Što ti bolest ima reći o Bogu?

Što ti bolest ima reći o Bogu?

Ona te želi naučiti da se više ne brineš za danas i sutra, već da Bogu prepustiš što On u svojoj ljubavi smatra dobrim za tebe.

Ona te želi naučiti presvetu molitvu što svagda se slavi gore na nebu: "Oče, budi volja Tvoja!"

Ona te želi naučiti strpljivosti, jer koji ustraju do kraja, ti će se spasiti.

Ona te želi naučiti poniznosti i strpljivosti, da bez žestine i gorčine možeš podnijeti sve boli i mnoge tegobe.

Ona te želi naučiti vjerovati, i onda kad ti ljudi više ne mogu pomoći, da je Bog Gospodar tvoga života!

Ona te želi naučiti ne misliti na sebe, dijeliti s drugima njihove boli, darivati ljubav i tako zaboraviti vlastitu nevolju.

Označeno u