Koje vrijeme je najbolje za ostvarenje zajednice s Bogom?

Mladost je najbolje vrijeme za ostvarenje zajednice s Bogom.

U Bibliji piše: I sjećaj se svoga Stvoritelja u danima svoje mladosti prije nego dođu zli dani i prispiju godine kad ćeš reći: "Ne mile mi se." (Propovjednik 12,1 JB) Bog više gleda na voljnost, nego na dob. U Bibliji piše: A Samuel služaše pred Jahvom, još dijete u oplećku lanenom (1. Samuelova 2,18 JB)

Što Bog očekuje od djece? U Bibliji piše: Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! (Kološanima 3,20 JB)

Jedna od Božjih zapovijesti zahtijeva da djeca poštuju roditelje. U Bibliji piše: Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj. (Izlazak 20,12 JB)

Koliko dugo djeca trebaju poštovati svoje roditelje? U Bibliji piše: Slušaj svoga oca, svoga roditelja, i ne prezri majku kad ostari. I uho koje čuje i oko koje vidi, oboje je Jahve načinio. (Izreke 23,22 JB)

Dosljedna primjena disciplinskih mjera izraz je roditeljske ljubavi. U Bibliji piše: Tko štedi šibu, mrzi na sina svog, a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje (Izreke 13,24 JB)

Mladi mogu biti primjer umjesto Krista. U Bibliji piše: Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. (1. Timoteju 4,12 JB)

Djeca trebaju učiti od svojih roditelja. U Bibliji piše: Poslušaj, sine moj, pouku oca svoga i ne odbacuj naputka svoje majke! (Izreke 1,8 JB)

Bezobzirnim životom dijete sramoti roditelje. U Bibliji piše: Tko se drži Zakona, razuman je sin, a tko se druži s izbjeglicama, sramoti oca svoga (Izreke 28,7 JB)

Nepošteno je iskorištavati roditelje. U Bibliji piše: Tko pljačka oca svoga i majku svoju i veli: "Nije grijeh", drug je razbojniku. ( Izreke 28,24 JB)

Mladi bi trebali paziti kad biraju prijatelje. U Bibliji piše: A od mladenačkih strasti bježi! Teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju i onim što donosi spasenje, zajedno s onima koji čista srca zazivaju Gospodina ( 2. Timoteju 2,22 KS)

Označeno u