Papa Ivan Pavao II: Bezgrješno Srce Marijino

Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice! Svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči!

Povjeriti svijet bezgrješnom Srcu Marijinu znači: po zagovoru Majke pristupiti k samom Izvoru onoga života što je provreo na Golgoti.

Taj Izvor bez prekida ključa otkupljenjem i milošću. U njemu se neprekidno obnavlja naknada za grijehe svijeta. To je trajan Izvor novoga života i svetosti.

Povjeriti svijet bezgrješnom Srcu Majčinu znači: ponovno se vratiti podno križa njezina Sina. Još više, to znači povjeriti svijet samom probodenom Srcu Spasiteljevu te se tako približiti samom izvoru njegova otkupljenja. To je otkupljenje uvijek veće i obilnije nego ikoji čovjekov grijeh, štoviše nego i sam „grijeh svijeta”. Snaga otkupljenja bezgranično je veća od svih mogućnosti zla što se nalaze u čovjeku i u svijetu.

Više nego itko drugi u cijelom svemiru, vidljivom i nevidljivom, Srce je Majčino toga svjesno.

Upravo stoga ona pozivlje.

Ona ne pozivlje samo na obraćenje. Ona nas pozivlje kako bi nas sama ona, Majka, privela tom izvoru otkupljenja.

Papa Ivan Pavao II.