Devetnica Gospi Loretskoj

Himna Gospi Loretskoj

Sveta Marijo moli se za nas, Naša Gospo Loretska, Blagoslovi nas. Očuvaj našu vjeru, Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, Izgubljene sve. Sveta Marijo ,moli se za nas, Srcu Isusovome preporuči nas. Očuvaj našu vjeru , Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice ,izgubljene sve.
U ima Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Nakana 1 dana Devetnice: za uspjeh u životu

Pozdrav Majci Božjoj Loretskoj

Zdravo Sveta Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Presveta Djevice koja si postala Majkom Sina Božjega, i Zaštitnice zadarskih Arbanasa, i zrakoplovaca koja braniš ih, Zdravo!

Zdravo Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Majko Božje Milosti koja nam želiš izmoliti razne milosti, Majko naša darovana od Sina Tvoga, Zdravo!

Zdravo Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Djevice moguća što ništa ti nije nemoguće za nas učiniti, Djevice milostiva puna milosrđa prema potrebitima , Zdravo!

Zdravo Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Uzroče naše radosti što radost nam poklanjaš, Posudo poštovana što imaš naše besprijekorno i iskreno štovanje , Posudo uzorne pobožnosti koju pobožno svi častimo, Ružo otajstvena koja si naša ruža ljubavi prema Bogu i bližnjemu, Vrata nebeska koja nas privlače po Tebi Sinu Tvome, Zdravlje bolesnih koja zavjete bolesnika uslišavaš , Utjeho žalosnih koja tješiš one pune bola i tuge u duši svojoj, Pomoćnice kršćana čiju pomoć tražimo i dobivamo , Zdravo!

Zdravo Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Kraljice mučenika koja sve one koji pate i muèe se, oslobađaš muke, Kraljice ispovjedalaca grešnika koja ih potičeš obraćenju , Kraljice svete krunice čiju krunicu molimo Bogu i Tebi na čast a koja je naše najveće oružje u ovom nemirnom svijetu , Kraljice naša kojoj vjerno služimo i služit ćemo dovijeka , Zdravo!

Zdravo Blažena Djevice Marijo Loretska, Gospo od Loreta , Gospo Loretska, MAJKO BOŽJA LORETSKA, ZDRAVO ,POZDRAVLJAMO TE SVI!!!

1. Molitva Gospi Loretskoj
Majko Božja Loretska i Majko naša Marijo! Molimo se tebi da nas vodiš Bogu. Isprosi nam od Njega milost Da mu poput tebe i mi mognemo ne samo reći: «Neka mi bude po Riječi Tvojoj!», Nego to i ostvariti. U tvoje ruke stavljamo svoje ruke Da nas kroz ove nevolje i poteškoće Dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu Našemu.
Amen.

Vjerovanje ,1 Očenaš ,3 ZdravoMarija , 1 Slava Ocu
Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; Sašao nad pakao; treći dan Uskrsnu od mrtvih; Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Oče naš, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen
Zdravo, Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

2. Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni Plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

3.Molitva nakane
O Preslavna Kraljice neba i zemlje, Majko Božja Loretska, udijeli nam tvojim odvjetovanjem, da ne mareći za dobra ovoga svijeta budemo sve činili kako ćemo kreposno i sveto živjeti, da budemo dostojni Tvoje milosti te da uspješni budemo u životu svome ostvarujući uz Tvoj zagovor sve svoje želje i misli.
Amen.
Tri Zdravo Marijo.

4.Loretske litanije
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Smiluj nam se Gospodine!
Oče nebeski, Bože, Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo jedan, Bože, Smiluj nam se, Gospodine!
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo djevica, Majko Kristova, Moli Boga ti za nas!
Majko Crkve, Majko, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Moli Boga ti za nas!
Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna,Moli Boga ti za nas!
Majko dobroga savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva Djevice premudra, Moli Boga ti za nas!
Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Moli Boga ti za nas!
Djevice vjerna, Ogledalo pravde, Prijestolje mudrosti, Uzroče naše radosti,Moli Boga ti za nas!
Posudo duhovna, Posudo poštovana, Posudo uzorna pobožnosti, Ružo otajstvena,Moli Boga ti za nas!
Tornju Davidov, Tornju bjelokosni, Kućo zlatna, Škrinjo zavjetna, Moli Boga ti za nas!
Vrata nebeska, Zvijezdo jutarnja, Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Moli Boga ti za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine!
R. Moli za nas Sveta Bogorodice! O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se : Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože , da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!
Amen!
Majko Božja , Gospo Loretska , Tebi se ponizno utječemo, pod obranu se Tvoju utječemo! Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči!
Gospo Loretska , moli za nas!!!


