Odgovorna djevojka

”Moji su poljupci vrjedniji od zabave ili filma.

Moje je tijelo hram Božji – ne igračka.

Prvo “NE” može biti teško – kasnije postaje sve lakše.

Djevičanstvo je još uvijek vrlina; požuda je glavni grijeh.

Način kako se oblačim, ponašam i govorim može biti izazov mom mladiću. Pazit ću na čednost radi njegove i moje zaštite.

Moji su roditelji tako mnogo učinili za mene, želim im uvijek biti na čast.

Moj će mladić jednom biti suprug i otac.

On mora biti junak u očima svoje žene i svoje djece. Neću učiniti ništa na našim sastancima da mu to spriječim.

Želim postati supruga i majka. Sačuvat ću svoju čistoću i svoj afektivni život za svog muža i djecu.

Bog je svugdje, sve vidi, sve zna. Mrak me može sakriti od ljudi, ali me ne može sakriti od Boga.”

Označeno u