Evanđelje dana, 8.7.2018.

Danas, Isus stoji na vratima tvoga srca i kuca!

Dođite i danas  Pod Smokvu i poslušajte današnje Evanđelje uz komentar dragog nam fra Stjepana Brčine.