Gospa i sveta Majka Terezija

Prečisto Srce Marijino, Uzroče naše radosti, blagoslovi svoje Misionarke Ljubavi!“

OBLIKOVANA MARIJINOM LJUBAVLJU

Majka Terezija bez Gospe nije ništa činila. Uvijek je u ruci nosila krunicu, čak i kad je nešto drugo radila. Kad bi je zapitali zašto drži krunicu kad očigledno ne moli, odgovarala je da je to njezin način da se podsjeti da drži Gospu za ruku.

Četiri su važna duševna stava potrebna da bi Gospa mogla posredovati u našem životu:

1. PONIZNOST, SIROMAŠTVO U DUHU, JEDNOSTAVNOST
„Nitko nije prihvatio pouku o poniznosti tako dobro kao Marija. Ona bijaše sluškinja. Biti sluškinja znači biti na raspolaganju bilo kome, biti na raspolaganju drugome uz puno povjerenje i radost.“

2. POUZDANJE
„Neka svaka sestra izabere Prečistu Kraljicu neba za svoju Majku. Ona ne samo da je treba ljubiti i častiti, već joj pohrliti s djetinjim pouzdanjem u svim svojim radostima i žalostima.“

3. POSLUŠNOST

4. KONTEMPLACIJA, djetinje čuđenje pri gledanju na Božja stvorenja

Majka Terezija je shvatila da Gospino Srce – što znači njezina duša, njezina unutrašnjost, milost koju je nosila u sebi – nije bilo samo sveti prostor u kojem se može boraviti i slušati glas Raspetog, već je to i dar koji Gospa može s nama dijeliti. Zato Mariju možemo moliti da nas čuva u svom srcu, da nam posudi svoje srce da možemo kao ona ljubiti Gospodina i bližnjega.

Kad bi se suočila s bilo kojom teškoćom, velikom ili malom, Majka Terezija bi se posve pouzdala u Gospu i njezinu pomoć.

„Molite Našu Gospu da nas čuva u svom Prečistom Srcu tako da možemo ljubiti Isusa nepodijeljenom ljubavlju, čistom ljubavlju kao što je njezina.“

Tri su bitna koraka u našem odnosu s Gospom: susret, slušanje i posvećenje.

SUSRET: Majka Terezija je poučavala da se Gospi ne treba samo moliti već treba s Gospom zajedno živjeti, svaki se dan s njom susretati. To od nas zahtijeva ne samo vjeru, već također i spremnost da uložimo vrijeme da se povučemo i budemo s njom.

Čim joj damo svoj pristanak Gospa će početi organizirati događaje i detalje u našoj svakodnevnici. Naš život će tako sve više postajati milosna avantura. Ako se svakog dana susrećemo s Marijom, pouzdavajući se u svemu u nju, ona postupno integrira svaki aspekt našeg života, izgrađujući ga oko milosti i otajstva svoga Sina, kao što je vidljivo iz života majke Terezije.

„S Marijom ćemo više napredovati u ljubavi prema Isusu u jednom mjesecu nego tijekom godina kad smo bile manje sjedinjene s ovom dobrom Majkom.“

SLUŠANJE: Marija ima nešto posebno za svakog od nas, radi čega nam se obraća. Ne moramo čuti glasne, razgovjetne riječi.

Povremeno je Majka Terezija čula Gospu kako razgovjetno govori u njezinoj duši, ali obično je to jednostavna sposobnost shvaćanja preko vjere. Majka Terezija je cijelo vrijeme pozorno slušala Mariju. Za to je potrebna otvorenost uma ali i poučljivost volje.

Slušanje Gospe zahtijeva duboku vjeru u njezinu uključenost u moj život, vjeru da ona za njega ima konkretan plan.

„Da Naša Gospa nije bila tamo sa mnom toga dana, ja nikad ne bih saznala što je Isus mislio kad je rekao, Žeđam...“

Trebamo moliti Gospu da nam svakome pojedinom objasni kako utažiti Isusovu žeđ.

POSVETA: Posveta je čin kojim se Gospi ukazuje povjerenje. Majka Terezija se potpuno predala Gospi, povjerila je u njezine ruke svoju budućnost. Kad bi se suočavala s kušnjama i svakovrsnim problemima, Majka Terezija se nikad nije brinula. Sve je prepustila Gospi. Za ovo je potrebna nutarnja disciplina. Svakodnevno tijekom niza godina trebamo Gospi predavati sve naše brige, sumnje, boli, probleme, sve što se na nas odnosi. To je ključ našeg odnosa s Gospom, kojim joj dopuštamo da intervenira u našem životu. Bez ovog predanja Marija nema slobodu djelovanja u nama.

„Dopustimo Majci Božjoj punu slobodu da se nama služi na slavu svojega Sina.
Ispruži svoju ruku i čvrsto je stavi u Marijinu ruku. Ona te dobro poznaje.
Nikad nećeš biti potpuno Isusov ako nije živa tvoja ljubav za Mariju.
Reci Mariji da kaže Isusu da nemaš hrabrosti, da ne vidiš svjetlo. Ona će za tebe isprositi hrabrost i svjetlo.“

„Tražite uvijek od Naše Gospe snagu da možete prihvatiti bol...“

U BLIZINI NEBESKE MAJKE

„Isus Krist na križu po svojoj svetoj Majci, u svom velikom milosrđu i ljubavi, izabrao je jedno od svojih najnevrednijih i najnesposobnijih ljudskih bića da započne svoje djelo među siromasima. Stoga Družba u cjelini jest i uvijek će ostati potpuno i jedinstveno vlasništvo Majke Božje. Misionarka Ljubavi mora uvijek biti s Našom Gospom podno Isusova križa ... Živi u svom srcu samo za Isusa po Mariji. Čini sve samo za Isusa po Mariji.“

„Koliko možemo naučiti od Naše Gospe: Ona je bila tako ponizna jer je bila sva Božja.“

„Ostanite jako blizu Naše Gospe. Ako to budete činile, moći ćete činiti velike stvari za Boga i za dobro ljudi.“

„Marija je ispraznila samu sebe da je Bog može ispuniti sobom.“

„Marija je naš uzor. Pokazuje nam put do Isusa. Molimo se njoj svaki dan, da bude naša radost, naše svjetlo na putu.“

„Preduhitriti potrebu drugoga, početak je svetosti... Naša Gospa u Kani mislila je jedino na potrebe drugih i to prenosila Isusu.“

SV. MAJKO TEREZIJO, MOLI ZA NAS, MOLI DA SE POTPUNO PREDAMO GOSPI!

stellamaris-naklada.com