O lijepih li Gospinih poruka

O lijepih li Gospinih poruka

O lijepih li Gospinih poruka, 

svak ih živjet može
bez ikakvih muka.

Moliti ćeš lako,
nećeš nositi kamen,
srce oslobodi za ljubavi plamen.

Kad čovjeka sretneš
lijepu riječ mu kaži,
u srcu ćeš njemu biti puno draži.

Kad postiš, osjećaš se lako,
misleći na onog koji kruha nema.
Nek ljubav zablista ko more,
nek krunicu obitelji mole.

Nije teško slušat Majku,
što poruke daje,
zahvalimo Bogu što je k nama šalje!

Označeno u