Suze Majke Božje u Akiti

Mjesto  Akita na sjeveru Japana postalo je poznato u svijetu  sredinom sedamdesetih godina prošloga stoljeća i to po kipu Majke Božje koji plače ljudskim suzama i lije ljudsku krv.

U razdoblju od 28. lipnja do 29. srpnja 1973. godine kipu Gospe krvario je desni dlan, a u razdoblju od 4. siječnja 1975. do 15. rujna 1981. godine  kip Gospe je u Akiti lio je suze 101 put.

U tom razdoblju Majka Božja ukazala se jednoj japanskoj redovnici, po imenu sestra Agnes Sasagawa i dala joj važne poruke za svijet. 13. listopada 1973 dobila je konačnu  poruku Blažene Djevice Marije i tada je Gospa, kako je i obećala, iscijelila sestru Agnes.Sestra Agnes Sasagawa još uvijek u ovim ukazanjima svakodnevno prima poruke, koje su započele u trenutku kada je, tada još gluha sestra, ugledala svjetlost kako isijava iz otvorenog svetohraništa. Sestri je Agnezi Gospa obećala ozdravljenje. To je obećanje i ispunjeno, iako je sestra primila i Rane Kristove (stigmate). Gospin kip u njezinu samostanu - kopija kipa Gospe Sviju Narodâ - lijevao je suze dosad već stotinu i jedan put. Upravo je u vrijeme ukazanjâ kao Gospe Sviju Narodâ Marija o sebi prvi puta progovorila kao o Su-Otkupiteljici. Poruke se sestre Agneze također odnose i na Gospu kao Su-Otkupiteljicu. Tog dana 13. listopada 1973., sestra je Agneza primila poruku o vatri koja pada s Neba kao kazna i sa sobom odnosi veći dio čovječanstva, kao i o prodiranju đavla u Crkvu.Moramo napomenuti kako su neki datumi povezani sa fatimskim ukazanjima,naime, šesto Gospino ukazanje u Fatimi zbilo se 13. listopada 1917 a spomenutog datuma zbilo se i čudo sunca koje je vidjelo između 50.000 i 70.000 ljudi u Fatimi.Očigledno je da su ukazanja u Akiti i Fatimi povezani.

sestra-agnesa-akita.jpg

Sestra Agnes u molitvi krunice  pred kipom Majke Božje koji  plače

Godine 1973., Blažena je Djevica došla u Japan, zemlju u kojoj katoličko pučanstvo čini približno 0.3 posto. Redovnička zajednica, kao i samostan što ga je Blažena Djevica pohodila, posvećeni su klanjanju Svetoj Euharistiji, pa stoga nije čudno da su se događaji koji su prethodili porukama zbili pred Svetohraništem. Prvenstvena je nakana mističnih događanja u Akiti bila potvrditi Stvarnu Prisutnost Našega Gospodina u Euharistiji. Tijekom svih devet godina ovih nebeskih događanja, u više je navrata također prikazano postojanje, kao i vrlo aktivna uloga što je Anđeli Čuvari igraju u zaštiti svojih štićenika, kao i općenito poslanje svih Anđela kao klanjatelja Bogu

Marija kao Su-Otkupiteljica
Događaji koji su se zbili u Akiti aludiraju na ulogu Blažene Djevice kao Su-Otkupiteljice i usredotočeni su na Marijin kip u samostanu koji je lijevao suze. "Ako iz krvi što ju je prolila Gospa od Akite treba izvući neki zaključak, onda je to taj da njeno poslanje kao Su-Otkupiteljice nikada nije završilo, te se nastavlja sve do današnjega dana," rekao je otac Jacques, francuski misionar koji je trideset godina radio u Japanu kao poglavar Sestara 

akita-japan-gospa.jpg

4. siječnja 1975  kip Majke Božje zaplakao je  po prvi puta

 Biskupovo odobrenje

Otac Yasuda, duhovni vođa sestre Agneze, bio je prisutan u 98 od ukupno 101 navrata kada je kip lijevao suze. Stotine je ljudi vidjelo kip kako plače. Da bi se mogli vidjeti ti čudesni događaji, nije se tražila vjera. U nedavnom TV-razgovoru, otac Yasuda je rekao da su uzorci krvi, suza i znoja 29. siječnja 1979. poslani u laboratorij Sveučilišta u Akiti na analizu. Prema potpisanom svjedočanstvu, krvna je grupa bila ona B, dok tjelesne tekućine pripadaju grupi AB. Dana 30. studenog 1981., analize su pokazale da tjelesne tekućine pripadaju grupi 0. Otac Yasuda smatra kako je Bog u ovom slučaju stvorio tri različite krvne grupe, kako bi u potpunosti odbacio teoriju ektoplazme* što su je kritičari iznijeli kako bi obezvrijedili kip koji je plakao i puštao znoj. Prema toj bi teoriji sestra Agneza vlastitu krv bila "zrakom" prenijela na kip. Prva se komisija koja je istraživala pojave u Akiti poslužila ovom teorijom kako bi omalovažila tamošnje događaje.
/Plač Gospina kipa fotografiran je i snimljen videokamerom. Čak je i gradonačelnik Akite, inače budist, Keija Takade, posvjedočio kako je kip Gospe pustio krv, znoj i suze.

akita-gospa.jpg

Otac Yasuda i biskupi

U lipnju 1988. godine stiže izvještaj  Josipa Ratzingera u kojom piše kako je Kongregacija dala konačni sud i događaje vezane uz drveni kip Gospe u Akiti proglasila pouzdanima i vjerostojnima./

Izvori:sites.google.com/wikipedia.org/mary-pages