- Drugi dan - 2.05. - Za mir u svijetu

Himna Gospi Loretskoj
Sveta Marijo, moli se za nas, Naša Gospo Loretska, Blagoslovi nas. Očuvaj našu vjeru, Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, Izgubljene sve. Sveta Marijo, moli se za nas, Srcu Isusovome ,preporuči nas. Očuvaj našu vjeru , Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, izgubljene sve.
U ima Oca i Sina i Duha Svetoga Amen.
Nakana 2 dana Devetnice: za mir u svijetu

1. Molitva Gospi Loretskoj
Majko Božja Loretska i Majko naša Marijo! Molimo se Tebi da nas vodiš Bogu. Isprosi nam od Njega milost Da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!», Nego to i ostvariti. U tvoje ruke stavljamo svoje ruke Da nas kroz ove nevolje i poteškoće Dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu Našemu.
Amen. Vjerovanje, 1 OčeNaš, 3 ZdravoMarija, 1 Slava Ocu
Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; Sašao nad pakao; treći dan Uskrsnu od mrtvih; Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Oče naš, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen
Zdravo, Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda u uvijeke vjekova. Amen.

2. Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni Plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

3. Molitva nakane
Gospo Loretska molimo te za mir i pomirenje u Hrvatskoj i u svijetu, da oni koji nemaju te Božanske blagodati osjete bogatstvo blagostanja, slobode ,da ne bude više ratova već da ljudi žive sretno u miru.
Amen.
Tri Zdravo Marijo.

4.Loretske litanije
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!Smiluj nam se Gospodine!
Oče nebeski, Bože, Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo jedan, Bože, Smiluj nam se, Gospodine!
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo djevica, Majko Kristova, Moli Boga ti za nas!
Majko Crkve, Majko, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Moli Boga ti za nas!
Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna,Moli Boga ti za nas!
Majko dobroga savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva Djevice premudra, Moli Boga ti za nas!
Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Moli Boga ti za nas!
Djevice vjerna, Ogledalo pravde, Prijestolje mudrosti, Uzroče naše radosti, Moli Boga ti za nas!
Posudo duhovna, Posudo poštovana, Posudo uzorna pobožnosti, Ružo otajstvena,Moli Boga ti za nas!
Tornju Davidov, Tornju bjelokosni, Kućo zlatna, Škrinjo zavjetna, Moli Boga ti za nas!
Vrata nebeska, Zvijezdo jutarnja, Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Moli Boga ti za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine!
R. Moli za nas Sveta Bogorodice! O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se : Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože , da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!
Amen!
Majko Božja , Gospo Loretska , Tebi se ponizno utječemo, pod obranu se Tvoju utječemo! Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči!
Gospo Loretska , moli za nas!!!


Treći dan –3.05. - Za-crkvene poglavare

Himna Gospi Loretskoj
Sveta Marijo, moli se za nas, Naša Gospo Loretska, Blagoslovi nas. Očuvaj našu vjeru, Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, Izgubljene sve. Sveta Marijo ,moli se za nas, Srcu Isusovome ,preporuči nas. Očuvaj našu vjeru , Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice ,izgubljene sve.
U ima Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Nakana 3 dana Devetnice: za crkvene poglavare
Molitva Gospi Loretskoj

1. Majko Božja Loretska i Majko naša Marijo! Molimo se Tebi da nas vodiš Bogu. Isprosi nam od Njega milost Da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!», Nego to i ostvariti. U tvoje ruke stavljamo svoje ruke Da nas kroz ove nevolje i poteškoće Dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu Našemu.
Amen.
Vjerovanje, 1 OčeNaš, 3 ZdravoMarija, 1 Slava Ocu
Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; Sašao nad pakao; treći dan Uskrsnu od mrtvih; Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Oče naš, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo, Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda u uvijeke vjekova. Amen.

2. Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni Plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

3. Molitva nakane
Hvala ti, Gospodine, jer si nam dao Crkvu za Majku i za Zaručnicu da nas vodi putem svijetla na našem zemaljskom putu prema Tebi. Hvala ti što smo u njoj svi mi braća i sestre i dijelovi jednog mističnog tijela. Molimo te danas za sve one koji je vode, da mogu u sebi neprestano obnavljati svoj Savez s Tobom, jedinom i pravom glavom, te tako postajati vjerni i radosni nositelji mira i istine u ovom nemirnom svijetu.
Amen.
Blagoslovi Marijo u ovaj čas Svetog Oca Papu Namjesnika Kristova i sve naše biskupe.
Tri Zdravo Marijo.

