SUSRETI „MAGNIFICAT“: ‘Fra Slavko Barbarić – putokaz za naša vremena‘

U Župi Čerin pokrenut je niz novih susreta koji će se odvijati pod zajedničkim imenom „Magnificat“. Riječ Magnificat u hrvatskom prijevodu znači „Veliča“ i prva je riječ iz Marijina hvalospjeva „Veliča duša moja Gospodina!“ A to je zato što će se spomenuti susreti sastojati od molitve, pjesme i svjedočanstva.

Prvi takav susret biti će u srijedu, 23. studenog 2022. u 19.30 sati u župnoj dvorani sv. Stjepana na Čerinu. Tema susreta je: ‘Fra Slavko Barbarić – putokaz za naša vremena‘.

Svoje svjedočanstvo će iznijeti će fra Marinko Šakota i don Mirko Barbarić.

Više o predavačima:

Fra Marinko Šakota

Fra Marinko Šakota (r. 1968.) osnovnu školu i prvi razred srednje škole pohađao je u Čitluku. Tada je izabrao franjevački poziv pa se uputio u Franjevačko sjemenište u Visoko. Tu je završio drugi razred gimnazije, a treći i četvrti u Isusovačkoj gimnaziji u Dubrovniku, gdje je i maturirao. Franjevački habit obukao je 15. srpnja 1987. na Humcu, gdje je proveo godinu dana novicijata. Studij filozofije i teologije započeo je u Sarajevu na Franjevačkoj teologiji (1989. – 1990.), a nastavio u Zagrebu na Isusovačkom učilištu (1990. – 1992.).

Vječne zavjete položio je na Širokome Brijegu 1993. godine. Diplomirao je 1995. u Fuldi, u Njemačkoj. Za đakona je zaređen u Zagrebu 1996., a za svećenika u Frohnleitenu 1996. godine.

Prva služba bio mu je Franjevački samostan u Innsbrucku, gdje je proveo godinu dana kao ispomoć, zatim je radio kao duhovni pomoćnik u Frohnleitenu te kao kapelan u Augsburgu. U Mostaru je bio kapelan tri godine, a zatim sedam godina župnik u Gradnićima. Od 2010. do 2013. bio je kapelan, a od 2013. do 2022. župnik u Međugorju. Objavljuje priloge u časopisima Glasnik mira i Naša ognjišta. Kao bogoslov i mladi svećenik izbliza je pratio pastoralni rad fra Slavka Barbarića. Nakon fra Slavkove smrti prikuplja svjedočanstva o njemu i bavi se proučavanjem njegova lika i rada. Plod je njegova istraživanja knjiga Živjeti srcem – lik i djelo fra Slavka Barbarića, koja je prevedena na engleski, francuski, njemački, talijanski, slovački i slovenski jezik.

Don Mirko Barbarić, salezijanac

Don Mirko Barbarić, salezijanac (SDB), rođen je 24. svibnja 1947. u Dragićini, župa Čerin, Hercegovina. U Čerinu je završio osnovnu školu. Salezijansku klasičnu gimnaziju pohađao je u Rijeci i Križevcima gdje je i maturirao g. 1969. Teološki studij diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu g. 1976. Iste godine u Zagrebu je zaređen za svećenika.

Službovao je kao kapelan u Splitu, a u Zagrebu kao odgojitelj bogoslova. Potom 1982. godine upisuje studij psihologije na Papinskom salezijanskom sveučilištu u Rimu, gdje je i magistrirao 1986. godine. Vrativši se u Domovinu bio je odgojitelj bogoslova, a onda i provincijal Hrvatske salezijanske provincije. U rujnu 1991. s don Franjom Halužanom biva zarobljen u zadarskom zaleđu, te zatočen u kninskom zatvoru Stara bolnica, gdje je proveo 33 dana.

Ravnateljem Salezijanskog bogoslovskog doma u Zagrebu postaje 1994. Godine. Za vrijeme te službe predaje psihologiju i logiku u Salezijanskoj klasičnoj gimnaziji u Rijeci. Suradnik je časopisa »Kateheza«. Posebice je zauzet u odgojno-obrazovanom radu s mladima.

Don Mirko je trenutno na službi u Splitu. Ponajviše radi s mladima, jer je to karizma njegove salezijanske zajednice, a don Mirko jako dobro koristi karizme – darove koje je dobio od Boga. Sve Bogu na slavu i na dobro ljudima.

Kad god ima priliku don Mirko posjeti Brotnjo, Čerin i Dragićinu i uvijek se zanima za život i stanje u svom rodnom kraju.