ZA SREĆU U BRAKU: Savjeti za žene i muževe

Brak je najbliže i najintimnije od svih ljudskih prijateljstava

ŽENAMA:

Smiješite se i kad vam je dosadno!

Pokažite mužu da vas i njegov posao zanima!

Odgovarajte na svaki "zašto" svojih ukućana!

Budite pažljive prema prijateljima svoje djece!

Pohvalite muža pred djecom, ne kritizirajte ga nikad pred njima!

Pođite pogledati kad je nešto učinio oko kuće!

Pokušajte ga češće iznenaditi kakvom pažnjom!

Muževe rođake primajte jednakom srdačnošću kao i svoje!

Ne zaboravite jela koja muž voli!

Češće obiđite bolesne susjede!

Prepirke brzo zaboravite!

I kad ste umorne, znajte se nasmiješiti!

MUŽEVIMA:

Ostanite kod kuće i kad vas vuče društvo ili gostionica!

Zanimajte se za djecu i rado ih pitajte kako je bilo u školi ili crkvi!

Pođite češće umjesto žene u trgovinu ili na tržnicu!

Ne zaboravite ženin imendan ili rođendan!

Ako je jelo dobro, pohvalite, ako je preslano, mudro šutite!

Pohvalite ženin posao!

Ne zbijajte šale na račun drugih!

Činite dobro i onima koji vam zlo žele ili o vama loše govore!

Ne zaboravite siromašnije od sebe!

Kad vaš bližnji učini nešto dobro, recite to drugima na pohvalu, a njemu kao priznanje!

Piše: Kardinal Suenens , Izvor: Kalendar sv. Ante| Svijetlo Riječi