Potpuni oprost: Sv. Katarina Sienska

Na današnji dan svi članovi Zajednice Krvi Kristove mogu zadobiti poptpuni oprost, uz uobičajene uvjete.

Zdravo, sveta Katarino,
Crkve Božje svjetlo divno!

Slavimo te pjesmom ovom,
Zazivamo pomoć tvoju.

Kreposti sve tebe rese,
Život sveti, dobrotovorni.

Stazom križa kročiš smjelo,
Srca hrabra, duše smjerne.
(dio himna u časloslovu na čast sv. Katarine Sienske)

Bože, ti si svetoj Katarini dao žar božanske ljubavi u razmatranju Gospodnje muke i služenju tvojoj Crkvi. Po njezinu zagovoru i nas pridruži Kristovu otajstvu da se vazda radujemo objavi njegove slave. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.