Dobio otkaz na Katoličkom sveučilištu jer je branio pravo na život

Profesor Stephane Mercier, predavač na Katoličkom sveučiluštu u Louvainu, dobio je otkaz jer je studentima podijelio rad na temu „Filozofija za život”

Nevjerojatna i na prvi pogled teško istinita priča dolazi iz Belgije. Tamošnji profesor na najstarijem Katoličkom sveučilištu u Louvainu (UCL), Stephane Mercier, dobio je otkaz jer je svojim studentima na predavanju podijelio rad „Filozofija za život: protiv tzv. prava na izbor pobačaja”.

Profesor Mercier u radu je izdvojio argumente koji brane pravo na život, što ne bi trebalo biti sporno ako uzmemo u obzir da radi na Katoličkom sveučilištu.

Sa Sveučilišta tvrde da je profesor djelovao protiv vrijednosti koje ono njeguje

Sa Sveučilišta su izjavili da je profesor Mercier djelovao protiv vrijednosti koje ono njeguje: „Sveučilišne vlasti žele istražiti pravu svrhu teksta te način na koji je korišten tijekom predavanja, imajući u vidu da UCL u svakom slučaju brani temeljno pravo na pobačaj, osobito ženino pravo na izbor.”, prenosi CitizenGO.

Poštivanje ‘prava’ žena

Dalje se navodi da na službenim stranicama fakulteta stoji kako u skladu sa zakonom iz 1990., kojim je u Belgiji dekriminaliziran pobačaj, Sveučilište „poštuje autonomiju ženina izbora u okolnostima koje su navedene zakonom”.

Poticanje ‘prolife’ aktivnosti

Na stranicama Sveučilišta stoji da ono „svoju kršćansku tradiciju smatra živom baštinom i pokretačkom snagom autentičnog pluralizma koji koristi za dobrobit svih ljudi bez obzira na njihova uvjerenja“, navodi CitizenGO. I dalje nije jasno kako spomenuta institucija nosi naziv ‘katoličkog sveučilišta’, jer zapravo na poštuje učenje Katoličke Crkve o životu, koje je i jedno od temeljnih ljudskih prava.

Ovaj je primjer može potaknuti sve koji su angažirani u ‘prolife’ aktivnostima, da budu još odlučniji u svome radu, a one koji još nisu, da se uključe i postanu ‘glas’ nerođenih, prenosi book.hr.

Označeno u