Što trebate izbjegavati kad ste zajedno?

U Bibliji piše: Hodimo pristojno kao po danu; ne u razuzdanim gozbama i pijankama, ne u u bludnosti i raspuštenosti, ne u svađi i zavisti. (Rimljanima 13,13 KS)

U vaše druženje ne spada spolni odnos. U Bibliji piše: "Jela su određena za trbuh, a trbuh za jela …!'' Ali će Bog uništiti trbuh i jela. A tijelo nije za bludnost, nego za Gospodina, i Gospodin za tijelo.… Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji čovjek učini izvan tijela je; a bludnik griješi protiv vlastitoga tijela. (1. Korinćanima 6,13.18 KS)

Držite sebe čista. U Bibliji piše: I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist. (1. Ivanova 3,3 JB)

Da biste sebe sačuvali od povreda, spolne želje i aktivnosti moraju biti pod Kristovim nadzorom. U Bibliji piše: Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje – da se uzdržavate od bludnosti, da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga (1. Solunjanima 4,3-5 JB)

Što ćete učiniti ako ste otišli predaleko?

Prvo, priznajte svoj grijeh. U Bibliji piše: Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. (Psalam 51,4.5 JB)

Drugo, molite Boga da vam oprosti grijeh. Bog kaže da možete početi iznova. U Bibliji piše: Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega! Objavi mi radost i veselje, nek' se obraduju kosti satrvene! Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim! (Psalam 51,9-14 JB)

Treće, vjerujte da vam je Bog oprostio i prestanite se osjećati krivim. U Bibliji piše: Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven! Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijemu duhu nema prijevare! Prešutjet' sam htio, al' kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k'o za ljetnih žega. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: "Priznat ću Jahvi prijestup svoj", i ti si mi krivnju grijeha oprostio. Zato nek' ti se moli pobožnik svaki u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići. Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat', odjenut' me radošću spasenja. (Psalam 32,1-7 JB)

Označeno u