Što nam je činiti da bi postigli život vječni?

Potrebno je ljubiti Boga iznad svega i bližnjega svoga kao sebe samoga. Vjera i dobra djela, molitva i rad, ljubav prema Bogu i čovjeku: to su oznake po kojima se poznaje pravi i osvjedočeni vjernik.

Na poslu vrijedan, u crkvi pobožan, (u školi i na vjeronauku odličan), u kući pošten, prema ljudima dobar, prema Bogu odan i vjeran: je pravi kršćanin - katolik.

Komu manjka jedno od toga, može se zvati kršćanin, ali ne može pravim krjeposnim kršćaninom. Osvjedočeni vjernik bi trebao svojim životom ponoviti Isusov život.

On bi trebao svima pružiti ruku i srce, komad kruha i komadić srca,previti ranu, otrti suzu, svakoga učiniti veselijim i sretnijim koliko mu je to moguće.Isus nas je učio da su svi ljudi braća, jer su svi djeca jednoga nebeskoga Oca i jer su otkupljeni presvetom krvlju njegova Božanskoga Sina i svi su pozvani na vječno blaženstvo i zajednički život s Njime.Kao takvi moraju jedni druge ljubiti, jedni drugima dobro željeti i uzajamno se pomagati.