Što se sviđa a što ne sviđa sotoni

Otac Pellegrino Erneti, rođen je u Rimu 1925. godine. Bio je redovnik (monah) poznate benediktinske Opatije di S. Giorgio Maggiore u Veneciji. Bavio se biblijskim i teološkim spisima. U svojoj knjizi Kateheza sotone (poglavlje: 20. str. 149.-153. i  21. str. 154.-161.) pater Ernetti iz svojeg višedesetljetnog iskustva bavljenja egzorcizmom, piše što se sotoni najviše sviđa, a što mu se ne sviđa.

Pellegrino Ernetti napisao je samo najvažnije riječi i teme uzete iz samih egzorcizama, koje je obavljao sa svojim najbližim suradnicima. Sve je to snimljeno na magnetskoj vrpci, radi svjedočanstva onima koji ne vjeruju u opstojnost pakla i sotone (otpalih anđela) i njihova utjecaja u svijetu. Popis što se đavlu sviđa a što mu ne sviđa zbilja je zastrašujući, i zaslužuje da se svi dobrom zamislimo, i temeljito preispitamo svoju savjest. Živimo li po kršćanskim načelima, ili načelima ovoga svijeta zaključuje pater Ernetti.
(Poglavlje 20., str. 149.-153.)

Nebrojena svetogrđa

Sotoni se najviše sviđa (Iz nekih ergocizama) - 1) Pričest na ruke, izazvala je mnoge polemike unutar crkvenih krugova između svećenika, redovnika, redovnica i laika. Sveti Ivan Pavao II. i papa Benedikt XVI. stalno su upozoravali na nebrojena svetogrđa, koja se događaju s euharistijskim svetim prilikama kruha i vina. Savjesni i odgovorni svećenici, redovnici, redovnice i laici vjernici stalno upozoravaju na svetogrđa prema euharistijskim prilikama.

Mnogi od njih mogu posvjedočiti kako posvećene hostije završavaju u džepu sumnjivih ljudi, i na podovima crkava, kapela i na raznim profanim mjestima gdje se slavi euharistija. Bilo je slučajeva da i djeca s hostijama u ruci neprimjetno napuste crkveni prostor i zatim se izvan crkve igraju hostijom kao loptom. Iskreno se upitajmo gdje uglavnom završavaju posvećene hostije? Na žalost, prodaju se sotonističkim "svećenicima" koji se na tzv. crnim "misama" iživljavaju s hostijama. Stoga bi pobožno i ponizno primanje pričesti na usta pri klečanju, znatno smanjile opasnosti koje sam naveo.

2) Svećenici obučeni kao gradski pometači, prerušeni; što hoće reći da oni svećenici, redovnici i redovnice što se oblače i nose kao obični ljudi, nisu više prepoznatljivi na ulicama, trgovima među običnim svijetom kao Bogu posvećene osobe. Sa svojim načinom (civilnim) odijevanjem izloženi su mnogim životnim opasnostima, ulazeći u privatne kuće, stanove, u gostionice i kavane itd. gdje sa svojim neprimjerenim i slobodnim ponašanjem mogu izazvati mnoga svetogrđa i sablazni (grijeh).

3) Svećenici i biskupi upisani u masoneriju i u moje sekte (sljedbe): Na žalost mnogi od njih putem novca i žena, postali su političke žrtve (sluge) u rukama sotone i njegovih sljedbenika (masonerije) u svijetu.

4) Kratke, mini-suknje: svjedoci smo današnjeg nedoličnog i izazovnog odijevanja i nošenja odječe kod mnogih žena i muškaraca. Na žalost takve "moderne", osobe koje sebe doživljavaju ili se smatraju kršćanima vjernicima, nedolično se nose i odijevaju na euharistijskim susretima. Euharistijska gozba ima svoj ritual, koji nas upućuje kako se moramo pristojno odijevati i dolično ponašati na euharistijskim susretima.

5) Televizija: Na žalost mnogi su postali ovisni o televiziji, koji satima provode pred njenim ekranom klanjajući se zlatnom teletu. Televizijski program pun je neprimjerenog sadržaja, poput nasilja, nemorala, neobjektivnog informiranja javnosti, koji jednostavno ljudima ispire i nakon toga programira mozak. Na žalost, mnogi svećenici, redovnici i redovnice postali su žrtve televizijskog programa, koji znaju u kasnim noćnim satima gubiti svoje dragocjeno vrijeme pred televizorom, umjesto da to dragocjeno vrijeme posvete čitanju knjiga duhovnog sadražja i molitvi.

