MOLITVOM PROTIV KORONAVIRUSA: DEVETNICA SV. HILDEGARDI

Moli se 9 dana!

Sveta Hildegardo iz Bingena, Bog ti je dao divne spoznaje o uzvišenom djelu svog otkupljenja i raznolikosti svoga stvaranja. U svjetlu Njegovog božanstva spoznavala si Njegove putove.

Kao prosvjetljena savjetnica poučavala si ljude da idu Božjim putovima. Velika je bila i tvoja ljubav prema bolesnima. Bog ti je objavio ljekovite snage koje je stavio u prirodu. Na taj način si smjela pomagati ljudima.

Pomoćnice bolesnih, izmoli nam ozdravljenje u našim patnjama i bolestima povezanima s epidemijom koronavirusa i straha koji se zbog njega širi svijetom i našom Domovinom, kako bi naša vjera proslavila Boga.

Zahvaljujem Bogu na nebeskim darovima kojima je preko tebe obdario Crkvu i vjernike.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu.

LITANIJE SV. HILDEGARDI IZ BINGENA (ZA PRIVATNU UPORABU)
Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas.
Oče nebeski, Bože smiluj nam se!
Sine otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, Bezgrešna Djevice, moli za nas.
Sveta Hildegardo, moli za nas.
Ti Bogu posvećena djevice, moli za nas.
Ti ogledalo slave Božje, moli za nas.
Ti svjetlo Crkve, moli za nas.
Ti navjestiteljice Božje riječi i djela, moli za nas.
Ti harfo Božja, moli za nas.
Ti učiteljice svetosti, moli za nas.
Ti boriteljice za istinu i pravdu, moli za nas.
Ti svjetla zvijezdo u pomutnjama vremena, moli za nas.
Ti savjetnice u teškoćama, moli za nas.
Ti zaštitnice slabih, moli za nas.
Ti pomoćnice bolesnih, moli za nas.
Sveta Hildegardo, ispunjena proročkim duhom, moli za nas.
Sveta Hildegardo, ponizna u Božjem odabranju, moli za nas.
Sveta Hildegardo, žarka u ljubavi prema Bogu i čovjeku, moli za nas.
Sveta Hildegardo, odlučna u ljubavi prema Crkvi, moli za nas.
Sveta Hildegardo, obdarena snagom liječenja, moli za nas.
Sveta Hildegardo, u slabosti jaka zbog Božje snage, moli za nas.
Da Božje putove spoznamo i njima hodimo, pomozi nam, sveta Hildegardo!
Da dublje prepoznamo Duha Božjega u stvaranju Božjem, pomozi nam, sveta Hildegardo!
Da Boga u svemu i iznad svega ljubimo, pomozi nam, sveta Hildegardo!
Da u svako doba slijedimo poziv Božji, pomozi nam, sveta Hildegardo!
Da se damo voditi Njegovom riječi i primjerom, pomozi nam, sveta Hildegardo!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, zaštiti nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Moli za nas, sveta Hildegardo,
da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se!
Bože, ti si sv. Hildegardu obdario nebeskim darovima. Molimo te, daj nam da slijedimo njezin put i proročke riječi te tako iz tame ovog svijeta dospijemo u Tvoje divno svjetlo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

heilig-blut.com/Prijevod:FB Sveta Hildegarda

Označeno u