Hoće li nam nova godina biti nova?

Fra Slavko je tvrdio da je zanimljivost Međugorja u doživljaju novoga. Ista je Božja riječ koju čujemo u Međugorju ili u nekoj crkvi drugdje u svijetu, ali u Međugorju i na nekom drugom mjestu ne doživljavamo je isto.

„Poziv na obraćenje je od početka međugorskih događaja… jedna od prvih i glavnih poruka koje nam je Marija uputila. Ako je došla kao Kraljica Mira, onda i nije ništa drugo mogla reći osim ono što su svi proroci govorili i što je njezin sin Isus rekao na početku svoga javnoga djelovanja: Obratite se i vjerujte evanđelju! Taj isti poziv mora odjekivati u svakom naviještanju riječi Božje i zacijelo odjekuje. Iako je poziv isti i mora biti isti kod svakoga koji naviješta evanđelje, ipak se u Međugorju ovaj poziv ostvaruje na jedan poseban način. To potvrđuju mnoštva vjernika koji se svakodnevno okupljaju sa svih strana svijeta. Ništa, dakle, novo u naviještanju, ali u događanju je ipak nešto posve novo. I to je ta snaga međugorskih događanja i njihova privlačnost i ne može se protumačiti bez Gospine posebne nazočnosti.“

Svakidašnja molitva (jutarnja, večernja, prije i poslije jela), krunica, sveta Misa i Božja riječ ponekad se čovjeku učine nezanimljivima, dosadnima pa postane zainteresiran samo za senzaciju.

„Veliki problem za duhovni život, ako ne i njegovu smrt, doživljava onaj čovjek koji reagira još samo na čudo, koji prije velikoga čuda ništa novo ne otkriva, a od velikih čudesa se ne može živjeti.“

Dospije li čovjek u takvo stanje duha kada mu sve postane bezbojno i monotono, a on sam beživotan, nezadovoljan i neučinkovit, prijeti mu ili duhovno stagniranje ili čak umiranje.

„Često se čuje prihvaćeno mišljenje: Ništa novo pod suncem! To može ali i ne mora biti istina. Ako je to istina za nečiji život i odnose s ljudima i stvarima, onda to znači zapravo prestanak života, smrt. Čovjek kojemu više ništa nije novo, mrtav je čovjek, a život mu je postao težak, ako ne i nemoguć.“

Važno je znati da novo postoji i da ga je moguće prepoznati.

„Istina je, nema ni novoga sunca ni mjeseca, ni zvijezda ni mora, niti među živim stvorenjima novih vrsta, ali ipak nešto može, odnosno mora biti novo ako želimo živjeti život.“

Što je to novo?

„To novo je svakidašnji novi odnos prema ljudima, stvarima i događajima. Tko svakim danom ne uđe u novi dan, tko u susretu s ljudima nanovo ne susreće ljude, taj je prestao stvaralački živjeti i zaista mu je teško, dosadno i svakodnevno mora tražiti sve jače poticaje da bi mogao preživjeti.“

Potrebno je samo da budemo dovoljno budni i otvoreni za prepoznavanje čudesnoga.

„Velika je milost vjere kad čovjek ne čeka izvanredne znakove Božje ljubavi i milosrđa, nego ih otkriva u svakidašnjem životu, na svakom koraku, te se raduje i zahvaljuje Bogu i s Bogom surađuje.“

Primjer osobe koja uvijek na nov način pristupa novom vremenu je Marija, Kraljica Mira.

„Novo vrijeme za Mariju nije vrijeme do kojega je pokušavala djelovati, nego novi poticaj za nove napore. Za nas osobno to također treba biti novi poticaj, da s novim oduševljenjem prihvatimo sve poruke, odnosno evanđelje te da s ljubavlju prema sebi samima, prema Mariji i prema Bogu novo vrijeme primimo kao dar i živimo kao dar!“