6) Diskoteke: sotonski hramovi, postaju đavolske zlatne palače, odnosno minska polja za kršćanske duše, pogotovo što se tiče današnje mladeži. Sotona, unutar svojih zlatnih palača (hramova) na tisuće i tisuće mladih današnjice vuče u propast pomoću alhokola, droge, seksa... (nemorala). Mladi ljudi su povjereni na "brizi" mnogim političarima, glazbenicima, umjetnicima tzv. "humanistima" vjernim slugama sotone (knezu svijeta).

U zadnje četiri godine u našem gradu Splitu održava se Ultra music festival, koji pod okriljem tzv. "zabave" mladih krije svoje pravo lice. Riječ je o klasičnom minskom polju (alhokol, droga, seks...) koje uništava i razara duše naše hrvatske kršćanske mladeži i mladeži iz cijelog svijeta. Našem gradu Splitu i Hrvatskoj takav oblik turizma ne treba. Tko će odgovarati za mnoge izgubljene duše naše hrvatske kršćanske mladeži, i mladeži iz cijeloga svijeta?!

7) Razvod braka, odvajanje supruga: Sotoni je krajnji cilj razoriti brakove u današnjim kršćanskim obiteljima. Nadalje, potiče i navodi mnoge duše da putem tzv. "slobodne ljubavi", koja daje pravo "modernim" kršćanima vjernicima da izvan svoje svete bračne zajednice, svojim neprimjerenim ponašanjem traže "slobodu" tjelesnog "uživanja". Drugim riječima, nečuvanje predbračne i bračne čistoće, kršenje 6. i 9. Božje zapovijedi.

8) Pobačaj – abortus... Ubojstvo nevinih: Abortus je zločin kojeg možemo mirne duše usporediti s modernim holokaustom u današnjem "modernom" svijetu, sličnim s onim koji se dogodio u Europi za vrijeme Drugoga svjetskog rata. U današnjem "modernističkom" svijetu, kršćani vjernici udruženi sa svim ljudima dobre volje, neka se bore sa svim zakonskim dopuštenim sredstvima protiv abortusa. Molitva je najbolje sredstvo u borbi za očuvanje života od začeća do smrti.

9) Droga: Riječ je o tzv. najslađoj "hrani" koju sotona putem svojih sljedbenika pruža prvenstveno današnjoj mladeži da "uživa" u konzumiranju raznih droga (opojnih sredstava) koje razaraju mozak manje više svih naraštaja ljudi u svijetu.

10) Ali nadasve sviđaju mu se i razveseljavaju sotonu oni biskupi i svećenici koji se trude svim sredstvima zanijekati njegovo postojanje i djelovanje u svijetu: Riječ je o biskupima i svećenicima koji svojim relativnim teološkim razmišljanjem i naučavanjem, odnosno duhovnim slijepim nahođenjem, unose zbrku i pomutnju u kršćanski vjernički narod. Ako pakao i sotona (otpali anđeli) ne postoje, onda nema ni grijeha. Zašto se Isus uopće rodio i od čega nas je na križu (drvu života) otkupio? Najveći uspjeh sotone je u tome što je uspio mnoge Bogu posvećene osobe i obične vjernike (laike) uvjeriti da ne postoji. Takve osobe postanu lak plijen velike inteligentne zvijeri tj. sotone, koja ih jednostavno uvuče uz mrežu grijeha.

Poziv na obraćenje

Što se ne sviđa sotoni (Iz nekih egzorcizama) - 1) Ispovijed... kojeg li glupog iznašašća: Sotona se najviše boji onih osoba koje se redovito i iskreno ispovijedaju. Stoga nemoguće je živjeti u neurednoj nečistoći duše i tijela, ako se redovito, iskreno i dobro ispovijedamo. Svetogrdne ispovijedi i pričesti najviše se sviđaju sotoni, jer takve osobe čvrsto drži u svojim rukama i vodi ih u vječnu smrt. Na žalost svjedoci smo kao u zapadnoj Europi, mnogi kršćani vjernici sve manje pristupaju sakramentu pomirenja i pokore. Mnogi i "svećenici" ne vjeruju u ispovijed, i potiču vjernike da bez ispovijedi pristupaju svetoj pričesti (euharistiji). Tak trend sve više zahvaća i zemlje istočne Europe, uključujući i Hrvatsku.

