20 stvari koje anđeli čuvari čine za nas

Zamislite da imate tjelohranitelja koji je u svakom trenutku s vama vama.

Čini sve uobičajene sve poslove, štiti od opasnosti, odbija napadače te općenito u svim situacijama pazi na tvoju sigurnost. No, on čini i više od ovoga: daje vam moralne smjernice, pomaže vam da postanete jača osoba i usmjerava vas do vašeg konačnog životnog poziva.

Ne moramo to zamislitii. Takvog tjelohranitelja već imamo. Kršćanska ih tradicija naziva anđelima čuvarima. Njihovo postojanje svoje temelje ima u Bibliji a u njih vjeruju katolici i protestanti, piše Catholic Exchange.

Često ne osluškujemo ova duhovna bića i koristimo sve njihove kapacitete. (Zbog naše krivice!) Da bismo bolje privukli pomoć anđela čuvara, moglo bi nam pomoći da bolje razumijemo što oni mogu učiniti za nas pomoću ovih 20 stvari:

1. TJERAJU DEMONE

Ponekad vizualiziramo moralno donošenje odluka kao raspravu između vraga koji nam šapće na jedno uho, a dobrog anđela koji nam mudro govori na drugo. U tome ima istine – prema sv. Tomi Akvinskom, jedna uloga anđela čuvara je borba protiv demona.
(Summa Theologica)

2.ŠTITE NAS OD ZLA

Zadaća anđela čuvara je da nas štite od duhovnog i fizičkog zla, prema Akvinskom. Ovo je uvjerenje utemeljeno na Svetom Pismu, gdje u Psalmu 91 piše: “Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Na rukama će te nositi da se ne spotakneš o kamen” (Ps 91, 11 – 12).

3. JAČAJU NAS U BORBI PROTIV KUŠNJI

Anđeli čuvari ne samo da nas štite od zla, već nas jačaju kako bismo se sami mogli oduprijeti zlu. Sv. Bernard rekao je u propovijedi “Svaki put kada uočiš ozbiljnu napast koja te tišti te ti prijeti pretjerana osuda, zovi svog zaštitara, vođu, pomoćnika u nevolji, te uzvikni i reci: ‘Gospodine, spasi nas, propadamo!'”

4. OHRABRUJU NAS

Sv. Bernard također je kazao kada imamo ovakve anđele uz sebe nemamo se čega bojati. Trebali bismo imati hrabrost odvažno živjeti svoju vjeru i suočiti se s čime god se u našem životu dogodi. Kako on kaže, “Zašto bismo se bojali uz ovakve zaštitare? Ne može se prevladati ni prevariti one koji nas pridržavaju ispravnog puta, a kamoli da oni nas prevare. Oni su vjerni, razboriti, moćne; zašto drhtimo?”

5. ČUDESNO INTERVENIRAJU KAKO NI NAS SPASILI OD NEVOLJA

Anđeli čuvari nisu samotjelohranitelji, već su spremni uskočiti i spašavati nas u nevoljama. To ilustrira priča o apostolu Petru u 12. poglavlju Djela apostolskih kada mu anđeo čuvar pomaže u bijegu iz zatvora. Priča sugerira da je uskočio Petrov osobni anđeo čuvar (usp. Dj 12, 15). Naravno da ne trebamo ovisiti o takvim čudima, no dodatna je utjeha da su ipak moguća.

6. ČUVAJU NAS OD ROĐENJA

Crkveni oci su nekoć raspravljali o tome jesu li nam anđeli čuvari dodijeljeni od rođenja ili od krštenja. Sv. Jeronim uporno je zagovarao ono prvo. Temeljio je svoju tvrdnju na Matejevu evanđelju, (Mt 18, 10), koja je presudna u potvrđivanju postojanja anđela čuvara. U tom retku Isus govori: “Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima”.
Razlog tomu zašto su nam anđeli čuvari povjereni od rođenja je taj što je njihova pomoć povezana s našom prirodom kao razumnim bićima, a ne s pripadnošću redu milosti prema sv. Tomi Akvinskom.

7. ČUVAJU SVE LJUDE - UKLJUČUJUĆI I NEVJERNIKE

Ovaj je zaključak proizašao iz gore navedenog. Akvinski jasno naglašava kako Bog nikada ne ostavlja nikoga od nas, bez obzira na grijeh. Kako je objasnio veliki dogmatski teolog Ludwig Ott “Prema općem učenju teologa, ne samo da svaka krštena osoba ima zasebnog anđela čuvara od rođenja, već svaki čovjek, čak i oni koji ne vjeruju”. Papa Benedikt XVI. također je naučavao kako su anđeli čuvari “službenici božanske brige za svako ljudsko biće”.

8. PODSJEĆAJU NAS NA DOSTOJANSTVO SVAKE OSOBE

Ovo proizlazi iz svih prethodnih tvrdnji, a posebno je vidljivo u ulomku Matejeva evanđelja gdje nam Isus poručuje da ne prezremo “najmanje” jer nad njima bdiju anđeli.(Naročito sam zahvalan protestantskom propovjedniku Johnu Piperu što je na to ukazao.)
Kako je sv. Jeronim također rekao, “vrijednost duša je toliko velika da je svakome povjeren od rođenja anđeo koji će ga zaštititi”. Piper je naglasio kako bi nas prisutnost anđela čuvara trebalo potaknuti na veće poštovanje prema kršćanima: “Nemoj, dakle, prezreti ovog jednostavnog, neimpresivnog Isusovog učenika! Neka ga njegovo anđeosko okruženje podsjeti čiji je on sin”.