4.Loretske litanije
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas! Smiluj nam se Gospodine!
Oče nebeski, Bože, Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo jedan, Bože, Smiluj nam se, Gospodine!
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo djevica, Majko Kristova, Moli Boga ti za nas!
Majko Crkve, Majko, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Moli Boga ti za nas!
Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubazna, Majko divna, Moli Boga ti za nas!
Majko dobroga savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva Djevice premudra, Moli Boga ti za nas!
Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Moli Boga ti za nas!
Djevice vjerna, Ogledalo pravde, Prijestolje mudrosti, Uzroče naše radosti, Moli Boga ti za nas!
Posudo duhovna, Posudo poštovana, Posudo uzorna pobožnosti, Ružo otajstvena, Moli Boga ti za nas!
Tornju Davidov, Tornju bjelokosni, Kućo zlatna, Škrinjo zavjetna, Moli Boga ti za nas!
Vrata nebeska, Zvijezdo jutarnja, Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Moli Boga ti za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine!
R. Moli za nas Sveta Bogorodice! O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se : Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože , da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!
Amen!
Majko Božja , Gospo Loretska , Tebi se ponizno utječemo, pod obranu se Tvoju utječemo! Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči!
Gospo Loretska , moli za nas!!!


Četvrti dan - 4.05. - Za svećenike i redovnice

Himna Gospi Loretskoj
Sveta Marijo, moli se za nas, Naša Gospo Loretska, Blagoslovi nas. Očuvaj našu vjeru, Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, Izgubljene sve. Sveta Marijo ,moli se za nas, Srcu Isusovome, preporuči nas. Očuvaj našu vjeru , Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, izgubljene sve.
U ima Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Nakana 4 dana Devetnice: za svećenike i redovnice

1. Molitva Gospi Loretskoj
Majko Božja Loretska i Majko naša Marijo! Molimo se Tebi da nas vodiš Bogu. Isprosi nam od Njega milost Da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!», Nego to i ostvariti. U tvoje ruke stavljamo svoje ruke Da nas kroz ove nevolje i poteškoće Dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu Našemu.
Amen.
Vjerovanje, 1 OčeNaš, 3 ZdravoMarija, 1 Slava Ocu
Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; Sašao nad pakao; treći dan Uskrsnu od mrtvih; Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Oče naš, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen
Zdravo, Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda u uvijeke vjekova. Amen.

2. Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni Plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

3.Molitva nakane
Gospodine, ti si jedini izvor života, Jedini koji možeš napojiti našu žeđ za ljubavlju i prijateljstvom. Hvala ti na tvojoj poniznosti po kojoj se kroz osobu čovjeka, svećenika, daruješ svom narodu u sv. Misi, u sakramentima, u blagoslovu… danas te posebno molimo za Tvoj blagoslov svim svećenicima i redovnicama koji su na službi u Župi Gospe Loretske, kako bi mogli još više otkriti snagu vjere po kojoj što god od Tebe zaištu, ti ćeš učiniti, i da postanu pravi nositelji mira koji će proizlaziti iz njihovog sve jačeg prijateljstva s Tobom.
Amen.
Tri Zdravo Marijo.

4.Loretske litanije
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!Smiluj nam se Gospodine!
Oče nebeski, Bože, Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo jedan, Bože,Smiluj nam se, Gospodine!
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo djevica, Majko Kristova,Moli Boga ti za nas!
Majko Crkve, Majko, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista,Moli Boga ti za nas!
Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubezna, Majko divna,Moli Boga ti za nas!
Majko dobroga savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva Djevice premudra,Moli Boga ti za nas!
Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Moli Boga ti za nas!
Djevice vjerna, Ogledalo pravde, Prijestolje mudrosti, Uzroče naše radosti,Moli Boga ti za nas!
Posudo duhovna, Posudo poštovana, Posudo uzorna pobožnosti, Ružo otajstvena,Moli Boga ti za nas!
Tornju Davidov, Tornju bjelokosni, Kućo zlatna, Škrinjo zavjetna, Moli Boga ti za nas!
Vrata nebeska, Zvijezdo jutarnja, Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Moli Boga ti za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine!
R. Moli za nas Sveta Bogorodice! O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se : Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože , da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!
Amen!
Majko Božja , Gospo Loretska , Tebi se ponizno utječemo, pod obranu se Tvoju utječemo! Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči!
Gospo Loretska , moli za nas!!!


