Crkva i Biblija su međuovisni

Ispričavamo se što je u nekim dijelovima prijevod slobodniji jer se imalo nakanu da bude što sveobuhvatniji a koncizniji.

 CRKVA I BIBLIJA SU MEĐUOVISNI U NASTANKU I TUMAČENJU

Označeno u