"Dječice, ne zaboravite, ja sam vaša majka”

U Međugorju nam je rekla: „Ja sam vaša majka i uvijek želim da budete bliže Ocu… Ja sam vaša majka i želim vam pomoći…

Ja sam vaša majka, stoga vas želim povesti k potpunoj svetosti…

Ja sam vaša majka i Kraljica mira…

Ja sam vaša majka i želim, dječice, da vas sotona ne zavede, jer on vas želi povesti na krivi put…

Ja sam vaša majka i pozivam vas da se preko molitve približite Bogu, jer je on vaš mir, vaš Spasitelj…

Ja sam vaša majka i volim vas sve jednako i zagovaram za vas pred Bogom…

Ja sam vaša majka i želim da vaša srca budu slična mome srcu…

Ja sam vaša majka, i volim vas i zato vam želim pomoći…

Ja sam vaša majka i želim vam pomoći tražeći za vas milost kod Boga…

Ja sam vaša majka i želim vam otkriti Boga ljubavi i Boga mira…

Ja sam vaša majka, volim vas i želim da se svatko od vas spasi te bude sa mnom u raju…

Ja sam vaša majka i osjećam bol za svakog koji je daleko od mojega srca, ali vas ne ostavljam same“…

(31. siječnja 1985.; 19. lipnja 1986.; 25. svibnja 1987.; 25. srpnja 1988.; 25. srpnja 1993.; 25. rujna 1993.; 25. veljače 1994.; 25. studenog 1994.; 25. svibnja 1995.; 25. rujna 1996.; 25. prosinca 1996.; 25. kolovoza 1998.; 25. rujna 2005.). „Dječice, ne zaboravite, ja sam vaša majka” (25. prosinca 2005).

Označeno u