Peti dan - 5.05. - Za bolesne

Himna Gospi Loretskoj
Sveta Marijo, moli se za nas, Naša Gospo Loretska, Blagoslovi nas. Očuvaj našu vjeru, Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, Izgubljene sve. Sveta Marijo ,moli se za nas, Srcu Isusovome ,preporuči nas. Očuvaj našu vjeru , Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, izgubljene sve.
U ima Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Nakana 5 dana Devetnice: za bolesne

1. Molitva Gospi Loretskoj
Majko Božja Loretska i Majko naša Marijo! Molimo se Tebi da nas vodiš Bogu. Isprosi nam od Njega milost Da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!», Nego to i ostvariti. U tvoje ruke stavljamo svoje ruke Da nas kroz ove nevolje i poteškoće Dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu Našemu.
Amen.
Vjerovanje, 1 OčeNaš, 3 ZdravoMarija, 1 Slava Ocu
Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; Sašao nad pakao; treći dan Uskrsnu od mrtvih; Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Oče naš, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen
Zdravo, Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda u uvijeke vjekova. Amen.

2. Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni Plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

3.Molitva nakane
Majko Božja Loretska molimo te preporuči sve naše bolesnike Ocu i Izbavitelju našemu ,daj da ne odvrati svoje lice od naših bolesnih kada su u teškoj bolesti, nemoćni, već neka im se smiluje i pomogne im da više ne trpe već da ozdrave.
Amen.
Tri Zdravo Marijo.

4.Loretske litanije
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!Smiluj nam se Gospodine!
Oče nebeski, Bože, Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo jedan, Bože,Smiluj nam se, Gospodine!
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo djevica, Majko Kristova,Moli Boga ti za nas!
Majko Crkve, Majko, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista,Moli Boga ti za nas!
Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubazna, Majko divna,Moli Boga ti za nas!
Majko dobroga savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva Djevice premudra,Moli Boga ti za nas!
Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Moli Boga ti za nas!
Djevice vjerna, Ogledalo pravde, Prijestolje mudrosti, Uzroče naše radosti,Moli Boga ti za nas!
Posudo duhovna, Posudo poštovana, Posudo uzorna pobožnosti, Ružo otajstvena,Moli Boga ti za nas!
Tornju Davidov, Tornju bjelokosni, Kućo zlatna, Škrinjo zavjetna, Moli Boga ti za nas!
Vrata nebeska, Zvijezdo jutarnja, Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Moli Boga ti za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine!
R. Moli za nas Sveta Bogorodice! O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se : Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože , da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!
Amen!
Majko Božja , Gospo Loretska , Tebi se ponizno utječemo, pod obranu se Tvoju utječemo! Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči!
Gospo Loretska , moli za nas!!!


Šesti dan - 6.05. - Za umiruće

Himna Gospi Loretskoj
Sveta Marijo, moli se za nas, Naša Gospo Loretska, Blagoslovi nas. Očuvaj našu vjeru, Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, Izgubljene sve. Sveta Marijo ,moli se za nas, Srcu Isusovome ,preporuči nas. Očuvaj našu vjeru , Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice ,izgubljene sve.
U ima Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Nakana 6 dana Devetnice: za umiruće

1. Molitva Gospi Loretskoj
Majko Božja Loretska i Majko naša Marijo! Molimo se Tebi da nas vodiš Bogu. Isprosi nam od Njega milost Da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!», Nego to i ostvariti. U tvoje ruke stavljamo svoje ruke Da nas kroz ove nevolje i poteškoće Dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu Našemu.
Amen.
Vjerovanje, 1 OčeNaš, 3 ZdravoMarija, 1 Slava Ocu
Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; Sašao nad pakao; treći dan Uskrsnu od mrtvih; Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Oče naš, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen
Zdravo, Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda u uvijeke vjekova. Amen.

2. Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni Plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

3.Molitva nakane
Gospo Loretska priteci u pomoć na času smrti svakom umirućemu i daj da zajedno s Tobom, u miru čiste savjesti uz dobrostivo oproštenje grijeha što ga učiniše po ljudskoj slabosti, ugleda lice Tvog Presvetog Sina Isusa Krista!
Amen.
Tri Zdravo Marijo.

4.Loretske litanije
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!Smiluj nam se Gospodine!
Oče nebeski, Bože, Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo jedan, Bože,Smiluj nam se, Gospodine!
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo djevica, Majko Kristova,Moli Boga ti za nas!
Majko Crkve, Majko, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista,Moli Boga ti za nas!
Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubazna, Majko divna,Moli Boga ti za nas!
Majko dobroga savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva Djevice premudra,Moli Boga ti za nas!
Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Moli Boga ti za nas!
Djevice vjerna, Ogledalo pravde, Prijestolje mudrosti, Uzroče naše radosti,Moli Boga ti za nas!
Posudo duhovna, Posudo poštovana, Posudo uzorna pobožnosti, Ružo otajstvena,Moli Boga ti za nas!
Tornju Davidov, Tornju bjelokosni, Kućo zlatna, Škrinjo zavjetna, Moli Boga ti za nas!
Vrata nebeska, Zvijezdo jutarnja, Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Moli Boga ti za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine!
R. Moli za nas Sveta Bogorodice! O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se : Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože , da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!
Amen!
Majko Božja , Gospo Loretska , Tebi se ponizno utječemo, pod obranu se Tvoju utječemo! Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči!
Gospo Loretska , moli za nas!!!


