Kako se kršćani mogu uključiti u evanđeoski rad?

Oni su dužni da osobno objave evanđelje. U Bibliji piše: I on reče učenicima svojim: Žetve je mnogo, a radnika malo.

Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. (Matej 9,37.38 JB)

Naviještanje evanđelja povjereno je svim kršćanima. U Bibliji piše: Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta. (Matej 28,19.20 JB)

Naviještati Isusa Krista trebalo bi biti način života. U Bibliji piše: Tajnu, koja je bila skrivena od vjekova i pokoljenja, a sad se javi svetima njegovim, Kojima Bog htjede objaviti, kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, a ta je Krist u vama, nada u slavu, Kojega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka i učeći svakoga čovjeka u svoj mudrosti, da prikažemo svakoga čovjeka savršena u Kristu Isusu; Za što se i trudim, boreći se po njegovoj moći, koja silno radi u meni. (Kološanima 1,26-29 ŠA)

Evanđelje se treba objaviti po cijelome svijetu prije Isusova povratka. U Bibliji piše: I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak. (Matej 24,14 JB)

Ne morate biti visoko obrazovani da biste mogli govoriti o Isusu. U Bibliji piše: I ja, kada dođoh k vama, braćo, da vam navijestim svjedočanstvo Božje, ne dođoh s visokim govorom ili s mudrošću, jer ne držah zgodnim među vama išta drugo znati osim Isusa Krista, i to razapetoga. I sam vam se pokazah slabim, bojažljivim i drhtavim. Moja riječ i propovijedanje nije se sastojalo u uvjerljivim riječima mudrosti, već u očitovanju Duha i snage, da se vaša vjera ne oslanja na ljudsku mudrost, nego na Božju snagu. (1.Korinćanima 2,1-5 KS)

Pozvani smo da budemo Isusove predstavnici. U Bibliji piše: Prema tome, mi vršimo poslaničku službu u ime Krista – kao da Bog opominje po nama. U ime Krista molimo: Pomirite se s Bogom! (2. Korinćanima 5,20 KS)

Evanđeoski rad podrazumijeva govoriti o Gospodinu, ali i živjeti u skladu s istinom. U Bibliji piše: Tada im reče: Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. (Marko 16,15 JB) Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge. (Ivan 13,35 JB)

Evanđeoski rad je više od propovijedanja i svjedočenja. U Bibliji piše: Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima. ( Izaija 61,1 JB)

Označeno u