U Njemačkoj pokrenuta inicijativa za proglašenje crkvenih građevina javnim dobrom

Brojne ugledne institucije i pojedinci u Njemačkoj pokrenuli su inicijativu preuzimanja opće društvene odgovornosti za crkvenu baštinu u Njemačkoj i cijeloj Europi. Pokretači inicijative objavili su „Crkveni manifest“, kojim traže proglašenje crkvenih građevina javnim dobrom, objavila je u ponedjeljak 13. svibnja Njemačka zaklada za zaštitu spomenika, a prenosi KNA.

Cilj inicijative je pronaći nove oblike nadležnosti u smislu posebnih zaklada. Pokretači i brojni potpisnici „manifesta“ žele najprije pokrenuti javnu raspravu o očuvanju zajedničke baštine.

Crkvene građevine u Njemačkoj i cijeloj Europi već stoljećima dio su najdragocjenije baštine, naglašava Njemačka zaklada za zaštitu spomenika. Međutim, kršćanske zajednice sve su manje u stanju očuvati ta vrijedna dobra. Mnoge građevine stavljene su izvan uporabe ili čak uklonjene. Sadašnji planovi smanjenja crkvenih građevina u Njemačkoj doveli su do opće njemačke inicijative potrage za odgovarajućim rješenjima, pojašnjava Zaklada.

„Crkveni manifest“ obuhvaća sedam teza o važnosti crkvenih građevina i prostora za cijelo društvo. Inicijatori potiču na opće društvenu odgovornost za njihovo očuvanje. Osim toga, upućuju na potrebu novih ideja za korištenje i daljnji razvoj tih prostora na korist društva u budućnosti.

Označeno u