Sedmi dan - 7.05. - Za hodočasnike

Himna Gospi Loretskoj
Sveta Marijo, moli se za nas, Naša Gospo Loretska, Blagoslovi nas. Očuvaj našu vjeru, Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, Izgubljene sve. Sveta Marijo ,moli se za nas, Srcu Isusovome ,preporuči nas. Očuvaj našu vjeru , Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice ,izgubljene sve.
U ima Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Nakana 7 dana Devetnice: za hodočasnike

1. Molitva Gospi Loretskoj
Majko Božja Loretska i Majko naša Marijo! Molimo se Tebi da nas vodiš Bogu. Isprosi nam od Njega milost Da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!», Nego to i ostvariti. U tvoje ruke stavljamo svoje ruke Da nas kroz ove nevolje i poteškoće Dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu Našemu.
Amen.
Vjerovanje, 1 OčeNaš, 3 ZdravoMarija, 1 Slava Ocu
Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; Sašao nad pakao; treći dan Uskrsnu od mrtvih; Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Oče naš, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen
Zdravo, Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda u uvijeke vjekova. Amen.

2. Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni Plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

3.Molitva nakane
U Tvojoj su ruci, Gospodine, naši životi. Ti jedini znaš ono što nam je potrebno za naše spasenje. Hvala ti što nas tome učiš preko svoje Majke koja se utječemo upravo da bi nas povela novim putem, putem Spasenja. Blagoslovi i osnaži sve one koji su započeli taj put, put obraćenja i molitve. Učvrsti njihovu vjeru, nadu i ljubav da nikada ne iznevjere svoj saveznički odnos s Tobom.
Amen.
Druga molitva nakane
Nismo mi izabrali Tebe, nego si Ti, Gospodine, izabrao nas. Samo Ti poznaješ sve one malene kojima će biti dana milost objave Tvoje ljubavi preko Tvoje Majke Gospe Loretske. Molimo te za sve hodočasnike koji će ovamo doći, da zaštitiš njihova srca od svakog napadaja sotone i da ih učiniš otvorenima za sve poticaje Tvog i Marijinog srca.
Amen.
Tri Zdravo Marijo.

4.Loretske litanije
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!Smiluj nam se Gospodine!
Oče nebeski, Bože, Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo jedan, Bože,Smiluj nam se, Gospodine!
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo djevica, Majko Kristova,Moli Boga ti za nas!
Majko Crkve, Majko, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista,Moli Boga ti za nas!
Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubazna, Majko divna,Moli Boga ti za nas!
Majko dobroga savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva Djevice premudra,Moli Boga ti za nas!
Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Moli Boga ti za nas!
Djevice vjerna, Ogledalo pravde, Prijestolje mudrosti, Uzroče naše radosti,Moli Boga ti za nas!
Posudo duhovna, Posudo poštovana, Posudo uzorna pobožnosti, Ružo otajstvena,Moli Boga ti za nas!
Tornju Davidov, Tornju bjelokosni, Kućo zlatna, Škrinjo zavjetna, Moli Boga ti za nas!
Vrata nebeska, Zvijezdo jutarnja, Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Moli Boga ti za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine!
R. Moli za nas Sveta Bogorodice! O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se : Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože , da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!
Amen!
Majko Božja , Gospo Loretska , Tebi se ponizno utječemo, pod obranu se Tvoju utječemo! Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči!
Gospo Loretska , moli za nas!!!


Osmi dan - 8.05. - Za župljane Župe Gospe Loretske

Himna Gospi Loretskoj
Sveta Marijo, moli se za nas, Naša Gospo Loretska, Blagoslovi nas. Očuvaj našu vjeru, Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, Izgubljene sve. Sveta Marijo ,moli se za nas, Srcu Isusovome ,preporuči nas. Očuvaj našu vjeru , Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, izgubljene sve.
U ima Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Nakana 8 dana Devetnice: za župljane Župe Gospe Loretske

1. Molitva Gospi Loretskoj
Majko Božja Loretska i Majko naša Marijo! Molimo se Tebi da nas vodiš Bogu. Isprosi nam od Njega milost Da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!», Nego to i ostvariti. U tvoje ruke stavljamo svoje ruke Da nas kroz ove nevolje i poteškoće Dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu Našemu.
Amen.
Vjerovanje, 1 OčeNaš, 3 ZdravoMarija, 1 Slava Ocu
Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; Sašao nad pakao; treći dan Uskrsnu od mrtvih; Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Oče naš, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo, Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda u uvijeke vjekova. Amen.

2. Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni Plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

3.Molitva nakane
Hvala ti Gospodine za Tvoju ljubav, hvala ti na pozivu da srcem ostanemo u njoj i donosimo mnogo roda. Hvala ti što si na poseban način izabrao ovu župu darujući joj svoju Majku, Gospu Loretsku, da s ovog mjesta poziva na molitvu za mir i pomirenje, obraćenje grešnika. Hvala ti za otvorenost svakog srce koje ju je znalo primiti i koje je dopustilo biti njen vidljivi lik za sve one ljude koji ovdje dolaze. Danas te molimo Gospodine, da učiniš ovu župu još većim znakom Božjeg Kraljevstva, i da njenim stanovnicima pomogneš biti radosnim i svetim plodovima Gospine nazočnosti.
Amen.
Tri Zdravo Marijo.

4.Loretske litanije
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!Smiluj nam se Gospodine!
Oče nebeski, Bože, Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo jedan, Bože,Smiluj nam se, Gospodine!
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo djevica, Majko Kristova,Moli Boga ti za nas!
Majko Crkve, Majko, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista,Moli Boga ti za nas!
Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubazna, Majko divna,Moli Boga ti za nas!
Majko dobroga savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva Djevice premudra,Moli Boga ti za nas!
Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Moli Boga ti za nas!
Djevice vjerna, Ogledalo pravde, Prijestolje mudrosti, Uzroče naše radosti,Moli Boga ti za nas!
Posudo duhovna, Posudo poštovana, Posudo uzorna pobožnosti, Ružo otajstvena,Moli Boga ti za nas!
Tornju Davidov, Tornju bjelokosni, Kućo zlatna, Škrinjo zavjetna, Moli Boga ti za nas!
Vrata nebeska, Zvijezdo jutarnja, Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Moli Boga ti za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine!
R. Moli za nas Sveta Bogorodice! O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se : Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože , da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!
Amen!
Majko Božja , Gospo Loretska , Tebi se ponizno utječemo, pod obranu se Tvoju utječemo! Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči!
Gospo Loretska , moli za nas!!!


Deveti dan - 9.05.- Za zahvalu Gospi Loretskoj za primljene milosti

Himna Gospi Loretskoj
Sveta Marijo, moli se za nas, Naša Gospo Loretska, Blagoslovi nas. Očuvaj našu vjeru, Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice, Izgubljene sve. Sveta Marijo ,moli se za nas, Srcu Isusovome ,preporuči nas. Očuvaj našu vjeru , Učvrsti ufanje, O vrati mila Majčice ,izgubljene sve.
U ima Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Nakana 9 dana Devetnice: za zahvalu Gospi za primljene milosti
Pozdrav Majci Božjoj Loretskoj
Zdravo Sveta Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Presveta Djevice koja si postala Majkom Sina Božjega, i Zaštitnice zadarskih Arbanasa, i zrakoplovaca koja braniš ih, Zdravo!
Zdravo Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Majko Božje Milosti koja nam želiš izmoliti razne milosti, Majko naša darovana od Sina Tvoga, Zdravo!
Zdravo Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Djevice moguća što ništa ti nije nemoguće za nas učiniti, Djevice milostiva puna milosrđa prema potrebitima , Zdravo!
Zdravo Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Uzroče naše radosti što radost nam poklanjaš, Posudo poštovana što imaš naše besprijekorno i iskreno štovanje , Posudo uzorne pobožnosti koju pobožno svi častimo, Ružo otajstvena koja si naša ruža ljubavi prema Bogu i bližnjemu, Vrata nebeska koja nas privlače po Tebi Sinu Tvome, Zdravlje bolesnih koja zavjete bolesnika uslišavaš , Utjeho žalosnih koja tješiš one pune bola i tuge u duši svojoj, Pomoćnice kršćana čiju pomoć tražimo i dobivamo , Zdravo!
Zdravo Marijo, MAJKO BOŽJA LORETSKA, Kraljice mučenika koja sve one koji pate i muče se, oslobađaš muke, Kraljice ispovjedalaca grešnika koja ih potičeš obraćenju , Kraljice svete krunice čiju krunicu molimo Bogu i Tebi na čast a koja je naše najveće oružje u ovom nemirnom svijetu , Kraljice naša kojoj vjerno služimo i služit ćemo dovijeka , Zdravo!
Zdravo Blažena Djevice Marijo Loretska, Gospo od Loreta , Gospo Loretska, MAJKO BOŽJA LORETSKA, ZDRAVO ,POZDRAVLJAMO TE SVI!!!

