Da li je Gospa ikad spominjala materijalna bogatstva, novac i nekretnine

Da li je Gospa ikad spominjala materijalna bogatstva, novac i nekretnine.

Da, ali u kontekstu koji će u mnogo navrata "štetiti" našoj ljudskoj i fizičkoj naravi.

Da li je ikada spominjala život u izobilju. Naravno da je ali u kontekstu koji neće ni u jednom slučaju služiti potrebama svijeta i modi vremena. Je li ikada obećala da ćemo imati dane bez boli, osmjehe bez suza, tijela netaknuta od bolesti i ranjavanja, srca u komadu a nikad napuknuta ili polomljena. Nije, niti će ikada dok živimo ovaj život. Ali je obećala život u milosti, u Bogu, u ljubavi i miru onome tko srcem prihvati i počne živjeti Njene poruke, po njima se počne ravnati, s njima živjeti i u njima disati.

Koliko se više može dobiti od Nje negoli od prevrtljivog svijeta željnog propadljive slave, za razliku od izobilja kojeg nam Bog obećaje u vječnost. Zar nije onda vrijednost križeva prihvaćenih u miru i ljubavi naš prečac i sigurna putovnica za Nebo.