Danska najavila zabranu spaljivanja Kur'ana

Danski ministar pravosuđa Peter Hummelgaard najavio je u petak 25. kolovoza zakonsku inicijativu kojom bi se stalo na kraj sve učestalijim slučajevima javnog spaljivanja Kur'ana, objavila je KNA.

Zakonom, koji bi trebao stupiti na snagu za nekoliko mjeseci, zabranilo bi se „neprikladno postupanje s predmetima s izuzetnom vjerskom važnošću“, rekao je Hummelgaard.

Zakonski prijedlog oslanja se na već postojeći propis kojim se zabranjuje spaljivanje zastava drugih zemalja. Na sličan bi se način osigurala zakonska zaštita i vjerskih knjiga poput Kur’ana, Biblije i Tore.

Nacrt zakona odnosi se samo na postupke u javnosti ili s namjerom njihova širenja u većem krugu, pojasnio je ministar. Za takva djela predviđa se novčana kazna ili kazna zatvora do dvije godine. Hummelgaard smatra da se time ne ograničava pravo na slobodu javnog izražavanja, a u danskom društvu i dalje će prema njegovim riječima biti prostora za kritiku religije. Cilj planiranog zakona samo je borba protiv toga „besmislenog izrugivanja“ koje potiče podjele i mržnju, rekao je ministar.

Niz akcija spaljivanja Kur’ana u javnosti, iza kojih stoje protuislamski aktivisti u Danskoj i susjednoj Švedskoj, proteklih je tjedana privukao pozornost javnosti. Akcije su u izazvale dijelom nasilne prosvjede i prijetnje u više muslimanskih zemalja. Nakon toga, Danska i Švedska najavile su razmatranje pravnih mjera protiv spaljivanja Kur’ana.

 

Označeno u