1. Molitva Gospi Loretskoj
Majko Božja Loretska i Majko naša Marijo! Molimo se Tebi da nas vodiš Bogu. Isprosi nam od Njega milost Da mu poput Tebe i mi mognemo ne samo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!», Nego to i ostvariti. U tvoje ruke stavljamo svoje ruke Da nas kroz ove nevolje i poteškoće Dovedeš k Njemu. Po Kristu Gospodinu Našemu. Amen.
Vjerovanje, 1 OčeNaš, 3 ZdravoMarija, 1 Slava Ocu
Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina Njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; Sašao nad pakao; treći dan Uskrsnu od mrtvih; Uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca Svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenja grijeha uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Oče naš, koji jesi na Nebesima, Sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo, Marijo, Milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen Plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku tako i sada i vazda u uvijeke vjekova.. Amen.

2. Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, Odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni Plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

3.Molitva nakane
Hvala ti Oče jer si nam dao svoga Sina i njegovu Majku, da nijedan koji u njih vjeruje i njih sluša, ne propadne. Hvala ti što ti je stalo do svakog čovjeka i u svom milosrđu ne želiš nikoga osuditi. Molimo te danas za sve ono što je Gospa Loretska izmolila, za svaku njezinu milost koja je ovdje i s ovog mjesta potekla u srca mnogih vjernika i hodočasnika-za uslišane molitve puka Božjega, da može rađati plodove svetosti i služiti tvom naumu Spasenja. Amen.

4.Zahvala za milosti
Bogu zahvaljujem a i Tebi Božanska Majko, za nova dobročinstva koja su mi s Tvoje blagodarnosti i milosrđa, udijeljena bila. ,želim da te sa mnom sva stvorenja ljube i da cijeli svijet ponovi odziv moje zahvale.
Tri Zdravo Marijo.

5.Molitva privrženosti Gospi Loretskoj
Djevice Presveta, Gospo Loretska, daj da uvijek Tebi na čast postimo postove, pjevamo Tebi hvale i promičemo na svaki način Tvoju slavu; učini tvojim odvjetovanjem, da mi uvijek i vjerno te služeći budemo pravi Tvoji sinovi, te tako učinimo se udostoji da nam se ukažeš milostivom Majkom.

6.Molitva
Zagovaraj između svih kreposti, o Marijo, Gospo Loretska, daj da po tvome utočištu, budemo dostojni od Tebe biti olakšani i zagovoreni.

7.Loretske litanije
Gospodine, smiluj se! Kriste, smiluj se! Kriste, čuj nas! Kriste, usliši nas!Smiluj nam se Gospodine!
Oče nebeski, Bože, Sine, otkupitelja svijeta, Bože, Duše Sveti, Bože, Sveto Trojstvo jedan, Bože,Smiluj nam se, Gospodine!
Sveta Marijo, Sveta Bogorodice, Sveta Djevo djevica, Majko Kristova,Moli Boga ti za nas!
Majko Crkve, Majko, Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista,Moli Boga ti za nas!
Majko neoskvrnjena, Majko nepovrijeđena, Majko ljubazna, Majko divna,Moli Boga ti za nas!
Majko dobroga savjeta, Majko Stvoriteljeva, Majko Spasiteljeva Djevice premudra,Moli Boga ti za nas!
Djevice časna, Djevice hvale dostojna, Djevice moguća, Djevice milostiva, Moli Boga ti za nas!
Djevice vjerna, Ogledalo pravde, Prijestolje mudrosti, Uzroče naše radosti,Moli Boga ti za nas!
Posudo duhovna, Posudo poštovana, Posudo uzorna pobožnosti, Ružo otajstvena,Moli Boga ti za nas!
Tornju Davidov, Tornju bjelokosni, Kućo zlatna, Škrinjo zavjetna, Moli Boga ti za nas!
Vrata nebeska, Zvijezdo jutarnja, Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Moli Boga ti za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Oprosti nam, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Usliši nas, Gospodine! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, Smiluj nam se, Gospodine!
R. Moli za nas Sveta Bogorodice! O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se : Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože , da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu!Amen!
Majko Božja , Gospo Loretska , Tebi se ponizno utječemo, pod obranu se Tvoju utječemo! Svojemu nas Sinu preporuči, Svojemu nas Sinu izruči!
Gospo Loretska , moli za nas!!! 8.Pomolimo se
Djela naša, molimo Gospodine, milošću svojom priteci i pomoću prati, da svaka naša molitva i radnja s Tobom vazda počinje i početa da se s Tobom dovrši. Amen.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad Te je ljubezni Sin Tvoj pozvao na nebesa.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad Te anđeli uznesoše na nebesa.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad Te sav dvor nebeski okruni na nebesima.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si s tolikom slavom primljena na nebesa.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si stavljena na desnu Sina Tvoga na nebesima.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si s tolikim slavljem okrunjena na nebesima.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si proglašena kćeri, majkom i zaručnicom Božjom na nebesima.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si proglašena Kraljicom svega dvora nebeskoga.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad Ti se pokloniše svi anđeli i sveci na nebesima.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si određena za našu zaštitnicu na nebesima.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad si počela moliti za nas na nebesima.
BLAGOSLOVLJEN onaj čas, O Marijo, kad nas sve milostivo primiš na nebesa.
Amen.

