Patrijarh Twal: Politika gluha na apele za mir i pomirenje

Svi prelati Bliskoga istoka izrazili su zahvalnost papi Franji za poziv na molitvu za pomirenje i mir na tom području, koji je uputio na početku generalne kongregacije Biskupske sinode održane 9. listopada.

„Vrlo smo zahvalni Svetomu Ocu za njegovu intervenciju“, rekao latinski jeruzalemski patrijarh Fouad Twal. „Već sam bio razgovarao s drugim katoličkim patrijarsima Bliskoga istoka, tražeći od sinode da uputi apel, jer – kako je kazao – ne možemo šutjeti pred ovim što se događa, posebno u Jeruzalemu“.

„Sjećamo se svih govora Svetoga Oca, u svibnju prošle godine, kazao je patrijarh, njegovo zadržavanje kod zida koji razdvaja Betlehem od Jeruzalema; njegove dobre namjere kada nas je okupio u Vatikanskim vrtovima s dvojicom predsjednikâ, izraelskim i palestinskim… Ali, vidimo da na kraju nije bilo rezultata, jer potpuno nedostaje politička dobra volja“.

„I ovdje, na sinodi, sve naše dobre pastirske nakane ostat će dobre nakane, ako nam politika konkretno ne pomogne. Jer, dodao je patrijarh, nije dostatno proučiti stanje; valja pronaći rješenje. Ne može se doći do rješenja bez politike, bez dobre, staložene, pravedne i pomirljive politike. Pomalo se osjećam ograničen, da ne kažem „ponižen“ kada se vratim u Jeruzalem, i kada me pitaju što smo učinili. A moj će odgovor biti: „Učinili smo sve moguće“. Ali, budući da nema izravne suradnje politike, samih političara, ostajemo pomalo u zraku…“

Razjasnivši potom da kada govori o politici, misli na međunarodnu politiku, patrijarh je istaknuo da u tom smislu na poseban način misli na američku i izraelsku politiku. „Suvišno je to nijekati“, istaknuo je te napomenuo kako je nedavno u Parizu održan skup na kojemu se razgovaralo o izbjeglicama, o ekstremizmu, nasilju i terorizmu. „Bilo je nazočno 60 zemalja, među kojima i Sveta Stolica. Ali, na moje veliko iznenađenje, nedostajale su Sjedinjene Američke Države i Izrael“, primijetio je patrijarh Twal.

Na novinarovo pitanje je li politika gluha na njihove apele, patrijarh je kazao da je i više nego gluha. „Ne ulazimo u njihov program; mi, kao Crkva, mi, kao kršćanska zajednica… U ovoj međunarodnoj politici bez etike, naša nazočnost ili nenazočnost, ne znači ništa. Nismo uzeti u obzir onako kako bismo trebali biti“, primijetio je patrijarh.

Što se pak tiče katolika u Izraelu, u Jeruzalemu, gdje se šire napetosti i odmazde, patrijarh je kazao da vrlo teško žive otkako je započeta gradnja zida u Dolini Cremisan, na kršćanskom teritoriju. „Taj zid nikoga ne štiti“, napomenuo je te dodao: „Činjenica da se sve to nasilje dogodilo unutar zida, a ne izvan njega, govori da je uzaludno očekivati da taj zid bude zaštita. Nijedan zid nikoga ne štiti. Postoji zakon, postoji uzajamno poštovanje; poštujmo dostojanstvo svakog čovjeka, budimo u miru; u suprotnom, uzaludno je nametati mir silom…“, rekao je latinski jeruzalemski patrijarh Fouad Twal.