Što su to Četiri duhovna zakona?

Četiri duhovna zakona su način da se navijesti Radosna vijest o spasenju koje nam je dostupno vjerom u Isusa Krista.

To je jednostavan način kojim se važne informacije iz Evanđelja predstavljaju pomoću četiri načela ili točke.

Prvi od Četiri duhovna zakona glasi: »Bog te ljubi i za tvoj život ima predivan plan.« Ivan 3,16 nam kaže: »Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.« Ivan 10,10 nam daje razlog Isusovog dolaska: »Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju.« Što nas sprječava da primimo Božju ljubav? Što nas sprječava da primimo život u izobilju?

Drugi od Četiri duhovna zakona glasi: »Čovječanstvo je iskvareno grijehom i samim time odvojeno od Boga. Stoga ne možemo poznavati Božji predivan plan za naše živote.« Rimljanima 3,23 potvrđuje ovu informaciju: »jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave.« Rimljanima 6,23 otkriva koje su posljedice grijeha: »Jer je plaća za grijeh smrt«. Bog nas je stvorio da imamo zajedništvo s njim. Međutim, čovječanstvo je donijelo grijeh u svijet i stoga postalo odvojeno od Boga. Mi smo uništili odnos s Bogom koji nam je On namijenio. Što je rješenje?

Treći od Četiri duhovna zakona glasi: »Isus Krist je jedina Božja zamjena za naš grijeh. Kroz Isusa Krista, možemo primiti oproštenje grijeha i obnoviti pravilan odnos s Bogom.« Rimljanima 5,8 kaže: »A Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grješnici, umro za nas.« 1. Korinćanima 15,3-4 informira nas o tome što trebamo vjerovati kako bismo bili spašeni: »…da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno pismima, uskrsnuo…« Sam Isus izjavljuje da je on jedini put ka spasenju, u Ivanu 14,6: »Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.« Kako mogu primiti ovaj predivan dar spasenja?

Četvrti od Četiri duhovna zakona glasi: »Moramo se pouzdati u Isusa Krista kao Spasitelja kako bismo primili dar spasenja i saznali Božji predivan plan za naše živote.« Ivan 1,12 opisuje ovo za nas: »A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u Njegovo ime.« Djela 16,31 jasno kaže: »Vjeruj u Gospodina Isusa Krista i spasit ćeš se.« Spasiti se možemo jedino kroz milost po vjeri, i to jedino po Isusu Kristu (Efežanima 2,8-9).

Ako želiš vjerovati Isusu Kristu kao svome Spasitelju, izreci sljedeće riječi Bogu. Izgovaranje ovih riječi neće te spasiti, ali vjera u Isusa hoće! Ova je molitva samo način da izraziš Bogu da vjeruješ u njega i zahvališ mu što ti je omogućio spasenje. »Bože, znam da sam sagriješio protiv Tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus je preuzeo kaznu koju zaslužujem i oprostio mi zbog vjere u Njega. Okrećem se od svoga grijeha i pouzdajem se u Tebe za spasenje. Hvala Ti za Tvoju predivnu milost i oproštenje – dar vječnog života! Amen!«