9.Molitva Gospinog Blagoslova
Posljednju ti milost o Kraljice Gospo Loretska ,sada pitamo koju nam ne možeš zanijekati. Podijeli svima nama stalnu svoju ljubav i svoj materinji blagoslov, Gospo Loretska budi posvuda blagoslovljena sada i u vijeke vijekova. Amen.
Zdravo Djevo
Zdravo Djevo, svih milosti puna, vječnog sunca ogrnu te sjaj. Oko čela zvjezdana ti kruna, ispod nogu stenje pakla zmaj.
Rajska Djevo, Kraljice Hrvata, naša Majko, naša zoro zlata, odanih ti srca primi dar, primi čiste ljubavi nam žar.
Blažena si, jerbo sva si čista, zmijin dah ne okuži ti grud! Zvijezda sreće i nama da blista, noći grijeha mrak rasprši hud!
Rajska Djevo...
Hrvat za Križ bojak bije Sveti: vodio ga ljiljan-barjak Tvoj! Nova neman Križu Časnom prijeti; silna Djevo na braniku stoj!
Rajska Djevo...


Otajstva Krunice

Radosna Otajstva Krunice
Radosna otajstva mole se ponedjeljkom i četvrtkom.
1. U prvom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Arhanđeo Gabrijel navijestio Blaženoj Djevici Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega po Duhu Svetom. 1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
2. U drugom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija pohodila svoju rodicu, Svetu Elizabetu, i ostala s njome tri mjeseca. 1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
3. U trećem otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija rodila Gospodina našega Isusa Krista u špilji u Betlehemu i postavila ga u jasle. 1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
4. U četvrtom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija četrdeseti dan poslije porođaja prikazala Ocu Nebeskom svoga Sina u Hramu i kako ga je starac Šimun primio na ruke. 1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
5. U petom otajstvu radosnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija našla svoga Sina treći dan u Hramu gdje se razgovara s Učiteljima, a bilo mu je tada 12 godina. 1 Oče naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu

Žalosna Otajstva Krunice
Žalosna otajstva mole se utorkom i petkom.
1. U prvom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako se Gospodin Naš Isus Krist molio svome Nebeskom Ocu i znojio krvavim znojem u Maslinskom vrtu. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
2. U drugom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin Naš Isus Krist bio privezan uz kameni stup i nemilo bičevan u Dvoru Pilatovu. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
3. U trećem otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin Naš Isus Krist bio okrunjen trnovom krunom. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
4. U četvrtom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin Naš Isus Krist bio osuđen na smrt, pa je put gore Kalvarije nosio na svojim ramenima preteški križ. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
5. U petom otajstvu žalosnom razmišljat ćemo kako je Gospodin Naš Isus Krist bio propet na tvrdom križu između dva razbojnika, a gledala ga njegova žalosna Majka Marija. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu

Slavna Otajstva Krunice
Slavna otajstva mole se srijedom, subotom i nedjeljom.
1. U prvom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin Naš Isus Krist treći dan po svojoj muci i smrti slavno Uskrsnuo od mrtvih, da više nikada ne umre. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
2. U drugom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin Naš Isus Krist četrdeset dana poslije svoga Uskrsnuća Uzašao na nebo i sjedi o desnu Nebeskog Oca. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
3. U trećem otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Gospodin Naš Isus Krist poslao Duha Svetoga nad Apostole u prilici ognjenih jezika. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
4. U četvrtom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Blažena Djevica Marija preminula s ovoga svijeta, te kako je dušom i tijelom bila Uznesena na nebo. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu
5. U petom otajstvu slavnom razmišljat ćemo kako je Blaženu Djevicu Mariju okrunilo Presveto Trojstvo za Kraljicu neba i zemlje, i razmišljat ćemo rajsko uživanje svih svetih. 1 Oče Naš... 10 Zdravo Marijo... I Slava Ocu