U Tasmaniji preminuo hrvatski svećenik. Tamo je sagradio crkvu Riječka nadbiskupija

U Tasmaniji preminuo hrvatski svećenik. Tamo je sagradio crkvu

Nakon duge i teške bolesti u utorak je u Hobartu (Tasmanija) u 88. godini života i 43. godini svećeništva preminuo Berislav Hunski, svećenik Riječke nadbiskupije.

Berislav Humski rođen je 28. rujna 1935. u Zagrebu, od oca Josipa i majke Anđele r. Barbić. Od 1958. do 1973. živio je i radio u Australiji.

Vratio se 1973. u Zagreb kako bi se brinuo za bolesnu majku. Dvije godine boravio je u samostanu karmelićana u Remetama kao trećoredac. Od 1977. primljen je za svećeničkog kandidata Riječko-senjske nadbiskupije. Za đakona je zaređen 14. prosinca 1980., a za svećenika 11. travnja 1981. u katedrali sv. Vida u Rijeci.

Službovao je kao duhovni pomoćnik u župi sv. Jurja na Gornjoj Drenovi – Rijeka od 1981. godine te od 1985. imenovan je za upravitelja župe sv. Luke u Rijeci. Nakon pet godina službe u Riječko-senjskoj nadbiskupiji otišao je u Tasmaniju, u grad Hobart kao hrvatski dušobrižnik.

Za vrijeme njegova službovanja u Tasmaniji sagrađena je crkva koja je posvećena Gospi Kraljici Hrvata i Kraljici mira.

Svetu misu zadušnicu za pokojnog svećenika Berislava predvodit će riječki nadbiskup Mate Uzinić u četvrtak 20. lipnja u 19 sati u katedrali sv. Vida u Rijeci.

dijaspora.hr

Označeno u