Devetnica na čast Svetog Ante

UVODNA MOLITVA O slavni sveče sv. Ante, ti osobiti zaštitniče kršćanstva, ja, želeći te iz svega srca hvaliti i isprositi tvoj zagovor od Boga, kanim uz pomoć Božju.

Na tvoju čast obaviti ovu devetodnevnu pobožnost, pohađati tvoj oltar i prisustvovati svetoj misi na slavu Božju i tvoju čast. Odlučujem da ću se za ove pobožnosti ispovjediti i pričestiti. Samo te molim, sv. Ante, da se udostojiš primiti ovu moju pobožnost i isprositi mi za dušu i tijelo od dragoga Boga potrebite milosti.

PRVI DAN O slavni sv. Ante, ti ljubitelju svih kreposti, čuj poniznu našu molbu i isprosi nam od Boga milost da postojano hodimo putem straha Gospodnjega. To te molimo za tvoju naklonost prema pobožnosti i svetosti kojom si od svoje mladosti blistao.

Sad se izmoli krunica i litanije sv.Anti.

DRUGI DAN O sveti Ante, ti uzore svetosti, izmoli nam stalnu mržnju na grijeh i goruću ljubav za krepošću. Molimo te po tvojem čeznuću za savršenošću kojom si se u redu svetog Franje među braćom odlikovao.

Sad se izmoli krunica i litanije sv.Anti.

TREĆI DAN O veliki Ante, Ti svjetlo Crkve, isprosi nam od Boga milost da svomu bližnjemu svijetlimo dobrim primjerom. To te molimo za tvoj kreposni život koji si Ti u redu svetog Franje provodio kao najljepši uzor svima.

Sad se izmoli krunica i litanije sv.Anti.

ČETVRTI DAN O revni slugo Marijin, revni štovatelju Isusa Krista, sveti Ante, užezi i u našem srcu ljubav prema Isusu i Mariji. Molimo te to za ono neopisivo veselje koje je osjetila tvoja duša dok je dijete Isus počivao na tvojim rukama.

Sad se izmoli krunica i litanije sv.Anti.

PETI DAN O sveti Ante ti si svjetlo nevjernika; isprosi nam od Boga milost da u svetoj vjeri ne kolebamo, nego da sveto Evanđelje uvijek neustrašivo branimo i po njegovoj božanskoj nauci živimo. Molimo te za ovo tvoje propovijedanje i čudo kojim si nevjernike priveo štovanju Presvetog Oltarskog Sakramenta.

Sad se izmoli krunica i litanije sv.Anti.

ŠESTI DAN O čudotvorni sveti Ante, ti oče sirota i nevoljnika, tebi izručujemo sve bijede i nevolje, čuvaj nas od pogibli duše i tijela. To te molimo za moć čudesa kojima te je Gospodin proslavio. Amen.

Sad se izmoli krunica i litanije svetom Anti.

SEDMI DAN O sveti Ante, hrabri pobjedniče svih napasti, izmoli nam jakost u napastima da tako ne bude za nas izgubljena dragocjena Krv božanskog Spasitelja. Isprosi nam u času smrti pomoć protiv svih navala zlobnog duha. Molimo te za onu pobjedu koju si često puta u životu, a osobito na času smrti nad neprijateljem izvojevao.

Sad se izmoli krunica i litanije svetom Anti.

OSMI DAN Sveti Ante, mučeniče željom, učini da budemo spremni radije krv svoju proliti za Isusa koji je radi nas umro nego da zanemarimo njegovu božansku nauku. Izmoli nam tu milost za onu vruću težnju koja te dan i noć vukla za mučeničkom smrću.

Sad se izmoli krunica i litanije sv.Anti.

DEVETI DAN O moćni zagovorniče kod Boga, sveti Ante, ti svjetlo i diko grada Padove, zauzmi se za nas, pomozi nam u svakoj bijedi i nevolji. Za to te molimo po onoj velikoj odlici koju ti je Bog udijelio kao nagradu za tvoje zasluge i izvrsne kreposti. Amen.

Sad se izmoli krunica i litanije sv.Anti.

ZAKLJUČNA MOLITVA
Milostivo primi, o Bože moju prošnju i okruni moje smjerno pouzdanje koje stavljam u zasluge Isusove i zagovor svetog Ante; utješi moje ražalošćeno srce i milošću mi svojom pomozi u ovoj nevolji. Pokaži se na meni pravim pomoćnikom i spasiteljem, kao što te veličaju i slave bezbrojni koje si tako milostivo uslišao i iz njihove ih nevolje oslobodio.

