Gospa nam na početku nove godine želi pružiti lijek za sve naše bolesti

Prvi dan nove godine započinje svetkovinom Bogorodice Marije.

Ona nam upravo na samom početku nove godine želi pružiti lijek za sve naše bolesti: Isusa koga je rodila.

Želi nas uputiti k njemu, jer kod njega je sve: istina, smisao, ljubav, spasenje. Poziva nas na snažnu i duboku molitvu jer je ona izvor zdravlja. To pokazuju i istraživanja: ljudi koji istinski vjeruju i mole, daleko su zdraviji od onih koji se uzdaju samo u moć medicine. Medicina može mnogo, ali ne i sve. Isus pak može sve. Vjera hranjena molitvom može sve. Stoga bi nam bolje bilo da vrijeme provedeno pred televizorom, upijajući ‘misli’ i slike «Big Brothera», upotrijebimo za moljenje krunice i čitanje Svetoga pisma. Tako ćemo se hraniti Božjim mislima i slikama, njegovom milošću i njegovim blagoslovima. Čini tako, odreci se svega nezdrava i otrovna! Ojačaj imunitet svoje duše!

To je put k cjelovitom zdravlju, k spasenju. Ispuni srce Bogom, ispuni ga pravim sadržajem! Tada će i tvoje tijelo biti oslobođeno i izliječeno. A ako i ne bude, imat ćeš mir duše i moći ćeš shvatiti da je i bolest za neko dobro, da nas pročišćava i mijenja. Da nas u konačnici spašava od najgore bolesti: pogrješnoga života koji samo želi uzimati a ništa ne davati, koji se zadovoljava samo ovozemaljskim i tako gubi svoj temelj i svoje uporište. Neka nam na početku ove nove godine naša nebeska Majka isprosi milost da shvatimo gdje je korijen i temelj cjelovita, spašena života.