Što znači biti muškarac? Kako mladić uspostavlja svoju muškost?

Većinu mladića društvo nauči da je dokaz muškosti gubitak čistoće.

Ali svi smo svjesni da u ovoj slici muškosti nešto nedostaje. Iako se svi hvale seksualnim osvajanjima na maturalnoj večeri, svaki mladić osjeća duboku potrebu da pazi na djevojku. Na primjer, kad mladić zamišlja svoju buduću ženu, on ne misli na to kako će od nje „nešto dobiti“. On misli na to kako će joj dati svoj život. Unatoč onomu što se čini da svijet misli, većina mladića nije takova da namjerno pretvara naivne žene u žrtve. Sigurno postoje i takovi mladići. Ali, čini se da u današnje vrijeme ima jednako tako puno djevojaka koje iskorištavaju mladiće.

Svačije je srce bojišnica na kojoj se odvija rat između ljubavi i požude. Srećom, naš poziv za ljubavlju dublji je od napasti da podlegnemo požudi. Bez obzira koliko nisko pali, nikad ne zaboravljamo da bismo trebali biti ljudi. Ti si muškarac, ponašaj se tako!

Označeno u