I tebe, veliki prijatelju Božji, sveti Ante, ponovo molimo za tvoje vanredne milosti kojima si na zemlji svijetlio i kojima si nedokučivo blaženstvo u nebu postigao, te za onu svetu ljubav kojom si pobožno svoje srce često Bogu i Spasitelju predavao, da me svojim zagovorom u mojoj nevolji podupreš svojom moću koju ti je Bog dao, te mi od njega potrebitu milost isprosiš. Amen.

KRUNICA SV. ANTE (iz priprjeva "Si quaeris")

1. SMRT - Preslavni sv. Ante, među tolikim milostima, koje dijeliš onima, koji te živom vjerom zazivaju, oslobađaš tvoje štovatelje od smrtne pogibelji: molim te, očuvaj moju dušu od svakoga smrtnoga grijeha i izmoli mi da uvijek živim u milosti Božjoj.Amen....
Oče naš.... Zdravo Marijo...Slava Ocu....

2. ZABLUDA - Lažni proroci šire na sve strane krivi nauk i mnoge neoprezne zavode u bludnju i bezvjerstvo. Moj veliki zaštitniče sv. Ante, ti si bio propovjednik istine, strah i trepet krivovjeraca: oslobodi moju dušu od svake zablude i izmoli mi svjetlo prave vjere. Amen.
Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

3. NEVOLJE - Zle su navike ljute nevolje moje duše. Iako sam nevoljnik u sv. Ispovijedi odriješen, prvom prilikom opet padam u stare grijehe. Sv. Ante, izmoli mi postojanost u dobrim odlukama i milost, da svladam svoje zle navike. Amen
Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

4. ĐAVAO - Kao ričući lav obilazi đavao i traži da upropasti moju dušu. Sveti Ante, ti si strah i trepet zlih duhova, na tvoje su riječi bježali u ponore paklene, zaštiti moju dušu od svakoga nasrtaja zlih duhova. Amen.
Oče naš...Zdravo Marijo...Slava Ocu...

5. GUBA - Moji su grijesi guba, koja mi je zarazila dušu; duševne ljage čine moju dušu mrskom u Božjim očima. Sveti moj pokrovitelju, izmoli mi, da se očistim od svake ljage grijeha. Amen.
Oče...naš ... Zdravo Marijo...Slava Ocu...

6. BOLESNICI - Najveće je vremenito dobro zdravlje. Koliko sam ga puta možda pokvario svojim neumjerenim životom. Ozdravitelju bolesnih, sv. Ante, izmoli mi trajno zdravlje i duše i tijela. Amen.
Oče naš... Zdravo Marijo.... Slava Ocu....

7. MORE - Na uzburkanu moru ovoga svijeta plovi lađa moje duše, dižu se valovi neurednih strasti, pušu vjetrovi zlih duhova: svi hoće da me potope. Ante sveti, sjajnim svojim svjetlom privedi me u luku vječnoga spasenja. Amen.
Oče naš... Zdravo Marijo...Slava Ocu

8. ROPSTVO - Svijet, đavao i moji grijesi sputaše me u lance. Sveti Ante, izmoli mi, da se riješim sviju veriga grijeha i da uživam potpunu slobodu djece Božje. Amen.
Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

9. RAZNE BOLI - Navališe na mene duševne i tjelesne boli. Sv. Ante, divni liječniče bolesnih, kojima više ne treba drugoga lijeka, kad im ti pomogneš; nebeskom ljekarijom milosti Božje izliječi dušu i tijelo moje. Amen.
Oče naš.... Zdravo Marijo .... Slava Ocu....

10. IZGUBLJENO - Slava se tvoja raširila po čitavom svijetu time, što pomažeš, da se nalaze izgubljene stvari. I ja sam više puta grijehom izgubio milost Božju, izmoli mi, da je nigda više ne izgubim. Amen.
Oče naš.... Zdravo Marijo.... Slava Ocu....

11. SVI DOBIVAJU - Svi, koji se tebi mole, svi dobivaju; mladi i stari, pravednici i grješnici. Naličiš suncu, koje sve obasjava: i meni siromahu pruži pomoć i usliši me, kada te molim. Amen.
Oče naš... Zdravo Marijo.... Slava Ocu....

12. POGIBELJ - Na svakom koraku života prijeti mi pogibelj. Sve se urotilo protiv moje duše, da je zauvjek upropasti. Jaki izbavitelju sv. Ante, izbavi moju dušu od svih pogibelji. Amen.
Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu....

