Devetnica Mariji koja razvjezuje čvorove

Spasitelj nam je dat preko Marije i preko Nje svi čvorovi našeg života mogu biti razriješeni.

A tko nema čvorova u svome životu? Ali što su to čvorovi?

To su problemi koje mi nosimo, a često traju godinama i za koje ne vidimo rješenja: čvorovi obiteljskih svađa, nerazumijevanja između roditelja i djece, nedostatak poštivanja, nasilje, čvorovi zlopamćenja između supružnika, pomanjkanje mira i radosti u krugu obitelji, čvorovi tjeskobe, čvorovi beznađa supružnika koji se rastavljaju, čvorovi koji su nastali zbog žalosti nad sinom/kćerkom koji se drogira, koji je bolestan, koji je otišao od kuće, koji se udaljio od Boga, razuzdanost i razvrat u obitelji, čvorovi alkoholizma, čvorovi naših mana i mana onih koje volimo, čvorovi naših rana koje su nam drugi nanijeli, čvorovi srdžbe koja nas bolno muči, osjećaj krivnje, pobačaj koji je učinjen, bolesti koje se ne liječe, depresije, naši strahovi, nezaposlenost, samoća, nepovjerenje, oholost.

Svi ovi čvorovi u našemu životu su posljedica grijeha. Ah, čvorovi našeg života! Kako guše našu dušu, otimaju nam radost iz srca, čak i volju da nastavimo živjeti. Ovi čvorovi koji nas udaljavaju od Boga, koji nam vežu ruke, noge, sve naše biće i našu vjeru, koji nam smetaju da se jednostavno bacimo u Njegove ruke kao djeca i da Mu ahvaljujemo. Djevica Marija želi da sve to prestane. Dolazi nam u susret kako bismo Njoj donijeli sve ove čvorove. Ona će ih razvezati jedan za drugim. U ovom novom tisućljeću koje će biti Marijansko, jer ga je Ivan Pavao II posvetio Svetoj Bogorodici, više nego ikada, Ona je spremna pomoći svima koji se utječu njezinom milosrđu.

KAKO MOLITI:
- prekrižiti se
- izmoliti čin pokajanja ( moj Bože,kajem se od sveg srca što uvrijedih Tebe. . .)
- Zaziv Duhu Svetom ( o dođi stvorče duše sveti )
- Vjerovanje
- izmoliti prve 3 desetice krunice
- pročitati razmišljanje ( meditaciju ) za taj dan devetnice
- zatim izmoliti zadnje 2 desetice krunice
- molitva „ Mariji koja razvezuje čvorove“
- litanije – Biblijske Gospine litanije

M E D I T A C I J E ( R A Z M I Š L J A N J A )

MOLITVA KOJA SE MOLI SVAKI DAN DEVETNICE, IZA KRUNICE ( prije litanija )

MOLITVA „MARIJI KOJA RAZVEZUJE ČVOROVE„

Djevice Marijo, Majko lijepe ljubavi, Majko koja nisi nikad ostavila nijedno dijete koje traži pomoć, Majko čije ruke rade bez prestanka za tvoju voljenu djecu, jer su ispunjene božanskom Ljubavi i beskrajnim Milosrđem koje se izljeva iz tvog srca, okreni svoj pogled prepun sućuti prema meni. Vidi čvorove koji guše moj život. Ti poznaješ moju nevolju i žalost. Ti znaš koliko me ovi čvorovi paraliziraju.

Marijo, Majko kojoj je Bog povjerio dužnost da razveže čvorove života svoje djece, ja polažem svoj život u tvoje ruke. Nitko, čak ni Zli, ne može oduzeti tvoju milosrdnu pomoć. U tvojim rukama ne postoji nijedan „čvor“ koji ti ne bi mogla razvezati.

Majko, sva moćna, po tvojoj milosti i moći tvoga zagovora kod tvoga sina Isusa, mog Otkupitelja, primi danas ovaj „ čvor“ . . . ( imenuj ga ,ako je moguće ). Na slavu Božju, molim te da ga razvežeš zauvijek. Uzdam se u Te!

Ti si jedinstvena Tješiteljica koju mi je Bog dao, ti si Tvrđava mojih slabih snaga, bogatstvo mojoj bijedi, oslobođenje od svega što me smeta da budem s Kristom. Primi moj poziv. Čuvaj me, vodi me, štiti me.

Ti si moje sigurno utočište!
„ Marijo koja razvezuješ čvorove“, moli za mene!