2) Gozba na kojoj blagujete Tijelo i Krv onog Raspetoga: Kršćani vjernici koji redovito u čistoći svoga srca i duše blaguju Tijelo i Krv, odnosno hrane i krjepe svoje duše, postaju duhovno jake. Riječ je o kršćanima vjernicima koji postaju jaki i odvažni u borbi protiv sotone i grijeha. Takvih osoba sotona se najviše boji, jer postaju istinsko svjetlo i sol svijeta kojima sotonski otrov grijeha ne može nauditi tj. naškoditi.

3) Klanjanje komadu kruha (Euharistiji): Sotoni strašno smetaju one kršćanske vjerničke osobe, koje sate i sate provode klanjajući se Euharistijskom Gospodinu, moleći si pri tom za mnoge iskrene nakane, kao npr. za obraćenje mnogih zalutalih duša od Boga, kao i za one duše koje se nalaze na putu vječnosti, kako ne bi klonile duhom u trenucima kušnje.

4) Mrzim ružarij (krunicu): Sotona najviše mrzi Mariju Majku Božju koja ga je u svojoj neznatnosti i poniznosti pobijedila. Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" I anđeo otiđe od nje. (Lk, 1,38). Mariju doživljava kao svoju prvu neprijateljicu u svijetu, jer mu otima mnoge kršćanske vjerničke duše, i vodi ih prema Isusu Spasitelju i Otkupitelju svijeta. Nema pod nebom drugog imena dano ljudima po kojemu se možemo spasiti (usp. Dj 4, 10-12).

5) Marijina ukazanja: Najveće zlo za sotonu u današnjem vremenu su Marijina ukazanja kroz povijest i u naše dane. Marija svojim ukazanjima i porukama poziva kršćanski vjernički narod na obraćenje. Na žalost mnogi biskupi i svećenici koji sumnjaju i ne vjeruju u Marijina ukazanja idu na ruku sotoni.

6) "Magareća poslušnost onom čovjeku obučenom u bijelo": Ovdje sotona konkretno misli na Papu. Znamo da je Sveti Ivan Pavao II. bio posebno odan Mariji. Sotoni je pošlo za rukom da podigne na stotine svećenika, redovnika, teologa i biskupa koji su u svojoj duhovnoj sljepoći bili s njim na ratnoj nozi.
Poglavlje 21. (str. 154.-161.)

Dvolično življenje

Što se sotoni sviđa (Iz nekih egzorcizama) - 1) Političari koji se nazivaju kršćanima: Mnogi se političari u javnosti predstavljaju kao kršćani, ali svojim dvoličnim življenjem njihov život nije skladu s kršćanskim načelima. Riječ je o nesretnim i izgubljenim dušama koje je sotona umrežila u svoju službu. Korumpirani političari koji su opljačkali vlastiti narod, novac ukraden mnogim siromašnim obiteljima po nepoštenim i nametnutim porezima.

Narod koji je godinama poštenim radom u znoju lica svoga stjecao nacionalno bogatstvo, koje preko noći završava u rukama nemoralnih i pokvarenih političara (narodnih zastupnika). Novac koji je ukraden siromašnim obiteljima, nametnutim nepravednim porezima, privatizacijama itd. bez trunke savjesti neograničeno ga troše i razbacuju. Riječ je o političarima koji govore o Bogu, ljubavi, praštanju, kršćanskoj ljubavi, ljudskoj solidarnosti, poštenju, iskrenosti, poniznosti, ljudskom dostojanstvu, obitelji i čuvanju života od začeća do smrti, ali u svojoj životnoj praksi do toga ne drže. Nisu svjesni da su moćno oruđe u rukama sotone. Ukradenim novcem doniraju razne crkvene i državne ustanove, a novac je najjače oružje sotone. Na žalost mnogi biskupi i svećenici zatvaraju oči nad tim političarima "donatorima" i slijepo im vjeruju.

