Kako razumjeti četvrtu Božju zapovijed?

Pitala bih nešto u vezi s 4. zapovijedi - »da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji«.

Kao što nas uči Božja objava, ovo je dolina bola, a ne mjesto za uživanje i za dobro. Reče jedan teolog da treba biti svjestan da ovdje treba izdržati, a ne dobro živjeti. Isus je došao među nama živjeti na zemlji i nije živio ni »dugo« ni »dobro« u svim razdobljima života, i te kakav križ je ponio. Nije mu bilo »dobro na zemlji«. Svatko pati, i tko poštuje i ne poštuje roditelje, a što se njih tiče, ima tako strašnih primjera kojih opisivanje nije za novine. A kako će poštivati roditelje onaj tko ih nije ni upoznao?

Dobar primjer kako se pojedine rečenice ili izričaji iz Svetoga pisma ne mogu doslovno shvaćati, premda su i te kako važni za osobni i zajedničarski život. Četvrta Božja zapovijed utvrđuje pravilan odnos mlađih prema starijima, odnos među naraštajima, također odnose prema onima koji u plemenu ili u državi predstavljaju vlast i poredak.

Ti su odnosi i te kako važni za što sređeniji život na ovome svijetu. Oni su zapravo temelj ljudskoga zajedništva, zaštita protiv samovolje onih koji su na vlasti i onih koji vlast ne podnose. Ta Božja zapovijed potiče ne samo na poštivanje roditelja, nego na traženje i utvrđivanje sve sređenijih međuljudskih odnosa. Riječ je o tome da se narodna zajednica, odnosno država, tako uredi da u njoj bude što sigurniji i što udobniji život, mir i zakonitost. U tom širem smislu s pravom se može reći da obdržavanje 4. zapovijedi pridonosi boljem, zdravijem, dugovječnijem i čovjeka dostojnijem životu na ovome svijetu.

Ovaj svijet jest zbog grijeha i njegovih posljedica dolina boli, ali vjernici su pozvani ne samo trpjeti i čekati raj na drugom svijetu nego baš ovdje boriti se protiv zla, činiti život koliko je god moguće humanijim. Tko se zauzima da na ovom svijetu bude dobro, s pravom se nada dobru u vječnosti. Obećanje dugovječnosti i blagostanja ne odnosi se, kako iskustvo pokazuje, na svakoga koji poštuje roditelje. I to je primjer kako biblijski izričaji imaju smisla i onda kad ih se ne smije doslovno shvatiti.

Kad već spominjete one koji roditelje nisu ni upoznali, bilo da su ostali siročad bilo da su od roditelja odvojeni, očito je da se i na njih izravno odnosi četvrta zapovijed u širem smislu jer i oni trebaju naći svoje mjesto u društvu i odrediti svoj odnos prema starijima i mlađima također prema vlastima i poretku. Kad je pak o vjernicima riječ, oni će, makar roditelje ne upoznali, prema njima gajiti djetinju ljubav i molitvom im izražavati poštovanje i zahvalnost.