Devetnica svetom Franji

Uvodna molitva

Sveti oče Franjo, oče preljubezni, molim Te radi Svetih rana Gospodina našega Isusa Krista,pomozi mi, da osjetila svoga tijela upravljam prema volji svemogućega Boga; izvrši u meni onu promjenu života, koju si Ti započeo. Izmoli mi od Gospodina Boga, pokajanje i pobožnosti, vjeru, ufanje, ljubav, strpljivost, čistoću duše i tijela i sveti stega u riječima i djelima, a u svemu tomu pravu ustrajnost da na svršetku ovoga života zavrijedim doći k Tebi, gdje se Ti raduješ nagradi za svoje napore i da se uzmognem ondje s Tobom radovati se, gdje neće više biti nikakve žalosti, ni boli, nego gdje će uvijek ostati vječna radost, koju neka mi, sveti Oče, po Tvojem nagovoru udijeli Isus Krist, Sin prečiste Djevice Marije. Amen

PRVI DAN

HIMAN

Dokle svijet od kreposti zazire i bježi i u mnogim zloćama ukopan leži, dotle Franjo zabrinut za spas sviju ljudi šalje vruće molitve iz pobožnih grudi.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA LJUBAV PREMA BOGU

O, sveti oče Franjo, koji si od mladosti svoje vatrom božanske ljubavi bio tako zapaljen da nikomu ništa nisi uskratio, tko te je za ljubav Božju što zamolio:
ti, koji si često plakao što ljudi vruće ne ljube Boga; ti, koji si zavrijedio da na svom tijelu nosiš pet svetih rana: budi, molim te, moj zaštitnik i zagovornik kod Boga. Pomozi mi u svim mojim potrebama, a osobito mi izmoli milost da ljubim Boga nadasve. Amen.

Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif: Zdravo sveti oče, svijetlo domovine, uzore Manje braće, ogledalo kreposti, stazo pravednosti, putokazu života. Izvedi nas iz progonstva tijela u domovinu nebeskoga kraljevstva.

Moli za nas Sveti oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Ugasi u nama želju za zemaljskim stvarima, svemogući Bože, i po zagovoru svetoga Franje, oca siromaha, udijeli milostivo da budemo na ovom svijetu zadovoljni sa svojim udesom i tako revnije težimo za vječnim dobrima. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas
Oče nebeski, Bože smiluj nam se!
Sine otkupitelju svijeta, Bože, Smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože
Sveta Marijo, bez grijeha istočnoga začeta, moli za nas!
Sveta Marijo, zagovornice Franjevačkog reda,
Sveti Franjo Serafski,
Sveti Franjo, mudri Oče,
Sveti Franjo, utemeljitelju i vođo triju redova
Sveti Franjo patrijarho ubogih,
Sveti Franjo, preziratelju svijeta,
Sveti Franjo, uzore pokore,
Sveti Franjo, nadvladatelju opačina,
Sveti Franjo, ljubitelju siromaštva,
Sveti Franjo, sjajno ogledalo čistoće,
Sveti Franjo, učitelju pokornosti,
Sveti Franjo, uzore poniznosti,
Sveti Franjo, primjere krotkosti,
Sveti Franjo, uzore ljubavi prema bližnjemu,
Sveti Franjo, anđele mira,
Sveti Franjo, revni sljedbeniče Isusa Krista,
Sveti Franjo, milostima bogati Oče,
Sveti Franjo, katolički i posve apostolski mužu,
Sveti Franjo, hrabri borče Kristov,
Sveti Franjo, glasniče velikoga Kralja,
Sveti Franjo, stupe svete Crkve,
Sveti Franjo, branitelju vjere,
Sveti Franjo, potporo slabih,
Sveti Franjo, stazo zalutalih,
Sveti Franjo, vjerovjesniče nevjernika,
Sveti Franjo, pomoćniče bolesnih,
Sveti Franjo, poslužitelju gubavih,
Sveti Franjo, uskrisitelju mrtvih,
Sveti Franjo, mučeniče željom,
Sveti Franjo, ranama Isusovim urešeni prijatelju Božji,
Sveti Franjo, prava sliko raspetoga Krista,
Sveti Franjo, gorući serafe ljubavi,
Sveti Franjo, naš jaki zagovorniče kod Boga

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,
smiluj nam se Gospodine!

Bog ga je proslavio u svome puku
I udijelio mu blagoslov sviju naroda.

