Sestra Lucija iz Fatime o snazi krunice

Evo što je sestra Lucija iz Fatime rekla o krunici:

"Blažena Djevica Marija je krunici podarila takvo djelovanje, da ne postoji nijedan materijalni, duhovni, nacionalni ili međunarodni problem, koji se putem nje i naše žrtve ne bi mogao riješiti."

Označeno u