Dajem vam oružje protiv vašeg Golijata; Evo vaših pet kamenova

U jednoj od svojih prvih poruka Gospa nam je dala sredstvo za borbu protiv Sotone:

“Dajem vam oružje protiv vašeg Golijata - evo vaših pet kamenova:

Krunica - molite svaki dan, molite srcem

Euharistija

Biblija - čitajte svaki dan

Post (Post srijedom i petkom)

Mjesečna ispovijed

Označeno u