13. SVETAC SVIJETA - Sv. Ante, ti nisi svetac jednoga grada ili zemlje, ti si svetac čitavoga svijeta. Sva plemena i narodi tebe štuju i zazivaju: izmoli da se kraijevstvo Božje što više širi na zemlji, da svi ljudi dođu do spoznaje Imena Božjega.
Oče naš... Zdravo Marijo.... Slava Ocu....

LITANIJE SV. ANTE
(za privatnu uporabu )
Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj se nama,
Sine, Otkupitelju svijeta, smiluj se nama
Duše Sveti Bože, smiluj se nama
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj se nama

Sveta Marijo MOLI ZA NAS
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Sveti Ante Padovanski, gorljivi apostole
Sveti Ante miljeniče Božanskoga Djeteta,
Sveti Ante, urese svoga svetog Reda,
Sveti Ante, diko svetoga Franje,
Sveti Ante, ljubitelj u siromaštva,
Sveti Ante, uzore poslušnosti
Sveti Ante, učitelju pokornosti,
Sveti Ante, ogledalo odricanja i mrtvljenja,
Sveti Ante, ljubitelju djevičanstva,
Sveti Ante, miomirisna posudo čistoće,
Sveti Ante, sjajna zvijezdo svetosti,
Sveti Ante, uzore ćudorednosti,
Sveti Ante, ognju ljubavi,
Sveti Ante, krasoto nebeska,
Sveti Ante, škrinjo zavjetna,
Sveti Ante, čuvaru božanskoga znanja,
Sveti Ante, trubljo evanđeoska,
Sveti Ante, stupe Crkve,
Sveti Ante, učitelju istine,
Sveti Ante, vjesniče milosti,
Sveti Ante, revnitelju duša,
Sveti Ante, utočište zapuštenih,
Sveti Ante, utjeho žalosnih,
Sveti Ante, uskrisitelju mrtvih,
Sveti Ante, iskorjenitelju opačine,
Sveti Ante, uzore kreposti,
Sveti Ante, kladivo krivovjeraca,
Sveti Ante, svjetlo nevjernika
Sveti Ante, ispitatelju srdaca
Sveti Ante, mučeniče željom
Sveti Ante, trepete zlih duhova
Sveti Ante, nalazniče izgubljenih stvari,
Sveti Ante, slavni čudotvorče
Sveti Ante, sveče čitavoga svijeta

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine
Milostiv budi, usliši nas Gospodine

Od svakoga zla, OSLOBODI NAS GOSPODINE
Od svakog grijeha,
Od zasjeda vražjih,
Od kuge, gladi i rata,
Od smrti vječne,
Po zaslugama sv. Ante,
Po gorućoj ljubavi njegovoj,
Po revnom propovijedanju njegovu,
Po želji njegovoj za mučeništvom,
Po ustrajnosti njegovoj u poslušnosti, siromaštvu i čistoći,
Po žarkoj ljubavi njegovoj, koja ga učini dostojnim, da te kao maleno djetešce primi u ruke svoje,
Na dan sudnji,

Mi grešnici,TEBE MOLIMO USLIŠI NAS
Da se dostojiš na pravu pokoru nas ganuti,
Da se dostojiš oganj svete ljubavi svoje u nama upaliti,
Da se dostojiš svetog Antu za zaštitnika i zagovornika nama darovati,
Da se dostojiš po zaslugama svetog Ante pravo nam pokajanje,duboku poniznost i dar svetoga razmišljanja podjeliti,
Da se dostojiš po zagovoru svetog Ante pomoći nas, da đavla, svijet i tijelo, uzmognemo potpuno nadvladati,
Da se dostojiš sve one pomoći, koji svetog Antu u svojim nevoljama zazivaju,
Da se dostojiš uslišati nas,

Jaganjče Božji koji uzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji koji uzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji koji uzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine.

Kriste čuj nas.
Kriste, usliši nas.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Oče naš..., Zdravo Marijo....

R. Moli za nas sveti Ante.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si svetog Antu obilatim milostima i sjajnim čudesima oblikovao: udjeli nam milost, da sve, što god od tebe po njegovim zaslugama molimo, po njegovu moćnom zagovoru za stalno primimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

O slavni zaštitniče sveti Ante, koji tako slatko grliš premilo djetešce Isusa, preporuči mu nevoljnu i bijednu moju dušu i izmoli, da je uzmognem sačuvati neokaljanu i čistu od svake grješne ljage, da tako vrijedna postane ljubavi i zagrljaja preljubaznog Isusa. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.