Kvalitete žene prema sv.Edith Stein

Kvalitete žene kako ih vidi sv. Edith Stein

- velikodušna - smirena- nesebična- gorljiva- jasna

Kvalitete žene

“Žena mora postati ono što treba biti, da čovještvu koje u njoj drijema, koje je njoj u posebnom individualnom obilježju dano, dopusti dozrijevanje, do po mogućnosti, savršenog razvoja.”

Koja su djelovanja žene po naravi prema sv. Edith Stein

Supruga i majka – oblikovanje doma, pružanje neposredne pomoći mužu i djeci; kod prevladavanja izvankućne aktivnosti udate žene / dvostruko zvanje / često onemogućava ženu da bude srce obitelji i duša kuće

Uloga supruge

U svom suživotu s mužem zrela osoba ne izgubi sebe nego naprotiv razvije svoje vlastite darove i moći

Suputnica: dijeliti život drugoga čovjeka i u svemu sudjelovati što se njega tiče, u najvećem i najmanjem, u radostima i patnjama, u poslovima i problemima – ženi su dar i sreća

Kako u knjizi “ ŽENA” E. Stein opisuje ulogu žene?

Žena je ta koja će svojom svjetlošću i služenjem posvetiti muža
Borba protiv zla namijenjena je ženi koja tu može učiniti i više od muškarca
Žena lakše nego muškarac može podleći zlu jer je stvorena  za “dobro”
Žena u kuću unosi red i atmosferu
Uzor žene: Majka Božja – “FIAT” – neka bude

Sv. Edith Stein- na koji način vidi dušu žene?

“Prostranom; otvorenom za sve ljudsko, za ljudske duše, za Kraljevstvo Božje.”

Ideal žene prema sv. Edith Stein

Mora biti jasna i čista – da u obitelji sve bude jasno i vidljivo
Mora spajati razum i srce ( dublje promatrati u sebi i oko sebe )
Pronaći sebe, upoznati sebe, odreći se sebeljublja da bi duša bila spremnija za Boga
Biti pravedna, blaga, a istovremeno čvrsta i stroga – uz pomoć Božju

Uloga majke

Uz pomoć oca stvara djeci toplinu i sigurnost doma
Ne promatra djecu kao svoje vlasništvo, kao sredstvo za svoje ciljeve nego kao “povjereno joj dobro”
Prema djetetu: vjerna zaštita, njega i izobrazba njegovih bogomdanih osnova, nesebično predanje i tiha povučenost, ondje gdje nije potrebna

Ostala zvanja

Prema sv. Edith Stein liječničko zvanje, posebno na pedijatriji i ginekologiji, pokazalo se kao bogato polje ženskog djelovanja
Specifično ženski stav prema konkretnom i cijelom čovjeku prikladan je da se suprotstavi apstraktnom postupku liječenja samo organa, a ne i čitavog čovjeka

Zvanja žene po naravi

Gdje je potrebna intuicija, sposobnost uživljavanja i prilagođavanja, gdje god se radi o cijelom čovjeku: njegovati ga, liječiti, obrazovati, pomoći mu, razumjeti ga ili izraziti njegovo biće – to je polje djelovanja za pravu žensku djelatnost (sva odgojna i njegovateljska zanimanja ali i ostala gdje se radi o ophođenju s ljudima i brizi za njih)

Suvremenost poruka sv. E. Stein

Kako žena pod dvostrukim teretom obiteljskih i profesionalnih obaveza može naći mir  i vedrinu koju treba ponuditi drugima?
Svetica kaže: “Narav se samo snagom milosti može osloboditi ostataka svojih grijeha, povratiti u čistoću i osloboditi se za primanje božanskog života. Sam taj božanski život je unutrašnja pokretačka snaga iz koje proizlaze djela ljubavi.”

Svatko od nas u svoj okolini poznaje majke koje zrače toplinom i svjetlošću, odgajaju veći broj djece darivajući im puninu blagoslova, a pri tome zadržavaju široko srce za sve tuđe nevolje, obavljaju svoje kućanske poslove prije i poslije posla i još nalaze vremena i novca za različite crkvene i karitativne svrhe
Ono što ljudskim očima gledano izgleda nemoguće – mir i radost unatoč jakim duševnim i nervnim opterećenjima – moguće je ako žena crpi snagu iz svetih sakramenata Takav život oduzima zemaljskim poslovima težinu i već u ovoj vremenitosti poklanja dio vječnosti.


Cjelovita obitelj, koja djetetu pruža dobre temelje za zdrav i sretan  život, moguća je samo uz majke koje svoju snagu crpe iz vjere
Biti uspješan odgojitelj djece nikad nije bila lagana zadaća, no danas uz dostupnost izazova koji odvode u “krivom“ smjeru zahtjeva “zdrave i budne” majke i očeve koji su  se spremi žrtvovati

Žrtvovati se za svoje djecu, pomagati onima koji su stavljeni na životni put žene; povjereni joj na radnom mjestu; donosi i vremenitu sreću ako ima zdrave temelje u vjeri

Ljubav, radost i mir koji žena daruje najprije svojoj obitelji, a onda i svojoj radnoj i životnoj okolini, usrećuje i obogaćuje i nju samu.


Za kraj:

“Ako je život žene potpuno usidren u Isusu, tada će biti i najzaštićenija od opasnosti da ne izgubi mjeru u brižnoj ljubavi za ljude iz svoje okoline i da na krivi način sebe samu ne žrtvuje i tako sama sebi ne izbije tlo na kojem mora stajati da bi bila drugima oslonac i potpora.”

“Što se Gospodinu predaje, to se ne gubi nego se čuva, čisti, uzvisuje i u pravim mjerama odmjerava!“ – Sv. Edith Stein