BIBLIJSKE GOSPINE LITANIJE

Moljenje litanija može započeti Psalmom95,kao i evanđeoski hvalospjev ( Lk1,68-79;Lk1,46-55;Lk2,29-32)

Gospodine, smiluj se,
Kriste, smiluj se,
Gospodine, smiluj se,
Kriste, čuj nas,
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas
Nova Evo,
Majko živih,
Rode Abrahamov,
Baštinice obećanja,
Izdanče Jišajev,
Kćeri Sionska,
Zemljo djevičanska,
Ljestve Jakovljeve,
Grme gorući,
Svetohranište Svevišnjega,
Škrinjo zavjetna,
Prijestolje mudrosti,
Grade Božji,
Vrata istočna,
Izvore vode žive,
Zoro spasenja,
Veselje izraelsko,
Slavo jeruzalemska,
Diko puka našega,
Djevice nazaretska,
Djevice milosti puna,
Djevice Duhom Svetim osjenjena,
Djevice i Majko,
Službenice Gospodnja,
Službenice riječi,
Službenice ponizna i siromašna,
Zaručnice Josipova,
Blagoslovljena među ženama,

Majko Isusa – Emanuela,
Majko Sina Davidova,
Majko Gospodinova,
Majko učenika Isusovih,
Majko hitra u pohodu Elizabeti,
Majko koja se raduješ u Betlehemu,
Majko koja prikazuješ Sina u hramu,
Majko izbjegla u Egipat,
Majko strepnje u Jeruzalemu,
Majko providnosti u Kani,
Majko jaka na Kalvariji,
Majko molitve u dvorani posljednje večere,

Ženo novoga Saveza,
Ženo Suncem odjevena,
Ženo zvijezdama okrunjena,
Kraljice s desne Kraljeve,

Blažena jer si povjerovala, mi te hvalimo!
Blažena jer si riječ očuvala, mi te blagoslivljamo!
Blažena jer si volju Očevu vršila, mi te slavimo!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, - oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, - usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, - smiluj nam se!

Oče naš. . .
- Moli za nas, sveta Bogorodice.
- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se

Oče, ti iz naraštaja u naraštaj objavljuješ svoju ljubav prema čovjeku. Zahvaljujem ti što si nam, u punini vremena, po Blaženoj Djevici Mariji, darovao svoga Sina i našega Spasitelja; udijeli nam Duha istine da u povijesnim zbivanjima otkrijemo znakove nade i mira, da postignemo u životnim događanjima klice slobode i milosti. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

MEDITACIJE - RAZMIŠLJANJA

PRVI DAN
Ljubljena Majko, Presveta Marijo, koja razvezuješ čvorove što guše tvoju djecu, pruži svoje milosrdne ruke prema meni. Danas ti predajem ovaj čvor . . (imenuj ga, ako je moguće) i sve negativne posljedice koje je prouzrokovao u mom životu. Dajem Ti ovaj čvor koji me muči, koji me unesrećuje i smeta da se sjedinim s tobom i tvojim Sinom Isusom, mojim Spasiteljem.

Utječem se tebi, «Marijo koja razvezuješ čvorove» jer imam pouzdanje u Tebe i znam da nećeš nikada prezreti grešnika koji te moli za pomoć. Vjerujem da Ti možeš razvezati ovaj čvor, jer ti je Isus dao svu moć. Pouzdajem se u Tebe da ćeš razvezati ovaj čvor, jer Ti si moja Majka. Znam da ćeš to učiniti, jer me voliš istom ljubavlju kao i Bog. Hvala ti moja ljubljena Majko!
« Marijo koja razvezuješ čvorove», moli za mene. TKO TRAŽI MILOST, NAĆI ĆE JE U MARIJINIM RUKAMA!

DRUGI DAN
Marijo, ljubljena Majko, izvore svih milosti, moje se srce okreće prema tebi. Priznajem se grešnim/om i trebam tvoju pomoć. Zbog svoje sebičnosti, srdžbe, nedostatka velikodušnosti i poniznosti, često zanemarih milosti koje dobih od tebe. Okrećem se danas prema tebi «Marijo koja razvezuješ čvorove» da Ti za mene od svoga Sina Isusa, izmoliš čistoću srca, poniznost i pouzdanje. Živjet ću svaki dan primjenjujući ove vrline. Dat ću ti ih kao dokaz moje ljubavi prema Tebi. Stavljam u tvoje ruke ovaj čvor.. (imenuj ga, ako je moguće) koji mi smeta da se slava Božja očituje u meni. «Marijo koja razvezuješ čvorove», moli za mene S MARIJOM PRIKAŽI BOGU SVAKI TRENUTAK DANA.

TREĆI DAN
Marijo, Posrednice svih milosti, Kraljice Neba, čije ruke primaju i dijele sva blaga Kralja, okreni svoje milosrdne oči prema meni. Polažem u tvoje svete ruke ovaj čvor mog života. . . . . svaku mržnju, svako zlopamćenje koje mu je uzrok. BOŽE Oče, molim oproštenje za sve svoje grijehe. Pomozi mi da sada oprostim svim osobama koje su mi svjesno ili nesvjesno izazvale ovaj «čvor». Ispred tebe, ljubljena Majko, i u ime Tvog Sina Isusa, mog Spasitelja, koji je bio toliko vrijeđan i koji je znao oprostiti, ja opraštam sada svim osobama. . . . . . Ja i sebi opraštam, zauvijek. Hvala ti «Marijo koja razvezuješ čvorove» što razvezuješ u mom srcu „čvor“ mržnje i „čvor“ koji ti sada prikazujem. Amen. «Marijo koja razvezuješ čvorove», moli za mene.
ONAJ KOJI ŽELI MILOSTI, NEKA SE OKRENE MARIJI!

