Pobožnost prvog petka u mjesecu posvećeno Srcu Isusovu

Već je duga tradicija u katoličkom svijetu da se prvi petak u mjesecu posebno štuje Srce Isusovo, a napose na način da se tada ispovjedi i na svetoj misi pričesti.

Također, pučka pobožnost poznaje i više molitava posvećenih Srcu Isusovu, od kojih neke donosimo niže. Iako često u mnogim vjerskim stvarima postoji opasnost određenog pretjerivanja ili krive pobožnosti, pa tako i kod pobožnosti Srcu Isusovu, dobro je imati u vidu i svu onu posebnu ljepotu i dubinu koja se itekako može osjetiti oslanjajući se na posebnu ljubav i milosrđe Isusova Srca, pa je u tom smislu uvijek važno dobro razumjeti vapaj: “Isuse blaga i ponizna Srca, učini Srce moje po Srcu svome!”

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo,
izvore svakog dobra,
ja Ti se klanjam, vjerujem u Te,
ufam se u Te, ja te ljubim
i kajem se za sve svoje grijehe.
Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce,
učini ga poniznim, strpljivim, čistim
i da u svemu odgovara Tvojim željama.
Daj, o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni.
Štiti me u opasnosti,
tješi me u nevoljama i žalostima.
Udijeli mi zdravlje tijela,
blagoslovi sav moj rad
i daj mi milost svete smrti.
Amen.

O srce Isusovo

Ja _____ (vlastito ime), darujem i posvećujem Presvetom Srcu Gospodina našega Isusa Krista svoju osobu, svoju obitelj i svoj život, svoja djela, muke i patnje, da od sada jedino njega štujem, ljubim i slavim. To je moja čvrsta odluka: da budem sva njegova, da Njemu za ljubav činim sve, odričući se svega što bi Njemu moglo biti mrsko.

Tebe, dakle, o Presveto Srce, odabirem za jedini predmet svoje ljubavi, za zaštitnika svoga života, za sigurnost svoga spasenja, za lijek protiv svoje slabosti i nestalnosti, za naknadu svih pogrešaka svoga života i za svoje sigurno utočište.

Budi Ti, o predobro Srce, moje opravdanje pred Ocem svojim, i odvrati od mene zaslužene udarce njegove srdžbe. O, Srce puno ljubavi, u Tebe polažem sve svoje ufanje jer se bojim svega od svoje zloće i slabosti, svemu se nadam od tvoje dobrote. Uništi u meni sve što bi Ti moglo biti neugodno ili protivno.

Neka se Tvoja čista ljubav usadi u moje srce, da nikada na Te ne zaboravim, niti se rastavim. Zaklinjem Te tvojom neizmjernom dobrotom da moja obitelj uvijek bude upisana u Tebi. Sva moja sreća i slava neka bude u tome da živim i umrem kao tvoj rob.

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, kralju sviju srdaca, Tebi posvećujem danas moje srce i stavljam ga potpuno u tvoju službu. Tebi prikazujem svoju dušu sa svom snagom i svoje tijelo sa svim osjećajima. Cijeli svoje život hoću upotrijebiti da Tebe ljubim, Tebi služim i Tebe slijedim. Želim biti žarkim klanjateljem svetosti Tvoje ljubavi.

Sveto Srce Marijino, nakon Srca Isusova najmilije i najsavršenije Srce, budi i ti stalnim uporištem moga čašćenja i ljubavi. Nauči me da Srce tvoga Sina tako častim kako ga ti sama častiš i dopusti mi da Njemu prikažem tvoje štovanje i molitvu zagovora.

Isuse, Tvome srcu prikazujem _____ (nakana). U Tebe imam povjerenja, Tebi prepuštam sebe, u Tebe se uzdam. Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje i budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Molitva Srcu Isusovu

Posvećujem i žrtvujem Tebi,
o Srce Isusovo, sebe i sav svoj život,
svoj rad, brigu i trpljenje.
Želim se cijelim svojim bićem
posvetiti Tvojoj ljubavi, slavi i veličanstvu.
Najveća moja težnja je učiniti sve
da potpuno budem Tvoja
i odbaciti sve što se tebi ne sviđa.
O, Srce Isusovo,
u Tebe se potpuno pouzdajem.
Uništi u meni sve ono što Ti se protivi.
Daj da se Tvoja čista ljubav
nastani duboko u mom srcu,
da se više nikada od Tebe ne odijelim.
Molim Te, po Tvojoj velikoj dobroti,
da moj život bude zapisan u Tvome Srcu,
a moja sreća da bude u umiranju Tebi.
Amen.(Sv. Margareta Marija Alacocque)

Molitva Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo,
želim svoju obitelj predati Tvome Presvetom Srcu.
Molim te da čuvaš moju obitelj od svakoga zla i zle prisutnosti.
Daj nam čisto srce i strpljivost da Te slijedimo.
Dotakni Srce moga/moje _____ (ime) da Ti se otvori i traži pomoć od Tebe,
jer Ti jedino nam možeš pomoći.
O, Marijo, Majko, Tvome Bezgrešnom Srcu posvećujem svoju obitelj.
Zaogrni nas svojim plaštem ljubavi. Amen.

Zlatna krunica

Moli se na Gospinu krunicu.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Umjesto Vjerovanja moli se: Slatko Srce mog Isusa, daj da te ljubim sve to više.

Umjesto Oče naš moli se: Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za naše grijehe, kao pomoć dušama u čistilištu, i za potrebe svete Crkve.

Umjesto Zdravo Marijo moli se: Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce naše po Srcu svome.

Umjesto Slava Ocu moli se: Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

Na koncu se moli: Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

O Presveto Srce Isusovo, Gospodine moj, kojem se klanjam, dajem ti svoju volju. Učini me sredstvom svoga Mira i svoje Ljubavi. Učini me žrtvom gorućih želja, svoga Presvetog Srca. Amen!

O PRESVETO SRCE ISUSOVO, OBNOVI MOJU DUŠU! SAKRIJ MOJE SRCE U SVOJE PRESVETO SRCE, TAKO DA MOGU ŽIVJETI! AMEN!