Pomolimo se: Bože koji se udostojao na putu nasljedovanja svoga Sina dati nam svetoga oca Franju za vođu i učitelja, dopusti milostivo da mi koji slavimo njegovu uspomenu zaslužimo biti dionicima i njegove slave na nebu. Po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen.

DRUGI DAN

HIMAN

Svete vatre revnosti, apostolskog žara duša mu je prepuna, srce mu izgara.
Duše stog spavati vruće željet stade za koje i Isus sam takvu cijenu dade.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA PREZIRANJE SVIJETA

O sveti oče Franjo, koji za sud svijeta nisi mario te se zbog nanesenih uvreda nisi ni smućivao ni strašio, a radi hvala svojih prijatelja nisi se uznosio, nego si uvijek na Boga gledao i njemu samomu nastojao omiljeti: ponizno te molim da po tvomu zagovoru izbjegavam ljudsku hvalu, prezirem svijet i samo Bogu želim omiljeti. Amen.

Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Antif. Sveti Franjo pohiti, dođi, oče i požuri u pomoć narodu kojega tišti i obara kruta zemaljština. Ti si nadvladao svijet, izbavi i nas od tjelesnih požuda.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje

TREĆI DAN

HIMAN

Pojam Križa Kristova u svijetu se gubi Franjo gorko proplače što se Križ ne ljubi. Sveti oče Serafski, nevolje kad stižu, uputi nam poglede k Isusovu Križu.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST SIROMAŠTVA

Serafski oče, koji si se kao i Isus u prostoj štalici rodio i kreposti siromaštva toliko zavolio da si radi nje sve zemaljsko odbacio, haljine svoje sa siromahom često zamijenio, o oskudici i siromaštvu Isusovu i njegove djevičanske Majke neprestano razmišljao: po kreposti toga svetog evanđeoskog siromaštva ponizno te molim, izmoli mi milost da se ne priljubim uz dobra ovoga svijeta, već da uvijek težim za nebeskim dobrima. Budi moj zagovornik u svim potrebama te mi izmoli od Boga duh siromaštva, obilje Božjih milosti i rajsku slavu. Amen.

Antif. Katolički i sav apostolski muž Franjo uči nas pravo ispovjedati vjeru svete rimske Crkve i opominje nas da nadasve štujemo njezine svećenike.

Oče naš...Zdravo Marijo.... Slava Ocu...

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam, da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje

ČETVRTI DAN

HIMAN

Franjo živi radosno, vazda pun vedrine, za njegove potrebe Svevišnji se brine.
Djece Božje smisao i u nas pretoči da rad grijeha samoga suze naše oči.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima.

MOLITVA ZA KREPOST POSLUŠNOSTI

Sveti oče Franjo, koji si se volji Božjoj u svemu pokoravao i bio poslušan najnižim svojim podložnicima kad to nije bilo proti Bogu ili duši tvojoj; ti, ogledalo svete poslušnosti, koji me učiš kako moram slušati Boga i bližnjega: izmoli mi milost da slomim svoju samovolju i da se dragomu Bogu i svojim poglavarima rado pokoravam. Amen.

Oče naš.... Zdravo Marijo... Slava Ocu....

Antif: O Franjo, kako si žudio za mučeništvom, kako si spremno i s ljubavlju slijedio stazu koju si otkrio u Evanđelju. Otkad si ugledao propetoga Serafa, i sam nosiš Kristove rane na rukama, nogama i prsima. Dok nam nakon muka i blažene smrti pokazuješ sjaj preobražena tijela, ne odvrati svoje brižne oči od svojega stada.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje

PETI DAN

HIMAN

Vruću želju ispuni cijelog svoga bića, divno djelo izvede u proljeću žica:
Vinograda sadi tri Crkvi da ih preda utemeljiv predivna sva tri svoja Reda.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST SVETE ČISTOĆE

O sveti oče Franjo, bijeli ljiljane među trnjem, u kojem si se velikom boli valjao da svoju čistoću neokaljanu sačuvaš: ti čisti anđele, koji si zavrijedio da te anđeli pohode i da Sina Božjega, koji «pase među ljiljanima», od Majke Marije na svoje svete ruke primiš: po toj divnoj kreposti svete čistoće koju si oštrom pokorom i brižnim pažnjom, na svoja sjetila pomno čuvao, ponizno te molim, izmoli i meni tu anđeosku krepost da Bogu čistim srcem služim i tako u raj dođem. Amen.

Oče naš.... Zdravo Marijo... Slava Ocu....

