Evo ti Majke

Biti u školi u kojoj se uči ljubav znači biti u najljepšoj školi.

Tko je kod Majke nalazi se u školi ljubavi, a tko želi biti u školi ljubavi bezuvjetno mora biti s Majkom. Vidioci, župna zajednica u Međugorju, hodočasnici sa svih strana svijeta, molitvene skupine, zajednice, pojedinci pa i cijela Crkva nalaze se s Majkom Kristovom, s Majkom Crkve, s Majkom svih majki, svih očeva, sve djece, s Majkom svih ljudi upravo u toj školi, školi ljubavi. Ovdje smo svi u školi s Majkom, koja nas je u svojoj vjernoj ljubavi prihvatila, sudjelujući s ljubavlju u smrti svoga Sina.

Dok je njezin Sin umirao na križu, srca razderana od boli ona je čula ove riječi: „Evo ti sina!“ U tu oporuku umirućeg Sina koji završava svoj zemaljski život, uključeni su svi ljudski sinovi do kraja svijeta. Prihvaćajući smrt svoga Jedinca, koju On podnosi za spas svijeta, Majka nije ostala bez svoga Jedinca, nego je s ljubavlju i boli otvorila srce za svu ljudsku djecu i postala Majkom svih. Ovaj put smrt nije uništila ni život, ni sinovstvo ni majčinstvo, nego ih je neizmjerno proširila! Samo je ljubavi moguće u trenutku smrti roditi život, trenutke žalosti pretvoriti u radost, prolaznost pretvoriti u neprolaznost, osamljenost u zajedništvo nebrojenih. Ljubavi je sve moguće. Ona pretvara vremenitost u vječnost, a u svakoj osobi prepoznaje osobu ljubljenoga i sve okreće na dobro.

Živjeti s tom Majkom, biti joj posvećen, odan i predan i biti istodobno njezin učenik, veliki je dar i milost. Marija je majka i učiteljica Kristova, i to želi biti svima. Ona se prva napojila iz vrela božanske ljubavi i postala Majkom ljubavi. Ona želi svako svoje dijete s ljubavlju voditi do istog izvora ljubavi, koji je uvjet za život. Jer, kao što naš tjelesni opstanak ovisi o našem odnosu sa suncem, tako i tjelesni i duhovni opstanak ovisi o našem odnosu s vječnom Ljubavlju. U slučaju potpunoga prekida svake veze sa suncem, sve što postoji pretvorilo bi se u mrak, led, vječnu smrt. Tako isto udaljavanje od izvora Ljubavi prijeti svijetu potpunim uništenjem. Marija je Majka ljubavi i života. Ona poznaje put i uvjete. Ona je nazočna i djelatna. Želi sve voditi k životu.