Koja je razlika između anđela i arhanđela?

Riječ "anđeo" širi je pojam, dok se "arkanđeo" odnosi na određeni rang anđela kojima su povjereni posebni zadaci.

Anđeli su fascinantna duhovna stvorenja koja plijene maštu podjednako kršćane i nekršćane. Ipak, mnoge zbunjuje terminologija koja se koristi za anđele, posebno s dva najčešća izraza " anđeli " i " arhanđeli ", piše Aleteia.

Koja je razlika?

Najprije, riječ " anđeo " dolazi od latinske riječi angelus, koja znači " Božji glasnik ". Latinska izvedenica potječe od grčke riječi ἄγγελος ángelos , što je prijevod hebrejske riječi mal'ākh a koja znači "glasnik", "delegat" ili "poslanik". Katekizam Katoličke crkve o anđelima objašnjava sljedeće:

Sveti Augustin u vezi s njima kaže: »Riječ anđeo označuje službu, a ne narav. Pitaš kako se zove ta narav? – Duh. Pitaš za službu? – Anđeo. Duh je po onome što jest, anđeo po onome što čini.« U cijelom svome biću anđeli su sluge i vjesnici Božji. Budući da »neprestano gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima« (Mt 18, 10), oni su moćni »izvršitelji njegovih naredaba, poslušni riječi njegovoj« (KKC 329)

Riječ anđeo jednostavno opisuje što oni rade a ne ono što su. Oni su, kako stoji u Svetom Pismu, glasnici Božjeg božanskog plana.

Istodobno, izraz anđeo koristi se za anđele koji komuniciraju s ljudima a koji se nazivaju anđeli čuvari. U hijerarhiji anđela, ovi se smatraju nižim redom.

Kada je riječ o izrazu arkanđeo tada se stavlja prefiks ark koji označava nešto poput poglavara ili upravnika. Dakle, arkanđeo je Božji vrhovni glasnik.

Oni su višeg reda od anđela čuvara, ali još uvijek pripadaju drugom nižem redu. Vjeruje se da su ova dva reda anđela jedna koja su u interakciji s ljudima.

Arkanđelima se povjeravaju najvažnije poruke koje trebaju prenijeti ljudima. Takva je zadaća bila povjerena arkanđelu Gabrijelu koji je navijestio Mariji da će roditi Mesiju.

Ipak, i anđeli i arkanđeli i dalje ostaju ljudima tajanstvena bića i ljudi još uvijek relativno malo o njima znaju. Bog je u Bibliji otrio veoma malo podataka o njima, a sve ostalo protumačio je crkveni nauk