Antif. Franjo moli rasvijetljene da upozna što Gospodin traži od njega. Gospodin mu objavi svoju volju: da popravi sv. Crkvu i da živi po sv. Evanđelju. Franjo stvara evanđeoski program: ne samo sebi živjeti, nego i drugima koristiti.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje

ŠESTI DAN

HIMAN

Višnji Bog zasvjedoči svetost Sluge svoga utisnu mu čudesno rane Propetoga.
Kad već ovdje odličjem takvim ga resi, koliku mu pripravi slavu na nebesima!
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST PONIZNOSTI

Serafski oče, ponizni nasljednice Isusa Krista, koji si sebe toliko prezirao, ponizivao i priznavao se najvećim grešnikom, dopuštao da te nogama gaze, grde i ruže, a svim se tim ukorima neizrecivo radovao znajući za veliku cijenu svete poniznosti; po onoj radosti i blaženstvu koje si zbog duboke svoje poniznosti na nebu postigao ponizno te molim da mi u svim potrebama budeš milostivim zagovornikom i pomoćnikom. Osobito te molim da mi od Boga izmoliš milost da sebe dobro upoznam i prezirem i tako Bogu omilim. Amen.

Oče naš.... Zdravo Marijo... Slava Ocu....

Antif. Nebeski je sjaj sinuo i nova se zvijezda pokazala: sveti se Franjo pojavio! Njemu se ukazao Seraf i obilježio ga ranama na rukama, nogama i prsima, te on posta srcem, riječju i djelom živa slika Propetoga.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje

SEDMI DAN

HIMAN

Kad mu čas je došao s ovog svijeta poći, posljednji put braći svojoj, skupi zadnje moći, siromaštvo ljubljeno vruće preporuči, sestri smrti pjevajući Bogu duh izruči.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU

O sveti oče Franjo, vjerni učeniče onoga koji je iz ljubavi prema nama prolio i posljednju kap svoje dragocjene krvi i iz čijeg si božanskog Srca crpio ono more žarke ljubavi kojom si ljubio svoga bližnjega i smatrao za najveću sreću ako si svima mogao dobro činiti: udijeli, molim te, i meni koju iskru ove nesebične ljubavi prema bližnjemu da ja kao i ti u svakom svojem subratu gledam samoga Spasitelja i ljubeći bližnjega želim jedino Isusu ugoditi, da moja duša, urešena tim znakom Isusovih učenika, bude jednom dostojna uvijek uživati plodove prave ljubavi prema bližnjemu. Amen.

Oče naš.... Zdravo Marijo... Slava Ocu....

Antif. O čudo radosti i poznavaoče ljudskih srdaca, oče Franjo, ti sjajni naš vođo i uzore u borbi! Preobražen na očigled braće uspeo si se na vatrenim kolima kao što se uspinje žarko sunce! Dvostruki je proročki duh počivao na tebi: činio si čudesa i proricao budućnost. Budi na pomoć bijednim svojim sljedbenicima, jer
njihovi jecaji bivaju sve bolniji.

Molizanas, Sveti naš oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje

OSMI DAN

HIMAN

Tek što oči zaklopi, tvori već čudesa; svetost mu veličaju zemlja i nebesa.
Promatrajući pobožno njegovih pet rana, vide svi da Franjo je duša izabrana.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST USTRPLJIVOSTI

O sveti oče Franjo, ti vjerna sliko propetoga Spasitelja, o čijim si gorkim ranama i mukama danju i noću plačući razmišljao i time bio dostojan da i sam na svojemu svetom tijelu nosiš rane Isusove: po toj junačkoj strpljivosti kojom si na ovoj zemlji najteži križ dragovoljno i veselo nosio izmoli mi milost da se u svim nevoljama ovoga svijeta pouzdano utječem svetim ranama dragoga Spasitelja te iz njih kao i ti crpim snagu za kreposti, da do kraja na križu junački ustrajem. Amen.

Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...

Antif. O divna li čudotvorca! Njegova riječ tjera zle duhove, ublažuje sve nevolje te daje razumijevanje i šumskim pticama. O sveta li života, koji toliko uzvisuje svetu vjeru i mrtav uskrisuje mnoge mrtve. O sveti Franjo, učini i od
nas građane nebeske, s kojima si ti radosno zauvijek združen.

