Fra Slavko Barbarić o molitvi

To je najveća milost koju Bog ovdje daje po Mariji. Mnogi su počeli moliti i dobili su želju za molitvom.

Kao što su hrana i piće uvjet za naš fizički život, tako je molitva uvijet za duhovni život. Mnogi su duhovno mrtvi. Milost koju nam Bog nudi po Mariji upravo se može usporediti s duhovnim buđenjem. Tko se probudio, a odmah ne ustaje, može vrlo lako ponovno zaspati. Da bismo se mogli probuditi trebao je poseban zahvat, a da bismo ostali budni, trebamo surađivati. To je kao u životu, kad je čovjek u brzini, treba mu mnogo više vremena i jače kočnice da se zaustavi. Današnji je čovjek u velikoj opasnosti da duhovno umre. Molitva kao susret s Bogom mora nas osloboditi od robovanja stvarima. Izgleda mi da nas Bog pušta, kao roditelji nestašnu djecu, da letimo, da se umaramo, možda i izranimo, pa da se zaustavimo. Bolje bi bilo to učiniti na vrijeme, na što nas Bog poziva po Mariji. Svi koji su se zaustavili i poslušali znaju što to znači.

Pitali su jednom Majku Tereziju iz Kalkute kako bolje moliti. Ona se nasmješila i odgovorila: "Molite više. To je jedini recept, drugoga nema". Mnogi nažalost recept, za molitvu pronalaze tek kad se nađu u poteškoćama. Gospa nas je pozvala da Boga ne tražimo zbog svojih potreba, nego iz ljubavi prema njemu.