Otkriće svih vremena: u Turskoj pronađena NOINA ARKA

U knjizi Postanka – piše da je Noina arka zastala na brdu ARARAT.

Turske vlasti dale su dopuštenje ekspediciji koja je snimila otkriće. U okamenjenom brodolikom obliku pronašli su drvene ‘zidove’ arke. Ekspedicija nas svojim otkrićem vraća 4.800 godina unatrag!

I OVO BI NAS TREBALO POTAKNUTI DA
VIŠE ČITAMO – BIBLIJU.

Više na youtube snimci:


Označeno u