Evanđelje dana, 7.3.2018.

Današnje razmatranje fra Stjepana Brčine, o Riječi koja zadire u samu bit života:

Je li ljubav stvarna podloga mog i tvog života?