ZASTRAŠUJUĆI PODACI Polovina evidentiranih žrtava trgovine ljudima u BiH su djeca

Bosna i Hercegovina je zemlja porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja u kućanstvu, dječije pornografije i prisilnih brakova.

Trgovci ljudima eksploatiraju domaće i strane žrtve u Bosni i Hercegovini, te eksploatiraju žrtve iz Bosne i Hercegovine u drugim zemljama.

- U 2019. godini je evidentirana 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima, od kojih je 36 djece. Duboko smo zabrinuti za ovu djecu, posebno jer ove brojke možda ne odražavaju stvarni opseg problema zbog nedovoljnog prijavljivanja i relativne nevidljivosti slučajeva poput prisilnog dječijeg rada, prosjačenja i prisilnih brakova - izjavila je Larisa Klepac, direktorica nevladine organizacije World Vision BiH.

Djelujući kroz dva komplementarna projekta, uz podršku Državnog tajništva Sjedinjenih Američkih Država i Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ) koje djeluje u ime Njemačkog ministarstva za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ), World Vision BiH je sa partnerima na lokalnoj razini Udruženjem Zemlja djece u BiH i Romskim informacijskim centrom Kali Sara kreirao muultisektorski pristup koji doprinosi rješavanju ovog nedovoljno vidljivog problema.

Izrada Protokola za postupanje u slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova zlouporabe djece na lokalnoj i županijskoj razini u BiH i unaprjeđenje pristupa mobilnim timovima za identifikaciju (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima na području Zapadnog Balkana važni su koraci koji vode ka rješavanju problema trgovine ljudima.

U suradnji s partnerima, World Vision BiH radi na jačanju identifikacije i otpornosti (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima, osnaživanju predstavnika romskog nevladinog sektora i njihovo uključivanje u referalni mehanizam za suzbijanje trgovine ljudima, te generalnom podizanju svijesti šire javnosti o ovom fenomenu.

- Potreban je odlučan, koordiniran napor i veće ulaganje uključenih aktera, ali i pojačana educiranost i uključenost lokalne zajednice i šire javnosti da kvalitetnije, spremnije i dugoročnije adresiramo ovaj za pojedinca i društvo, devastirajući problem - izjavila je Dragana Bulić, menadžerica jednog od projekata kojim World Vision BiH doprinosi rješavanju problema trgovine ljudi

Označeno u