Kardinal Burke: Gospa je obećala da će njeno Srce pobijediti

“Stvarnost otpadništva od vjere u naše vrijeme nas s pravom duboko plaši. Naša ljubav prema Kristu i njegovom Mističnom Tijelu, Crkvi, jasno nam ukazuje na ozbiljnost zla koje nam želi ukrasti naše vječno spasenje u Kristu“, rekao je kardinal Burke u svom govoru “Fatima: nebeski odgovor na Svijet u krizi”.

Podsjetio je da se Gospa ukazala djeci u Fatimi “kada je svijet bio u užasnoj krizi, krizi koja je zaprijetila njegovoj budućnosti, krizi koja na mnoge i to zastrašujuće načine i dalje prijeti budućnosti čovječanstva i svijeta. Kriza je također zarazila i život Crkve …“.

“Jasno je da apostazija, bilo eksplicitna ili implicitna, odvodi srca daleko od Bezgrješnog Srca Marijinog, a time od Presvetog Srca Isusovog, jedinog izvora našeg spasenja”, rekao je. “U tom smislu, kako poruka Fatime jasno pokazuje, pastiri Crkve koji na neki način surađuju s otpadništvom, također po svojoj šutnji, nose vrlo težak teret odgovornosti.“

Ukratko spomenuvši Treću tajnu, kardinal Burke je istaknuo: “Koliko god bila strašna fizička kazna povezana s čovjekovim neposluhom i pobunom protiv Boga, beskrajno su užasnije duhovne kazne jer su povezane s plodom teškog grijeha: vječnom smrću. Jasno je da samo vjera, koja čovjeka stavlja u odnos jedinstva srca s Presvetim Srcem Isusovim, uz posredovanje Bezgrješnog Srca Marijinog, može spasiti čovjeka od duhovne kazne, koju pobuna protiv Boga nužno dovodi na svoje počinitelje i na cijelo društvo i Crkvu.“

“Iz tog razloga Treća Tajna je upućena, na poseban način, onima koji vrše pastoralnu službu u Crkvi“, rekao je. “Njihov neuspjeh u poučavanju vjere, u vjernosti prema stoljetnom učenju i praksi Crkve, bilo kroz eksplicitne izjave i djela ili preko površnog, zbunjujućeg ili čak svjetovnog pristupa, te njihova šutnja - smrtno ugrožavaju, u najdubljem duhovnom smislu, one duše poradi čijih duhovnih potreba i jesu posvećeni. Otrovni plodovi neuspjeha crkvenih pastira vidljivi su u načinu bogoslužja, poučavanju i moralnoj disciplini koja nije u skladu s Božanskim zakonom.“

Kardinal je primijetio kako je papa Ivan Pavao II. u “različitim prigodama govorio o teškom zlu otpadništva u naše vrijeme“. I naveo je brojne citate iz nekoliko djela Ivana Pavla II., između ostalog iz Christifideles Laici.

Stoga je nova evangelizacija neophodna i obvezuje Crkvu i pojedinačne članove Kristovog Mističnog Tijela “da se pročiste od načina razmišljanja i djelovanja koji ih odvlače od Krista, koji predstavljaju neku vrstu implicitnog otpadništva“, dodao je kardinal. Citirao je Ivana Pavla II. o odgovornosti laika rekavši: “Gospa od Fatime pozvala je na svakodnevno obraćenje života za spasenje duša i spas svijeta“.

Kardinal Burke je bez oklijevanja govorio o trenutnim problemima. “Mi mislimo, u naše vrijeme, o praktičnom otpadanju katolika koji podržavaju i promoviraju programe i zakone koji su protivni moralnom zakonu ili koji su tihi i pasivni spram njih.

Razmišljamo o sve više rasprostranjenoj zbrci i pogreškama u Crkvi o temeljima vjere – o Svetoj Euharistiji i Svetoj Ženidbi, o istini Svetog pisma, o moralnom životu, o djelima koja su uvijek i posvuda zla i pravednoj kazni za grijehe, uključujući i vječnu osudu za duše koje umru u nepokajanom smrtnom grijehu. I sve to, na mnogim mjestima, ne samo da se ne ispravlja jasnim naviještanjem stoljetnog učenja i prakse Crkve, već se odobrava, pa čak i promovira od onih kojima je Naš Gospodin dodijelio brigu za duše.”

Podsjetio je na Gospu od Fatime i stvarnosti pakla.

Kardinal je napomenuo kako je Gospa u Fatimi govorila o miru koji Bog želi dati pojedinačnim dušama i svijetu, a Gospa uči kako će ovaj mir doći na dva načina: posvećenjem Rusije njezinom Bezgrješnom Srcu i pružanjem zadovoljštine kroz pet prvih subota u mjesecu.

“Gospa ukazuje na duhovni lijek za žalosnu situaciju u kojoj se nalaze svijet i Crkva“, rekao je, a “ona je predvidjela užasne fizičke kazne koje bi proizašle ako se ne izvrše ove dvije zadaće”.

„Pobožnost prvih pet subota predstavlja središte koherentnog života življenog u Kristu, u jedinstvu srca, s Bezgrješnim Srcem Marijinim i s Presvetim Srcem Isusovim. Imamo obećanje Gospe da će njeno Bezgrješno Srce pobijediti, da će istina i ljubav njezinog Božanskog Sina pobijediti. Pozvani smo postati agentima njezinog trijumfa kroz našu poslušnost prema njezinim majčinskim savjetima.“

Unatoč ovim kriznim vremenima, ne smijemo se obeshrabriti, već se sjetiti da Bezgrješno Srce Marijino “nikada ne prestaje kucati s ljubavlju prema nama, djeci koju joj je dao njezin Božanski Sin, dok je umirao na Križu. Ona s majčinskom brigom, privlači naša srca svojem veličanstvenom Bezgrješnom Srcu, kako bi naše srce prihvatilo Njegovo Sveto Srce, a ona nas poučava, onako kako je uputila upravitelja i poslužitelje vina na svadbi u Kani koji su se našli u nevolji: “Učinite sve što vam on kaže'”.

“Uputimo se na put molitve, pokore i zadovoljštine kojem nas uči Gospa Fatimska“, rekao je.

Ipak – iako moramo biti “realistični kad su u pitanju velika zla koja se nalaze u svijetu i u Crkvi“ - moramo ostati puni nade u pobjedu Presvetog Srca Isusovog i Bezgrješnog Srca Marijinog, za koju se svakodnevno borimo s neusporedivim duhovnim oružjem molitve, pokore i zadovoljštine za počinjene grijehe.”

Kardinal Burke je na kraju uputio poziv da svi “iznova čujemo poruku Majke Božje u našim srcima i odgovorimo joj svim svojim srcem“.| quovadiscroatia/ncregister