2) Političari koji se nazivaju "laičkima": Vjerni učenici i sljedbenici sotone koji su mu u potpunosti poslušni, šire međunarodni umreženi kriminal: droga, prostitucija, krađe, otmice i ubojstva ljudi, mnogi drugi razni zločini, socijalno-društveni neredi, sijanje straha (kaos) među narode u svijetu itd. Kontroliraju masonske lože i njihove članove, dajući im jasne upute i direktive njihova i ophođenja među raznim državnicima svijeta. Cilj im je uništiti i razoriti Crkvu.

3) Suci i sudski ili upravni činovnici, magistrati: Koliko su nevinih osoba uspjeli osuditi za zatvorske kazne kroz mnoge godine. U međuvremenu mnoge okorjele razbojnike, kriminalce i ubojice koji su zaslužili doživotne zatvore, čudnim okolnostima su pušteni na slobodu. Nakon što su pušteni na slobodu nastavili su istim načinom života sijući strah i nered među ljude, ubojstva, krađe, otmica ljudi i djece i raspačavanje droge itd.

4) Sekte, sljedbe: Čiji članovi šire razne hereze unutar Crkve, unoseći raskol među svećenicima, redovnicima, redovnicama i pomutnju u vjeru običnog puka. Za vrijeme crnih "misa" iživljavaju se na posvećenim hostijama. Sotonističke razne sekte uspjele su uništiti i presušiti mnoga svećenička zvanja u Crkvi. Masonerija sve te sekte nadzire i podupire, s krajnjim ciljem izgrađujući i šireći kraljevstvo sotone (novi svjetski poredak). Sotona se putem svojih sljedbenika uvukao u mnoge molitvene bazične zajednice koje djeluju u Crkvi. Svi ti njegovi sljedbenici postaju umišljeni vizionari Krista i Gospe, koji u svakom trenutku dobiju lažne vizije i proroštva, vežući nesretne ljude uz sebe.

5) "Moji teolozi": Ustali su protiv krute dogme i doktrine u Crkvi. Sve su relativizirali, i više ne postoji nikakav obavezujući zakon ili moralno pravilo. Naučavaju i raspravljaju o "smrti Boga". Ako je Bog mrtav, tada padaju sve dogme: stvaranje, utjelovljenje, uskrsnuće, Bezgrješno začeće, Uznesenje Marijino, Euharistija i svi sakramenti. U stalnom su sukobu sa Papom i Učiteljstvom Crkve. Međi tim "velikim" i malim "teolozima" nažalost ima dosta i biskupa i svećenika koji nepromišljeno šire pomutnju i zarazu u Crkvi.

Duhovna budnost

Što se ne sviđa sotoni (Iz nekih egzorcizama) - 1) Strogi kontemplativni redovi, redovnice u klauzuri: Riječ je o svetim dušama koje postovima, molitvama noću i danju duhovno bdiju, malo jedu i spavaju, već prema potrebama (raznim nakanama). Sotona se tih zatvorenih redovnica strašno boji, jer mu otimaju mnoge duše i vraćaju ih Bogu.

2) Egzorcisti, istjerivači duhova: Sotona ih strašno mrzi i prezire, jer se boji njihove molitve koja slavi Boga. Na žalost mnogi biskupi nemaju sluha ni razumijevanja za egzorcizam i egzorciste, a takvi svećenici i njihove molitve iz dana u dan su sve potrebnije.

Moramo se svi dobro zamisliti, i duboko osvrnuti na sotonsku katehezu, ono što se najviše sviđa a što ne sviđa sotoni. Padre Pellegrino Maria Ernetti, tekst koji govori o katehezi sotone nije što bi se ono reklo izmislio ili isisao iz malog prsta. Sav ova sadržaj je istinit koji nam govori o sotoni, i njegovu utjecaju u svijetu. Poziva na duhovnu budnost i svakodnevno sakramentalno življenje vjere u Boga. Kristova Kriv na čisti i brani nas od našeg zajedničkog neprijatelja sotone.

Mnoga su naša braća i sestre zarobljene od sotone, i nemaju se više kome obratiti radi pomoći. Na žalost sve je manje biskupa i svećenika koji imaju sluha i razumijevanja za njihove duhovne nevolje. Ako niječemo postojanje sotone tj. đavla samim time niječemo i postojanje Krista Gospodina, i njegovo spasiteljsko i otkupiteljsko poslanje u svijetu.

Don Tomislav Topčić