ČETVRTI DAN
Predraga Majko koja primaš sve koji te traže, smiluj mi se. Polažem u tvoje ruke ovaj «čvor» . . . . smeta mome miru, paralizira moju dušu, smeta mi ići do mog Gospodina i staviti svoj život u Njegovu službu.. Razriješi ovaj «čvor» moga života, moja Majko. Moli od Isusa ozdravljenje moje paralizirane vjere, koju prepreke ruše na putu. Pođi sa mnom, predraga Majko, kako bih postao/la svjestan/na da su ove prepreke ustvari prijatelji, kako bi prestao/la mrmljati, kako bih se naučio/la zahvaljivati u svakom trenutku i radovati se, povjeravajući sve, tvojoj moći. «Marijo, koja razvezuješ čvorove», moli za mene. MARIJA JE SUNCE OD KOJEG ČITAV SVIJET PRIMA TOPLINU!

PETI DAN
«Majko koja razvezuješ čvorove», velikodušna i puna sućuti, okrećem se Tebi kako bih ti još jedanput predao/la ovaj «čvor». . . .
Molim te, udijeli mi BOŽJU mudrost, da bi u svijetlu Duha Svetog razriješio/la sve ove teškoće. Nikad Te nitko nije vidio u ljutnji; naprotiv, tvoje su riječi uvijek bile pune blagosti. Oslobodi me tuge, ljutnje i mržnje, što je taj čvor u meni stvorio. Predraga Majko, daj mi svoju blagost i mudrost da o svemu naučim razmišljati u tišini mog srca. Kao što si učinila na Duhove, posreduj kod Isusa, za mene, da u svom životu primim novi izljev Duha Svetog. Duše BOŽJI, siđi na mene! «Marijo koja razvezuješ čvorove», moli za mene. MARIJA JE BOGATA BOŽJOM SNAGOM!

ŠESTI DAN
Kraljice Milosrđa, predajem ti ovaj «čvor» moga života . . i molim te da mi daš srce koje zna biti strpljivo dok ne razriješiš ovaj «čvor». Nauči me slušati BOŽJU Riječ, ispovijedati se, pričešćivati se, napokon, ostani sa mnom. Pripremi moje srce da s Anđelima slavim milost koju ćeš mi udijeliti. «Marijo koja razvezuješ čvorove», moli za mene. SVA SI LIJEPA, MARIJO,
I NIKAKVA GRIJEHA NEMA U TEBI!

SEDMI DAN
Prečista Majko, okrećem se danas tebi: molim te razriješi ovaj «čvor» u mom životu. . . . i oslobodi me utjecaja Zloga. BOG ti je povjerio veliku vlast nad svim demonima. Ja se danas odričem demona i svih veza koje imah s njima. Izjavljujem da je Isus moj jedini Spasitelj, moj jedini Gospodin. «Marijo koja razvezuješ čvorove», zgazi glavu Zlome. Uništi zamke koje su proizvele ove čvorove u mome životu. Hvala, ljubljena Majko. Gospodine, oslobodi me svojom Predragocjenom Krvlju! «Marijo koja razvezuješ čvorove», moli za mene. TI SI SLAVA JERUZALEMA, TI SI DIKA RODA NAŠEG!

OSMI DAN
Marijo, Majko BOŽJA, Presveta Djevice, bogata milosrđem, smiluj se svome djetetu i razveži ovaj «čvor» …u mome životu.
Posjeti me, kao što si posjetila Elizabetu. Donesi mi Isusa, koji će mi donijeti Duha Svetoga. Pouči me živjeti vrline: hrabrost, poniznost, vjeru da kao Elizabeta primim Duha Svetoga. Želim da budeš moja Majka, moja Kraljica i moja prijateljica.
Dajem Ti svoje srce i sve što mi pripada: moju kuću, moju obitelj, moja vanjska i unutarnja dobra. Pripadam Ti zauvijek! Stavi u mene svoje Srce da mognem činiti sve što mi Isus kaže da činim. «Marijo koja razvezuješ čvorove», moli za mene. IDIMO DAKLE, PUNI POUZDANJA, PRIJESTOLJU MILOSTI!

DEVETI DAN
Presveta Majko, naša Odvjetnice, Ti koja razvezuješ «čvorove», dođoh se danas zahvaliti što si htjela razvezati taj «čvor» … u mom životu. Ti poznaješ žalost koja mi je nanesena. Hvala ti moja Majko, što si u svome milosrđu posušila suze mojih očiju. Hvala što si me primila u svoje ruke i dopustila mi primiti još jednu milost od BOGA. «Marijo koja razvezuješ čvorove», ljubljena moja Majko, ja ti zahvaljujem što si razvezala čvorove u mom životu. Zaogrni me svojim plaštem ljubavi, čuvaj me pod svojom zaštitom, ispuni me svojim mirom. «Marijo koja razvezuješ čvorove», moli za mene.

Označeno u