođene ovom bolešću kao i one koje im pomažu, pozdravio je različite skupine hodočasnika iz Italije i inozemstva. Ponovno je izrazio blizinu osobama pogođenima potresom u središnjoj Italiji te zamolio okupljene vjernike, kao i vlasti da im trajno budu na pomoć te da nikakva birokracija ne bude zaprekom zbog koje trebaju čekati te – zbog toga – naposljetku i trpjeti. Preporučivši se na kraju u molitve, otpustio je mnoštvo.