Kako glase osnovne biblijske smjernice za muževe?

Kako glase osnovne biblijske smjernice za muževe?

Muževlja prva dužnost je da voli svoju ženu. U Bibliji piše: Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nj. (Efežanima 5,25 KS). Muževi trebaju poštovati svoje žene. U Bibliji piše: Tako i vi, muževi, obazrivo živite sa svojim ženama, kao sa slabijim spolom, te im iskazujte čast kao subaštinicima milosti Života da ne spriječite svojih molitava. (1. Petrova 3,7 JB). Muževi se trebaju starati za svoju obitelj.

U Bibliji piše: Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika. (1. Timoteju 5,8 JB). Muževi se ne trebaju obeshrabriti zbog svoje mladosti. U Bibliji piše: Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. (1. Timoteju 4,12 JB).

Označeno u