Gospine poruke o televizoru

Gospa je u svojim poruka televiziju spomenula nekoliko puta:

08. prosinca 1986. Gospa je rekla: „Bilo bi dobro odreći se televizije, jer nakon što vidite neke programe(jedan ili više njih), vi ste rastreseni i ne možete moliti.“

13. veljače 1986. Gospa kaže: "Isključite televiziju i ostavite različite stvari koje vam nisu korisne."

17. travnja 1986. Gospa kaže: „Ako gledate program, ako gledate novine, glave su vam ispunjene vijestima pa nema više mjesta za mene u vašim srcima.“