Moli za nas, Sveti naš oče Franjo
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Bože, koji Crkvu svoju zaslugama Svetoga našega oca Franje umnažaš novim potomstvom, udijeli nam da po njegovu primjeru sve zemaljsko preziremo i vazda budemo dionici nebeskih darova. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje

DEVETI DAN

HIMAN

Jedva zemlji predaše dragocjeno tijelo, vijencem bi mu svetačkim ovjenčano čelo.
O, da tvojim stopama uzmognemo poći, put pak zemni svršivši k tebi sretno doći.
Patrijarho ubogih, daj izmoli svima da po smrti dođemo u raj k blaženima. Amen.

MOLITVA ZA KREPOST PROSTODUŠNOSTI

O Sveti oče Franjo, gorući ljubitelju božanskoga Djetešca iz Betlehema od kojega si tako dobro naučio krepost djetinje prostodušnosti da si se poput malena djeteta uvijek i u svemu povjeravao vodstvu Duha Svetoga te sebe i sve svoje sljedbenike djetinjom odanošću stavio u ruke božanske providnosti: usadi molim te i u moje srce taj nježni rajski cvijetnjak da ja kao i ti s golubinjom bezazlenošću vazda stupam stazom kreposti, da prezirem i čuvam se svake dvoličnosti i mudrosti ovoga svijeta da me tako još na ovom svijetu blagosloviš i priznaš za svoje dijete, a na drugom da mi svojim moćnim zagovorom izmoliš krunu djetinje prostodušnosti. Amen.

Oče naš.... Zdravo Marijo... Slava Ocu....

Antif. O presveta dušo kojoj na samrti dolaze ususret nebeski građani, anđeoski se zbor veseli, a preslavno Trojstvo poziva govoreći: "Ostani s nama uvijeke".
Moli za nas, Sveti naš Oče Franjo.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, ulij u naša srca težnju za čistom poniznošću i poniznom čistoćom da nasljeđujući našeg Svetoga oca Franju tebi čistim srcem i tijelom služimo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Sad izmoli Litanije Svetog oca Franje!

Djela naša, molimo, Gospodine, milošću svojom preteci i pomoću svojom prati, da svaka naša molitva i radnja s tobom uvijek započinje i s tobom započeta da se s tobom i dovrši.

Pozdravljam te i štujem, sveti oče Franjo, koji si se iz ljubavi prema Bogu odrekao svijeta i njegovih časti i bogatstva, da u poniznosti i siromaštvu nasljeduješ svoga Spasitelja. Molim te, isprosi i meni milost da i ja odlijepim svoje srce od svijeta, da ne čeznem za ispraznim zemaljskim častima i bogatstvom, nego da u poniznosti tebe nasljedujem i tako u nebo dođem.

Očenaš, Zdravomarijo, Slava Ocu.

Pozdravljam te i štujem sveti oče Franjo, koji si toliko bio zaljubljen u sveto siromaštvo da si ga nazivao svojim jedinim blagom i svojom najmilijom zaručnicom na zemlji. Molim te, isprosi i meni milost da i ja iskorijenim iz svoga srca sve neuredne želje za vremenitim dobrima, pa da s tobom mognem reći: Bog moj, sve blago moje.

Očenaš, Zdravomarijo, Slava Ocu.

Pozdravljam te i štujem, sveti oče Franjo, koji si zbog velike ljubavi prema raspetome Spasitelju bio dostojan primiti i na svome tijelu nositi pet svetih rana Isusovih. Isprosi i meni milost, ponizno te molim, da iz dna duše štujem svetu muku Isusovu, da rado s Isusom trpim i pod zaštitom svetoga križa blaženo umrem.

Očenaš, Zdravomarijo, Slava Ocu.

Pozdravljam te i štujem, sveti oče Franjo, koji si svim srcem čeznući za Bogom blaženo preminuo. Molim te da s Isusom i Marijom dođeš k meni kada mi se duša bude s tijelom rastajati: budi mi tada milostivi otac i zaštitnik, te mi pomozi da dostojno primim posljednje svete sakramente i da umrem u milosti Božjoj.

Očenaš, Zdravomarijo, Slava Ocu.

Pozdravljam te i štujem, sveti oče Franjo, koji si po Božjoj milosti i svojim zaslugama uzvišen na visoko prijestolje slave nebeske. Svrni milostiv pogled svoj na me nedostojnoga štovatelja svoga i isprosi mi milost da i moje srce bude slično tvomu: milosrdno prema bližnjemu, sklono opraštanju uvreda, zauzeto za širenje slave Božje i spasenje duša, da tako zaslužim biti s tobom dionik vječnoga blaženstva. Amen.

Očenaš, Zdravomarijo, Slava Ocu.

Označeno u