9. PODSJEĆAJU NAS DA BOG BRINE ZA SVE

Akvinski objašnjava kako anđeli djeluju u skladu s Božjim providnosnim planom za sve ljude te iz toga proizlazi da nas oni podsjećaju na Božju brigu o svima nama.

10. DONOSE NAŠE POTREBE BOGU

Anđeli čuvari djeluju kao posrednici koji donose naše molbe pred Boga, a temelji se na istom odlomku iz Matejeva evanđelja u kojem Isus objašnjava kako anđeli na nebu uvijek gledaju Božje lice.

11. PRIBLIŽAVAJU NAS BOGU

Iz svega gore navedenog proizlazi da nam anđeli čuvari pomažu i u približavanju Bogu. Čak i kada se Bog čini dalekim, prisjeti se da anđeo čuvar koji ti je posebno povjeren istovremeno gleda lice Gospodnje.

12. USMJERAVAJU K DOBRU

Anđeli nas također usmjeravaju prema dobrome. Kako piše sv. Toma, “S obzirom na to što treba činiti, očito je da ljudsko znanje i naklonost varira te može odustati od dobra, stoga je bilo potrebno da anđeli postanu skrbnici ljudima kako bi ih regulirali i usmjeravali k dobru”. Među njima, piše Akvinski, potiču čovjeka da čini dobra djela.

13. Prema Akvinskom, još jedna uloga naših anđeoskih zaštitnika je da nam pomažu koristiti razum kako bismo tražili krepost. Anđeli nam osobito pomažu u razvoju razboritosti služeći nam kao Božji „univerzalni učitelj“, na način da nam prenose Božje zapovijedi.

14. OSVJETLJUJU ISTINU

Anđeli donose shvatljivu istinu ljudima putem razumnih stvari, poručuje sv. Toma. Iako ne razrađuje dubinski ovu točku, osnovan je nauk Crkve da nas materijalni svijet usmjerava nevidljivim duhovnim stvarnostima. Kako sv. Pavao govori u Poslanici Rimljanima (Rim 1, 20) “Uistinu, ono nevidljivo njegovo, vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike”.

15. JAČAJU NAŠ UM

Prema Akvinskom, još jedan od načina na koji nas anđeli prosvjetljuju jest kroz jačanje naših umova. Kako Akvinski kaže: “Ljudski je intelekt inferioran te je osnažen djelovanjem anđeoskog intelekta”.

16. KOMUNICIRAJU KROZ NAŠU MAŠTU

Osim što djeluju kroz naša osjetila i intelekte, naši anđeli čuvari utječu i na nas kroz našu maštu, navodi Akvinski, koji daje primjer Josipovih snova. Ponekad neće djelovati putem naših snova; nego kroz našu imaginaciju na način da nas potaknu kroz slike koje proizlaze iz naše mašte.

17. UTJEČU NA NAŠU VOLJU

Anđeli ne mogu izravno upravljati našom voljom ali prema Akvinskom, mogu neizravno utjecati na nju putem naših osjetila i intelekta. To znači da naši anđeli čuvari utječu na svaki dio našeg bića kako bismo bili bolji - na naša osjetila,razum i volju.

18. POMAŽU NAM DA SE SPASIMO

Krajnji cilj anđela čuvara jest da nam pomognu u našem spasenju, zaključuje Akvinski. "Anđeli su poslani da učinkovito služe onima koji su zadobili nasljedstvo spasenja, ako uzmemo u obzir konačni učinak njihova skrbništva, a to je ostvarenje tog nasljedstva", piše Akvinski kojeg je nadahnula Poslanica Hebrejima 1:14, gdje kaže kaže: "Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?"

19. PODSJEĆAJU NAS NA NAŠ KRAJNJI CILJ

Nadahnut Kristovim riječima iz Mateja evanđelja, sveti Augustin poručuje kako nas naši anđeli čuvari podsjećaju da je naš krajnji cilj blaženi pogled na Boga.

20. NIKAD NAS NE OSTAVLJAJU

Anđeli čuvari preuzimaju svoje dužnosti po našem rođenjui tu ulogu zadržavaju do naše smrti. Za Akvinskog je to još jedna potvrda istine da nas Bog nikada neće napustiti bez obzira jesmo li u grijehu ili sumnjamo u Njega.: „Jasno je da niti čovjek, niti bilo što, nije u potpunosti isključeno iz Božje providnosti: jer koliko stvar sudjeluje u biću, toliko je podložna providnosti koja se proteže nad svim bićem. Za Boga se doista kaže da je napustio čovjeka, prema nalogu Njegove providnosti, ali samo u onoj mjeri u kojoj dopušta čovjeku da pretrpi neki nedostatak kazne ili krivnje. Na sličan način se može reći da anđeo čuvar nikada u potpunosti ne napušta čovjeka ... ”

Preveo i priredio medjugorje-info.com