PRVI JE PETAK U MJESECU: Jesi li obavio/la veliku devetnicu spasa?!

Na prvi petak u mjesecu, imaš priliku započeti s devetnicom.

O čemu se radi? Ukazavši se u nekoliko navrata svetoj Margareti Mariji Alacoque (1647-1690) Isus je od nje zatražio širenje pobožnosti njegovu Srcu.

Među ostalim porukama koje je uputio preko sv. Margarete Marije, jednom prilikom zatražio je od nje primanje sv. pričesti na prve petke u mjesecu. Uz to je Spasitelj povezao jedno “veliko obećanje”.

U ljubavi svoga Presvetog Srca Margareti Mariji, jednog petka, za vrijeme svete pričesti, On je, uputio ove riječi:

"U prekomjernom milosrđu svoga Srca, obećajem ti, da će njegova svemoguća ljubav udijeliti milost konačne pokore svima onima, koji se budu pričestili kroz devet prvih petaka uzastopce. Neće umrijeti u mojoj nemilosti, niti bez svetih sakramenata. Moje Srce bit će im sigurno utočište u tom posljednjem času.“

Ovo obećanje još se zove i Veliko obećanje. Gotovo nepravedno se pobožnost Srcu Isusovu stavlja po strani kao izraz pretjeranoga devocionizma i duhovnoga individualizma koja svojim prakticiranjem odvlači od istinskoga zajedništva u bogoštovlju Crkve.

Međutim prava pobožnost Srcu Isusovu trebala bi pridonijeti upravo suprotnome. Svijest o važnosti Srca Isusova seže do početaka Crkve, do onoga trenutka kada je evanđelist Ivan uočio da su iz Kristova probodenoga boka na križu potekli krv i voda.

Od tada pa do danas crkveni pisci nisu prestali u tom probodenom boku promatrati postanak Crkve i njezinih sakramenata. Jasno je da je probodeni Kristov bok samo simbol onog njegovog nutarnjeg predanja kojim je on svoj vlastiti život predao za one koje je ljubio do krajnje granice svoje ljudske egzistencije, do smrti.

Onaj koji ispravno časti božansku ljubav koja nam se očitovala u Kristovom vazmenom otajstvu – njegovoj muci, smrti i uskrsnuću – po pobožnosti Srcu Isusovu bit će još dublje uveden u to otajstvo i na taj način će, ne samo njegova pobožnost, nego čitava egzistencija biti uvedena u život Crkve u svim njezinim dimenzijama.

Dvanaest obećanja Srca Isusova onima koji će odgovoriti njegovim željama da učine te Ono bude upoznato, ljubljeno i čašćeno:

1. Dat će svima potrebne pomoći u njihovu staležu.

2. Kroz pobožnost njegovom Srcu udijelit će pomoć obiteljima koje imaju kakve potrebe i ujedinit će razdijeljene obitelji.

3. Tješit će ih u svim njihovim nevoljama.

4. Bit će im sigurno utočište u životu i napose u času smrti.

5. Udijelit će obilan blagoslov na sve njihove pothvate.

6. Grješnici će naći u njegovom Srcu izvor i ocean milosrđa.

7. Kroz pobožnost njegovu Srcu privest će prvotnoj revnosti redovničke zajednice i pojedine vjernike.

8. Revne duše uzdići će se u kratkom vremenu do veliko savršenosti.

9. Blagoslovit će sva mjesta gdje slika njegova Srca bude izložena.

10. Svima koji budu radili oko spasenja duša, dat će milost da taknu i najokorjelija srca.

11. Svi koji budu širili ovu pobožnost, dok budu ustrajali u tom poslu, imat će imena upisana u njegovu Srcu.

12. Jednog petka, za vrijeme svete pričesti, On mi je, uputio ove riječi: "U prekomjernom milosrđu svoga Srca, obećajem ti, da će njegova svemoguća ljubav udijeliti milost konačne pokore svima onima, koji se budu pričestili kroz devet prvih petaka uzastopce. Neće umrijeti u mojoj nemilosti, niti bez svetih sakramenata. Moje Srce bit će im sigurno utočište u tom posljednjem času. Ovo 12. obećanje još se zove i Veliko obećanje.Pobožnost prema Presvatom Srcu Isusovom u kojoj članovi Crkve obdržavaju prvi petak svakog mjeseca primajući svetu pričest.