Danas, na spomendan BEZGREŠNOG SRCA MARIJINA posvetite joj se ovom molitvom koju je Ona sama u Međugorju izdiktirala

Danas, na spomendan BEZGREŠNOG SRCA MARIJINA posvetite joj se ovom molitvom koju je Ona sama u Međugorju izdiktirala Jeleni i Marijani Vasilj 28.11.1983. Kroz svih ovih 39. godina ukazanja, Gospa nas neprestano potiče da se posvetimo Njezinom bezgrešnom Srcu.

U poruci od 7.12.1983. Gospa kaže: „Neka svaki trenutak bude posvećen mome Srcu. Uvijek mislite na moje prečisto srce. Predajte mi se! Trudite se da se vaše srce preobrazi!

U poruci od 4.2.1984. Gospa kaže: „Ima mladeži koja se meni posvetila. Ali ima u župi mnogo onih koji se meni nisu potpuno posvetili! Potrebno je da se što više mole i da mi predaju srce, jer samo tako oni mi se mogu posvetiti i biti potpuno moji!“

U poruci župi od 25.8.1997. Gospa ovako kaže „Posebno pozivam sve one koji su se posvetili mome Bezgrješnom srcu da postanu primjer drugima!“

Danas, na spomendan BEZGREŠNOG SRCA MARIJINA posvetite joj se ovom molitvom koju je Ona sama izdiktirala Jeleni i Marijani Vasilj 28.11.1983.

POSVETNA MOLITVA SRCU MARIJINU

O prečisto Srce Marijino, prepuno dobrote, pokaži svoju ljubav prema nama.

Tvoga Srca plamen, o Marijo, neka siđe na sve ljude.

Mi te beskrajno volimo.

Utisni u naša srca pravu ljubav da čeznemo za tobom.

O Marijo, blaga i ponizna Srca, sjeti nas se kad sagriješimo.

Ti znaš da svi ljudi griješe.

O daj da po tvom prečistom i majčinskom Srcu ozdravimo od svake duhovne bolesti.

O daj da uvijek mognemo gledati dobrotu tvoga majčinskog Srca i da se po plamenu tvoga Srca obratimo. Amen.